amerika, vaccinatiedoden veel hoger dan gedachtEr komen steeds meer klokkenluiders tevoorschijn, waardoor er ook meer duidelijkheid komt omtrent het werkelijke aantal vaccinatieslachtoffers.

Op basis van informatie van die klokkenluiders stelt de Amerikaanse advocaat Thomas Renz dat het werkelijke aantal vaccinatiedoden in zijn land minimaal 45.000 doden bedraagt. 
We staan waarschijnlijk aan de vooravond van een groot bloedbad. Overal hoor je verhalen van mensen die onlangs zijn gevaccineerd en plotseling een hartstilstand krijgen. 

Dit is pas het begin, want als je luistert naar mensen zoals Dr. Charles Hoffe en Dr. Ryan Cole dan zal er de komende jaren een ware tsunami aan mensen zijn die zullen overlijden aan een hartstilstand. Het geraffineerde is uiteraard dat iedere relatie met het coronavaccin zal worden ontkend.

We hebben in Amerika de bekende VAERS database waar bijwerkingen van vaccins kunnen worden gemeld.

De stand in die database is per eind juli als volgt:

vaers database, vaccinatiedoden

Jaren geleden wees een onderzoek van de Harvard universiteit uit dat er maar een fractie van de werkelijke gevallen wordt gerapporteerd aan de VAERS database. Er kwam destijds (periode 2007-2010) een percentage van 1 procent uit de bus van alle gevallen die daadwerkelijk werden gemeld.

Laat het nu wat hoger zijn, maar nog steeds worden lang niet alle gevallen gemeld, wat ook in overeenstemming is met wat de Amerikaanse advocaat Thomas Renz zegt.

Deze zegt dat het werkelijke aantal Amerikanen dat is overleden als gevolg van de coronavaccinatie rond de 45.000 ligt.

Renz zegt over gegevens te beschikken waaruit blijkt dat een groot deel van de vaccinatiedoden in de bekende doofpot verdwijnen. Hetzelfde geldt trouwens voor de ontelbare bijwerkingen.

Thomas Renz is ook de leidende advocaat van America’s Frontline Doctors (AFLDS) en andere activisten, die diverse rechtszaken hebben aangespannen tegen de overheid en het Department of Health and Human Services (HHS), vanwege de buitensporige coronamaatregelen en de vele sterfgevallen die zich voordoen na de coronavaccinaties.

De cijfers waarover Renz beschikt zijn grotendeels afkomstig van steeds meer klokkenluiders die naar buiten komen. Echter, volgens Renz is zelfs het getal 45.000 nog een grote onderschatting van het werkelijke aantal doden.

Ook worden er aanklachten ingediend door Renz vanwege de uitzonderlijk hoge risico’s voor kinderen bij vaccineren. Renz claimt dat ze een kans van 1 op 1000 lopen om verlamd te raken. Dit nog los van alle andere mogelijke bekende (ernstige) bijwerkingen bij kinderen zoals ontstekingen van de hartspier (myocarditis).

De conclusie van Renz is dan ook dat het vaccin voor kinderen vele malen gevaarlijker is dan het nog nooit bewezen coronavirus.

Ook komen er nu klokkenluiders naar voren die claimen dat het percentage gevaccineerde mensen dat men formeel registreert in Amerika, op dit moment rond de 70 procent, veel te hoog is en de werkelijke cijfers veel lager liggen. Dit onder andere omdat men mensen die zijn gestorven meetelt in de groep gevaccineerden.

Ook vertellen klokkenluiders het verhaal dat je overal hoort, namelijk dat alle patiënten die op de IC liggen met covid-19, juist gevaccineerde mensen zijn. Dit is uiteraard in directe tegenstelling tot het officiële verhaal waarbij men blijft volhouden dat alle mensen op de IC niet gevaccineerde mensen zijn.

Thomas Renz heeft een heel duidelijke boodschap: De waarheid wordt onderdrukt. Het publiek wordt foutieve en misleidende informatie voorgeschoteld door gezondheidsinstanties, politici en vooral de media. En dat alles erop is gericht zoveel mogelijk mensen richting een gevaarlijke injectie te pushen.

Hij gaat zelfs zover door te zeggen dat het coronavaccin hoogstwaarschijnlijk illegaal is. Verder benoemt hij de enorme belangenverstrengelingen van hooggeplaatste ambtenaren en politici in de farmaceutische industrie. Een bekend voorbeeld bij ons is de Gezondheidsraad, het orgaan dat de overheid adviseert omtrent vaccinaties. Tegenwoordig doen ze het wat minder opzichtig, maar het is een bekend gegeven dat de Gezondheidsraad en farmaceutische industrie een en dezelfde zijn.

Renz roept politici dan ook op om niet langer te luisteren naar al die zelfverklaarde wijsneuzen die alles wel even zullen duiden, maar om zelf analyses te laten uitvoeren op de ruwe data. Ook in Amerika heeft men van die criminele vaccinatieprofeten zoals Van Ranst en Osterhaus.

Thomas Renz denkt nog steeds dat president Joe Biden geïnteresseerd is in de waarheid en graag wil weten hoe de vork werkelijk in de steel zit. In feite is dat het allerlaatste dat Joe Biden wil weten, maar dat is een ander verhaal.

In ieder geval betekent dit alles publiciteit en hopelijk meer mensen die vraagtekens zullen zetten bij de vele doden die er links en recht nu al vallen.

Zoals nu weer in een Belgisch verzorgingshuis. Ook dit zijn allemaal vaccinatiedoden:

Op een afdeling van een verzorgingshuis in de Belgische gemeente Zaventem zijn recent zeven van de 28 volledig gevaccineerde bewoners overleden na een uitbraak van een zeldzame, zogenoemde Colombiaanse variant van het coronavirus, meldt televisiezender VRT.

Volgens viroloog Marc Van Ranst wordt de nieuwe variant sinds eind juni gevonden in België, maar in hele kleine percentages. "Het is een variant die we goed in de gaten moeten houden, omdat die in de laatste weken ook in andere landen opduikt", zei hij tegen VRT.

Ze verzinnen de varianten waar je bij staat om een verklaring te vinden voor het feit dat volledig gevaccineerde mensen doodgaan. Want, het maakt niet uit welk verhaaltje je daaraan wilt vastknopen. Feit is dat die mensen volledig zijn gevaccineerd en gestorven. Mooier kunnen we het niet maken.

Ze weten gewoon niet meer in welke bochten ze zich moeten wringen en zoeken naarstig naar verklaringen waarom er meer gevaccineerde dan niet gevaccineerde mensen in ziekenhuizen liggen. Gek genoeg, past helemaal bij de alles andersom satanische master minds, vinden ze dat zelfs een teken dat de vaccinaties werken.

We kregen het volgende toegestuurd van een lezer uit België.

belgie verzint vaccinatie excuses waar je bij staat

Het is natuurlijk totale bullshit, want als er steeds meer gevaccineerde mensen in ziekenhuizen terechtkomen betekent dat simpelweg dat de vaccinaties niet werken of dat ze dit juist veroorzaken.

Maakt je borst maar nat. We gaan richting herfst en als de voortekenen niet bedriegen kon de komende herfst/winter wel eens een bloedbad worden onder gevaccineerde mensen. En er is natuurlijk maar één groep die daar de schuld van zal krijgen en dat zijn de niet gevaccineerde versies.

Er gaat zich nog een ander verschijnsel voordoen waar je rekening mee moet houden en dat is dat er steeds meer mensen zijn die grote spijt hebben dat ze zich hebben laten vaccineren. Deze zullen dat misschien niet openlijk willen erkennen, maar zij zullen hun grote frustraties, opzettelijk of niet, wel botvieren op niet gevaccineerde mensen.

Want, naarmate de tijd vordert zullen de gevaccineerde mensen langzaam gaan begrijpen dat zij toch niet die Ubermenschen zijn zoals Hugo de Jonge had door laten schemeren.

In Nederland hebben wij geen transparant systeem voor de bijwerkingen c.q. sterfgevallen naar aanleiding van de vaccinaties. Er is natuurlijk Lareb, maar dat is net zo betrouwbaar als Mark Rutte en daarnaast werden we door een lezer opmerkzaam gemaakt op een meldpunt bij Artsenvoorwaarheid.

Echter, ook bij dit meldpunt is niet voor iedereen in een oogopslag te zien wat mensen hebben gerapporteerd en daar gaat het nu juist om. Een transparant en overzichtelijk meldpunt waarop iedereen kan zien wie wat heeft gemeld. Het bestaande meldpunt kan uiteraard ook het ontwerp aanpassen en de meldingen zichtbaar maken en daarmee mensen direct inzicht geven. Als iemand het opzet dan zetten wij dat op onze homepage om het bekendheid te helpen geven.