mark rutte, vrijmetselaars, illuminait, klaus schwab, cryptojoodDe “wakkere” mensen in Nederland reageren verbaasd, want Rutte had toch beloofd dat het land de vrijheid terug zou krijgen als…?

In plaats van vrijheid heeft Rutte in opdracht van zijn baas de fundamenten gelegd voor de komende wintertirannie die heviger zal zijn dan ooit tevoren.
Alom verbijstering na de persconferentie van Mark Rutte en zijn sidekick De Jonge afgelopen vrijdag de 13e. Dit was niet wat mensen hadden verwacht, want er waren meer versoepelingen beloofd en het enige concrete dat het volk kreeg was de zoveelste wortel.

Rutte tijdens de persconferentie:

Kijk, de vraag of je kunt eisen dat mensen alleen binnen kunnen komen, die gevaccineerd zijn, dat is ook een zaak die natuurlijk uiteindelijk een juridische kwestie is. Wij gaan niet vanuit de overheid, hebben wij niet het voornemen om een vaccinatieplicht of een indirecte vaccinatiedwang op te leggen.

Vraag van SBS aan De Jonge:

Ja, u zegt de motivatie, maar tegelijkertijd is er vanaf 20 september een corona-toegangsbewijs nodig om ergens binnen te komen, vaccinatiebewijs, herstelbewijs of die test. Als mensen dan moeten gaan betalen voor een test, dan is het toch indirect een vaccinatiedwang om ergens binnen te komen?

De grote wortel wordt dan nu 1 november.

Rutte:

Natuurlijk is het zo dat als je op die datum heel erg met potlood in de lucht geschreven: 1 november. Dat weten we echt niet zeker, maar er komt een moment natuurlijk dat je ook die laatste maatregelen loslaten.

Dat het coronaverhaal totaal niets met gezondheid te maken heeft, maar alles met het merkteken van het beest (vaccinaties) bewijst het volgende:

Vraag aan De Jonge:

Meneer de Jonge, een vraag nog voor u. Heeft u ook gevraagd aan het OMT of Testen voor Toegang ook voor gevaccineerden een eis zou moeten zijn? Dus dat je ook getest moet worden als je al 2 keer gevaccineerd bent.

Antwoord van De Jonge:

Ja, er is een aantal uitspraken van een aantal virologen geweest die daar natuurlijk iets over heeft gezegd, namelijk dat zou je eigenlijk moeten doen, want dan zou het allemaal nog veiliger worden. Maar het punt is als je dat blijft doen, dan heb je, een: veel minder aantrekkelijkheid om je te laten vaccineren, want als je toch nog tot sint-jutmis moet laten testen voordat je ergens naar binnen mag, waarom zou je je dan laten vaccineren? Kortom, het doet niet iets goeds, is onze verwachting, met de vaccinatiebereidheid. 

Al sinds het begin van de nep pandemie schrijven wij en waarschuwen wij voor het feit dat wij nooit terug zullen gaan normaal.

Zo schreven wij iets meer dan een jaar geleden:

d

Zoals bekend is Mark Rutte een prominent lid van een machtige loge van de vrijmetselarij en voert hij orders uit zoals die hem worden bevolen door de top van de piramide, 33e graad en hoger.

En dan kom je terecht bij de inner circle van de vrijmetselarij, een geheim genootschap binnen een geheim genootschap.

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Als je praat over de top van de Illuminati, dan hoort daar uiteraard ook de niet zo Duitse professor Klaus Schwab bij, de leider van de organisatie waar onze premier prominent op de loonlijst prijkt.

In plaats van vrijheid zullen we te maken krijgen met toestanden die vergelijkbaar zijn met die in bijvoorbeeld de voormalige DDR waar de Stasi berucht was.

De DDR:

Staatssicherheitsdienst (Stasi) – Veiligheidsdienst van de DDR. Oost-Duitse veiligheidsdienst die actief was van 1950 tot 1989: de Stasi. ... Taak van de Stasi is mensen te bespioneren, geheime informatie te bemachtigen en de 'volksvijanden' van de staat te ontmaskeren.

Nederland, augustus 2021:

Zo worden er "mystery guests" ingezet door gemeentes, die zich voordoen als gast en controleren of de regels worden nageleefd.

Een land waar oude tijden herleven en waar het volk zo gezombificeerd is dat het zelfs Rutte als premier wil.

Oude tijden herleven, we staan pas aan het begin. Tijden waarin politici liegen als nooit tevoren.