Wetenschappers steken niet gevaccineerden hart onder de riem

Canadese wetenschappers steunen vaccin weigeraarsSoms denken niet gevaccineerde mensen dat zij de pispaal van de maatschappij zijn geworden omdat ze zich niet willen laten vaccineren met een genetisch experiment. 

Canadese wetenschappers hebben nu een open brief geschreven aan de niet gevaccineerden om hen te vertellen dat ze groot gelijk hebben en vol moeten houden.OCLA (Ontario Civil Liberties Association) onderzoeker Dr. Denis Rancourt heeft, tezamen met meerdere Canadese mede academici, een open brief geschreven om hen die besloten hebben om het covid-19 vaccin niet te nemen te steunen.

De groep benadrukt de vrijwillige aard van deze medische behandeling alsmede de noodzaak om mensen goed te informeren aangaande mogelijke risico’s en voordelen, het zogenaamde “informed consent”. De groep verwerpt de druk die door gezondheidsautoriteiten, de pers, sociale media en medeburgers wordt uitgeoefend.

Controle over het eigen lichaam zal mogelijk de laatste grens zijn in het gevecht om de burgerrechten te beschermen.

Hier volgt de inhoud van de brief. (hier te downloaden als pdf)

Open brief aan de niet gevaccineerden:

Jullie zijn niet alleen! Per 28 juli 2021 is 29 procent van de Canadezen niet gevaccineerd en heeft 14 procent één vaccin ontvangen. In de Verenigde Staten en Europa is minder dan de helft van de bevolking volledig gevaccineerd en zelfs in Israël, volgens Pfizer “het laboratorium van de wereld”, blijft een derde van de bevolking niet gevaccineerd.

Politici en media trekken samen één lijn, waarbij de niet gevaccineerden het zwarte schaap worden gemaakt voor de problemen die zijn ontstaan na het 18 maanden lang angstaanjagen en lockdowns. Het is tijd om zaken recht te zetten.

Het is heel redelijk en verantwoord om “nee” te zeggen tegen vaccins die onvoldoende zijn getest en waarvoor geen betrouwbare wetenschappelijke onderbouwing bestaat. Je hebt het recht om de hoeder te zijn van je eigen lichaam en medische behandelingen te weigeren als jij dat wilt.

Je hebt gelijk om “nee” te zeggen tegen aantasting van je waardigheid, integriteit en lichamelijke autonomie. Het is jouw lichaam en jij hebt het recht om te kiezen. Je hebt het recht om te vechten voor je kinderen en om massale vaccinaties op scholen te voorkomen.

Je bent gerechtigd om, gezien de huidige omstandigheden, te twijfelen of er überhaupt sprake kan zijn van “informed consent”. De lange termijn gevolgen zijn onbekend. De gevolgen voor volgende generaties zijn niet bekend. De gevolgen van het verstoren van de natuurlijke immuniteit door dit soort vaccins zijn niet bekend. Mogelijke vaccinatieschade is niet bekend omdat de meldingen van bijwerkingen achterlopen, niet compleet zijn en er allerlei verschillen zijn in rapportage in de verschillende landen.

Je bent het doelwit van de mainstream media, overheid, social engineering campagnes, onrechtvaardige regels en voorschriften, werkgevers die samenspannen met overheden en de complete sociale media bende.

Er wordt jou verteld dat jij nu het probleem bent en dat de wereld pas weer terug kan naar normaal als ook jij gevaccineerd bent. Je wordt het zwarte schaap gemaakt door de propaganda en onder druk gezet door de mensen om je heen. Maar, onthoudt goed dat er met jou niets aan de hand is.

Jij wordt vals beschuldigd van het feit dat jij een fabriek zou zijn voor nieuwe SARS-CoV-2 varianten, terwijl volgens toonaangevende wetenschappers jouw natuurlijk immuunsysteem immuniteit creëert tegen de verschillende componenten van het virus. Dit zal jouw bescherming tegen allerlei varianten alleen maar groter maken en voorkomen dat jij andere mensen kan besmetten.

Je hebt helemaal gelijk als je eist dat er onafhankelijke peer-reviewed (door andere wetenschappers gecontroleerd) onderzoeken komen en die niet worden betaald door de farmaceutische bedrijven.

Alle peer-reviewed onderzoeken betreffende de korte termijn veiligheid en de korte termijn effectiviteit zijn betaald, georganiseerd, gecoördineerd en gesteund door de winstmakende farmaceutische bedrijven en niet één van die onderzoeken is gepubliceerd of toegankelijk gemaakt voor onafhankelijke onderzoekers die niet betrokken zijn bij die bedrijven.

Je hebt gelijk dat je vraagtekens zet bij de voorlopige resultaten van de vaccin proeven. De hoge effectiviteitscijfers die ze claimen zijn gebaseerd op een klein aantal vaag gedefinieerde “infecties”. De onderzoeken werden ook niet blind uitgevoerd, hetgeen betekent dat mensen die het vaccin kregen wisten of konden uitwerken dat de injectie die ze kregen het experimentele vaccin of de placebo was. Dit is wetenschappelijk gezien niet acceptabel voor proeven met vaccins.

Je hebt gelijk als je roept dat er een diversiteit moet komen in wetenschappelijke opinies. Net zoals in de natuur hebben we een polycultuur van informatie en interpretaties nodig. En op dit moment hebben we dat niet. Door de keuze om het vaccin niet te nemen blijft de mogelijkheid voor rede, transparantie en verantwoording om tevoorschijn te komen open. Je hebt gelijk met de vraag: “Wat komt er vervolgens nadat we de autoriteit over onze eigen lichamen uit handen hebben gegeven?”.

Laat je niet intimideren. Jullie tonen weerstand, integriteit en karakter. Jullie komen samen met gelijkgestemden, jullie maken plannen om elkaar te helpen en je eist wetenschappelijke verantwoording en vrijheid van meningsuiting, iets dat nodig is om een maatschappij te doen bloeien. Wij behoren bij die heel veel mensen die jullie steunen.

Angela Durante, PhD

Denis Rancourt, PhD

Claus Rinner, PhD

Laurent Leduc, PhD

Donald Welsh, PhD

John Zwaagstra, PhD

Jan Vrbik, PhD

Valentina Capurri, PhD
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl