Waarom het coronavaccin zo gevaarlijk is voor kinderen

coronavaccin gevaarlijk voor kinderenKinderen hebben niets te vrezen van een coronaverkoudheid of een -griep, maar alles van een coronavaccin. 

Misschien zullen ze niet direct sterven na de prik, maar de kans is groot dat ze onherstelbare hartschade oplopen. 

De krachten die de enorme vaccinatiepush aansturen hebben geen geweten. Ze zijn satanisch en hoe meer kwaad zij kunnen aanrichten, des te beter, in hun beleving.

Als uitvoerders van hun kwade plannen hebben ze een leger van psychopaten/sociopaten die eveneens geen geweten hebben en die worden voorbereid op de dingen die ze moeten doen in de donkere krochten van de vrijmetselaarsloges.

Wij, het gewone volk, kunnen ons niet voorstellen dat er mensen zijn die bewust anderen zoveel kwaad willen aandoen en toch is dat waar we mee te maken hebben en waar mensen zoals Henry Makow die dit een leven lang al heeft bestustudeerd, ons voor waarschuwen.

Bovenstaande is belangrijk om te kunnen begrijpen wat er eigenlijk gebeurt met mensen die zich laten vaccineren met een zogenaamd mRNA vaccin zoals dat van Pfizer of Moderna.

Wanneer iemand wordt ingespoten met de gentherapie die men vaccinatie noemt, dan worden er biljoenen minuscule vetbolletjes het lichaam in gespoten. In die vetbolletjes (liposomaal) die tot in de cellen moeten doordringen bevinden zich de instructies voor de cellen om de spike eiwitten aan te maken.

Volgens Dr. Hoffe bevat één dosis van bijvoorbeeld Pfizer 40 biljoen, oftewel 40.000 miljard (40.000.000.000.000) van die vetbolletjes en daarvan verspreidt zich driekwart door het gehele lichaam.

Wat er daarna gebeurt hebben wij beschreven in een eerder artikel, waarvan hierna een deel volgt:

In het bovenstaande bericht wordt verwezen naar een tweetal onderzoeken, waarvan het meest recente is gepubliceerd op 30 april 2021.

Het betreft een onderzoek uitgevoerd door het SALK instituut waarin wetenschappers tot de conclusie komen dat het zogenaamde spike eiwit op zichzelf al voldoende is om aanzienlijke schade aan bloedvaten te veroorzaken.

Dit spike eiwit wordt volgens de gangbare theorie door het virus gebruikt om zich vast te hechten aan gezonde menselijke cellen. Maar, waar niemand rekening mee heeft gehouden is dat die spikes, die uitsteeksels zelf, al genoeg zijn om aanzienlijke schade te veroorzaken aan de cellen van de bloedvaten.

Ook komen de wetenschappers tot de conclusie dat covid-19 een hart- en vaatziekte is. Dit, omdat het virus dus schade aanricht aan de cellen in de bloedvaten.

Volgens Uri Manor, assistent professor, verklaart dit ook waarom sommige patiënten beroertes krijgen of problemen krijgen in andere delen van het lichaam. De reden hiervoor is dat het allemaal gerelateerd is aan problemen met de bloedvaten.

Maar, het wordt erger, want voor dit onderzoek creëerden de onderzoekers een nepvirus. Onderdeel van dit nepvirus was de specifieke kroon die wordt gevormd door de spikes, de uitsteeksels. Echter, er was bij dit nepvirus verder geen sprake van echt virusmateriaal.

En toch zorgde dit nepvirus bij een proef onder dieren ervoor dat er aanzienlijke schade ontstond aan de wanden van de bloedvaten en de longen. Hiermee is dus bewezen dat de aanwezighed van zogenaamde spike eiwitten op zich al voldoende is voor het veroorzaken van aanzienlijke schade.

Later bleek dat de celwanden ontstoken waren. Toen de proef werd herhaald in een laboratorium, waarbij het spike eiwit in aanraking werd gebracht met gezonde cellen, waren de gevolgen hetzelfde als hierboven beschreven. Hieruit blijkt dat deze spike eiwitten schade veroorzaakten door zich te binden aan de zogenaamde ACE2 receptoren. Dit veroorzaakt schade aan de mitochondria, dat deel van de cel dat zorgt voor de energievoorziening van cellen.

Deze schade heeft totaal niets te maken met een virus, maar alles met het spike eiwit. De onderzoekers willen nu verder onderzoek doen naar de precieze manier waarop de binding van het spike eiwit met de ACE2 receptor de schade aan de mitochondria veroorzaakt.

Daarnaast is er nog een tweede onderzoek uit december 2020 wat tot dezelfde conclusie komt, namelijk dat het spike eiwit schade veroorzaakt aan de cellen van de bloedvaten.

We show here that S protein alone can damage vascular endothelial cells (ECs) in vitro and in vivo, manifested by impaired mitochondrial function, decreased ACE2 expression and eNOS activity, and increased glycolysis.

En dat is bijzonder slecht nieuws voor mensen die zijn gevaccineerd.

Hoe gevaarlijk die spike eiwitten zijn en dan in het bijzonder voor kinderen wordt nog eens uit de doeken gedaan in de volgende video die ongeveer 5 minuten duurt.

Het is een uitleg door Dr. Ryan Cole tijdens de zogenaamde White Coat Summit van de World Doctors Alliance.

Hij vertelde hoe ze in een laboratorium proeven hebben gedaan met dieren waarbij ze alleen het spike eiwit inspoten en het gevolg was dat er zich bij die dieren exact dezelfde symptomen ontwikkelden als bij covid-19 patiënten. Hetgeen volledig in overeenstemming is met bovengenoemde onderzoeken.

Hij laat foto’s zien van longen zoals die waren voordat ze in aanraking kwamen met het spike eiwit en foto’s van daarna. Het is overduidelijk te zien welke schade de spike eiwitten veroorzaken aan de mitochondria, het deel van de cel dat zorgt voor de zuurstofopname.

En dan laat hij foto’s zien van wat er gebeurt met het hart van kinderen die in aanraking komen met spike eiwitten. De ene ontsteking na de andere in de hartstreek en het erge van dat alles is, dat dit nooit meer helemaal zal genezen. De cellen in het hart die beschadigd raken worden niet vervangen, maar dat worden littekens. Al met al betekent dit dat gevaccineerde kinderen een enorm grote kans lopen op permanente schade aan hun hart.

Kinderen van 12, 13, 14 jaar en hoger die nog een heel leven voor zich hebben. Kinderen die moedwillig worden ingespoten met iets waarvan talloze artsen en wetenschappers zeggen dat het levensgevaarlijk is en dat hen, als ze al niet direct sterven, misschien voor de rest van hun leven schade aan het hart zal bezorgen.Videolink

Stop met het kapot maken van kinderen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl