communisme, joods, covid-19Bovenstaande is wat een lezer ons schreef en daarmee legt deze precies bloot in welke precaire situatie wij ons als mensheid bevinden.

Nog steeds is het niet doorgedrongen welk groot gevaar er op de loer ligt.
Het is een gezellig land Nederland. Het land waar men als snel leuke clubjes vormt en dat is niet anders voor de alternatieve gemeenschap in ons land.

De meesten kennen elkaar, interviewen elkaar, zijn heel beleefd tegen elkaar en allemaal zijn ze druk bezig om de burger meer bewust te maken. Ze stellen het tirannieke bewind van de overheid aan de kaak en indien nodig slepen ze deze zelfs voor de rechter.

Ze krijgen volop aandacht, ook in de mainstream media, en overal zie je ze opduiken en duiden hoe de vork volgens hen precies in de steel zit.

Ze hebben nu zelfs een heuse startpagina gemaakt die ze Onze Reset hebben genoemd en waar volgens hen alle belangrijke links staan voor wat betreft (wat wij zien als gecontroleerde) alternatieve media.

Zoals je ziet staan wij er niet bij en daar is een reden voor. Net zoals er een reden is dat onze homepage recentelijk uit Google is verwijderd, waardoor we nóg minder goed gevonden kunnen worden. Net zoals er een reden is dat wij zijn verbannen van Twitter en net zoals er een reden is dat wij zijn verbannen van Facebook.

Net zoals er een reden is dat wij iedere dag bloot staan aan de meest heftige hackaanvallen waardoor het soms lastig is voor mensen, vooral in het buitenland, om op de site te komen vanwege de beschermingsmaatregelen die we moeten nemen.

De reden voor al het bovenstaande wordt duidelijk uit het volgende bericht dat wij ontvingen van een lezer (dank!):

Jullie zijn de enige Nederlandse alternatieve website die ik ken die nog over de joodse agenda durven te melden, en dat siert jullie. Echter, het is naar mijn mening te algemeen en niet diepgaand genoeg zodat de lezers het wie wat hoe waarom niet zullen weten omdat de joodse censuur vrijwel volledig is. Je mag het van hen over konigshuizen, het Vaticaan, moslimterrorisme, white supremacy enzovoort hebben, maar geen kritisch woord over het 'speciale' ras. Ook self hating jews niet overigens, want die worden net zo hard aangevallen.

Waarom leggen jullie niet uit dat de wortels van het duivelse monetary system te vinden zijn in de torah, de talmud, kabbalah. Het is immers legitiem te stelen van gentiles, onder andere door het heffen van (woeker)rentes, want alles op aarde behoort toe aan de joden en gentiles zijn non entities in de ogen van Yahweh's uitverkoren volk. Die monotheïstische God en 'heilige' geschriften zijn door hen bedacht als blueprint om in de endtimes, tikken olam, de 'restoratie' van hun wereld, te bewerkstelligen.

Jullie zouden het ook kunnen hebben over het Jacob Essau verhaal in hun bijbel, wat Amalek en Edom betekent en loxisme, zodat je connectie kunt maken met de totale aanval op de westerse (nog) blanke, (nog) christelijke landen.

Waarom er mee wachten, binnenkort is het niet meer mogelijk. Nooit meer.

Tot zover de lezer.

Bovenstaande is aardig in overeenstemming met hetgeen de Joodse onderzoeker Henry Makow schrijft:

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

We hebben in eerdere artikelen uitgelegd waar de wortels van de Illuminati te vinden zijn en dat deze terug te herleiden zijn naar de Babylonisch god Baäl en ook hoe de huidige satanische sekte is ontstaan in Turkije via de zelfverklaarde Joodse messias Sabbatai Zevi.

Belangrijk is dat je in verband met al het bovenstaande nooit kunt spreken van Joden als volk. Een groot deel van het Joodse volk is zelf slachtoffer en onwetend van deze satanische sekte die zich volgens Joodse onderzoekers in haar gelederen heeft genesteld.

joods kabbalisme is satanisch
Het volgende plaatje is een screenshot, afkomstig uit de onderstaande documentaire “Communism by the backdoor” van Dennis Wise.

dood aan het goyim

Deze documentaire is gemaakt voordat covid-19 bestond, maar is vandaag de dag meer dan ooit relevant, want de nep coronapandemie is bedoeld om de New World Order communistische staat nu in te voeren.

Wanneer je de documentaire bekijkt, zal je veel dingen herkennen.

De Russische revolutie en de daaruit volgende USSR (Sovjet Unie) was een honderd procent Joodse aangelegenheid, zoals ook Winston Churchill schreef in 1920

Writing in the Illustrated Sunday Herald of 8 February 1920. Churchill wrote “With the notable exception of Lenin, the majority of leading figures are Jews. Moreover the principal inspiration and the driving power comes from Jewish leaders.”

Om bovenstaande duidelijk te maken hierna een overzicht van het Centraal Comité van de Communistische Partij in de beginjaren na de revolutie.

sovjet unie joods centraal comite

Ook toen werd het wapen van antisemitisme al met succes gebruikt. Mocht iemand het wagen in die tijd om bovenstaande op te merken, dan werd dit gezien als antisemitisme en daarop stond de doodstraf.

Kijk naar het volgende plaatje en je ziet dat de dingen die onderdeel vormden van de USSR ook nu weer terugkomen.

sovjet unie joods centraal comite

De voorbereidingen richting een communistische wereldstaat zijn natuurlijk al langer bezig dan het moment waarop covid-19 ten tonele verscheen.

Hoe en op welke manier en wie de drijvende krachten zijn wordt duidelijk uit de volgende documentaire van Dennis Wise.

Het is misschien een lange zit, maar zoals de lezer schrijft: Wacht niet te lang, want binnenkort is het niet meer mogelijk. Nooit meer.Videolink