kwade krachten achter de corona vaccinatiesJe kunt iets doen met goede bedoelingen en dan ontdekken dat je enkele grote fouten hebt gemaakt waardoor heel veel mensen sterven. 

Of je kunt iets doen, waarvan je van te voren weet dat heel veel mensen zullen sterven en daar hebben wij nu mee te maken.  
Voor ons is bovenstaande uiteraard geen verrassing, want al jaren schrijven wij over een satanische sekte in de achtergrond die als doel heeft miljarden mensen op te ruimen en diegenen die overblijven te gebruiken als slaaf.

Maar, voor veel mensen is dat toch moeilijk te begrijpen en zij willen eigenlijk liever vasthouden aan de goede intenties van overheden en dat als er iets fout gaat, dit niet moedwillig is gebeurd, maar het gevolg is van een onfortuinlijke samenloop van omstandigheden.

Als je daaraan vast wilt blijven houden, lees dan niet verder en luister vooral ook niet naar het verhaal van voormalig Pfizer medewerkster Karen Kingston.

In de onderstaande video wordt Karen geinterviewd door Stew Peters en is het onderwerp voornamelijk grafeenoxide. Zoals wij eerder schreven kwamen een aantal Spaanse onderzoekers erachter dat het hoofdbestanddeel van de vaccins bestaat uit grafeenoxide.

Karen Kingston begint met te vertellen dat het uitermate moeilijk is om de juiste informatie te vinden en om er dan vervolgens ook een logisch geheel van te maken. Zij zegt dat ze in de gelukkige omstandigheid is om dit te kunnen doen, vanwege haar professionele capaciteiten. Haar dagelijks werk is het analyseren van bepaalde juridische aspecten die te maken hebben met dingen zoals eigendomsrecht, dit voor zowel consumenten als ook de farmaceutische industrie en daarnaast schrijft ze wetenschappelijke artikelen op basis van kritische analyses.

Uit hoofde daarvan en het feit dat de mainstream media over alles liegen en de industrie alles verborgen houdt, zit er niets anders op dan zelf op onderzoek uit te gaan, hetgeen ze heeft gedaan.

En vanuit haar professionele kwaliteiten is Karen dan ook heel geschikt en capabel om het 200 pagina tellende patent van Moderna voor haar mRNA vaccin door te spitten. En ze ging uiteraard op zoek naar grafeenoxide. Het zal niemand hier verbazen dat dit woord niet voorkomt in het document, maar dan zijn er bepaalde handelsgeheimen die nooit worden vermeld in patenten, zoals ook toegegeven door Bill Gates.

Op de vraag waarom ze dan wel andere ingrediënten op de lijst zetten, maar niet grafeenoxide antwoordt Karen dat de eerste reden is omdat het giftig is en de tweede omdat dit materiaal de sleutel vormt voor een verbinding tussen mens en internet.

Dan gaat Karen in detail verder over de vier verschillende “lipids” die ze gebruiken. Op de website van Pfizer staat de volgende uitleg:

Het mRNA zit verpakt in heel erg kleine (=nano) vetblaasjes. Deze vetblaasjes lijken erg op de celwand van menselijke (spier)cellen en worden daardoor gemakkelijk door de cellen in je bovenarmspier opgenomen. Daar kunnen ze vervolgens hun boodschap afgeven. De Engelse benaming voor deze vetbolletjes is ‘lipid nano particles’. ‘Lipid’ betekent vet, ‘nano’ heel erg klein en ‘particles’ betekent deeltjes. Het zijn dus heel erg kleine vetdeeltjes. De bewering die je soms op social media leest dat er nanodeeltjes in het vaccin zitten, klopt dus niet helemaal. Het zijn kleine bolletjes die na vaccinatie het mRNA beschermen en het naar de juiste plaats in de cellen vervoeren.

Het schijnt dat de vaccinfabrikanten deze lipids niet zelf maken, maar ergens laten produceren en via de verschillende patenten komt Karen terecht bij een Chinees bedrijf, Sinopeg genaamd. En bij dit bedrijf komen we wel grafeenoxide tegen als materiaal dat wordt gebruikt bij de productie van de verschillende lipids.

Grafeenoxide kan een uitstekende elektrische geleider zijn en als dit positief wordt geladen, dan zal het alles op haar pad proberen te vernietigen. Op dit moment zijn de lipids neutraal geladen. Deze lipids kunnen worden geactiveerd door een elektromagnetisch veld, waardoor ze een positieve lading kunnen krijgen en daardoor vervolgens onnoemelijke schade aanrichten in het menselijk lichaam. Dit, afhankelijk van waar en hoeveel van die lipids zich in het lichaam bevinden.

En dat kan nog wel eens problematisch worden, want zoals we schreven in een eerder artikel:

Volgens Dr. Robert Malone, de uitvinder van de mRNA technologie, was het de bedoeling dat die ingespoten vetbolletjes in het gebied zouden blijven waar ze worden ingespoten, meestal de schouder. Echter, later bleek dat niet het geval is en die vetbolletjes door het gehele lichaam gingen zwerven.

Volgens Dr. Hoffe bevat één dosis van bijvoorbeeld Pfizer 40 biljoen, oftewel 40.000 miljard (40.000.000.000.000) van die vetbolletjes en daarvan verspreidt zich driekwart door het gehele lichaam.

Stew Peters probeert bepaalde uitspraken te ontlokken aan Karen zoals: “Waarom denk je dat grafeenoxide het geheime element is in de vaccins?”. Zij wil liever niet speculeren en zich bij de feiten houden, maar geeft wel aan dat omdat grafeenoxide een uitstekende geleider voor elektriciteit kan zijn en het ook een magnetische veld kan bevatten dit absoluut mogelijkheden biedt voor een koppeling met internet.

Dan vervolgens ontstaat er een soort discussie over wie hier dan wel niet achter zit. En vraagt Stew aan Karen of een president zoals Trump niet geweten zou hebben dat dit er allemaal in zit en dat we het hebben over een dodelijk biowapen in plaats van iets dat goed is voor de mensheid. Karen is er echter van overtuigd dat mensen zoals Trump dit niet kunnen weten en ook worden beetgenomen. Wij denken daar anders over, maar dat is een ander verhaal.

Wat zowel Stew als Karen zich terdege realiseren is dat hier iets heel groots achter zit. Dat je iedere keer weer uitkomt bij de rijke oligarchen en dat de implicaties van wat Karen heeft ontrafeld enorm zijn.

Dat vooral ook in het kader van de derde boostershot die ze nu willen toedienen, want bij iedere extra injectie wordt de hoeveelheid grafeenoxide in het lichaam groter.

 

Karen Kingston is een moedige vrouw en ongetwijfeld loopt zij gevaar. Niet alleen is zij intelligent en kan ze zaken ontrafelen, ook weet zij hoe bedrijven als Pfizer en Moderna werken en waar en hoe ze moet kijken om hun geheimen verder te ontmaskeren.

Ook wordt duidelijk uit de video dat Karen nog niet echt beseft met welke kwade satanische krachten ze werkelijk te maken heeft. Geniepige nietsontziende mensen die zich verbergen in hun geheime loges en niet kunnen wachten totdat ze de eerste miljard mensen hebben opgeruimd.

Lees hun plannen in de beruchte Protcollen, want dan weet je precies wat ze van plan zijn.

protocollen vaccinaties