Hoog tijd dat wel en niet gevaccineerden de handen ineenslaan

vaccinatiepaspoort is begin van tirannieHet is niet alleen een vaccinatiepaspoort waar we over spreken, want er zit veel meer achter dan je denkt. 

Het is het openzetten van de sluizen, waarbij een overheid tot op microniveau alles gaat bepalen voor de burgers omdat ze dat zelf niet zouden kunnen. 
Het vaccinatiepaspoort dat ook bij ons stap voor stap haar intrede doet is het begin van iets waarvan maar weinigen beseffen wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn.

Het vaccinatiepaspoort is een manier om mensen te dwingen zich bloot te stellen aan een experimentele medische behandeling.

De vraag is dan ook of een maatschappij bereid is om de rechten en economische bewegingsvrijheid van mensen te beperken om hen op die manier te dwingen aan een gevaarlijk experiment deel te nemen?

En stopt het daar, of gaat het straks nog veel verder en gaat de overheid bepalen wat mensen wel of niet mogen eten?

Uit het nieuws van deze week:

De vier grote steden en de gemeente Ede uiten hun zorgen over het toenemende overgewicht en de gezondheidsimpact daarvan op hun inwoners. In een brandbrief aan staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) geven de gemeenten aan dat zij te weinig instrumenten hebben om het aantal ongezonde voedingskeuzes te verminderen en dat deze instrumenten ook ‘zo goed als volledig zijn benut’. Ze pleiten voor een wetswijziging.

Wie gaat straks bepalen wat mensen wel of niet opgedrongen mag worden? Wie gaat besluiten wat wel en niet gezond is?

Volgens Brandon Smith openen wij als maatschappij een doos van Pandora als we dit soort dingen accepteren.

Als er eenmaal één stap is gezet op dat gebied, dan zal dat rap worden gevolgd door andere.

Als eenmaal is geaccepteerd dat een overheid indirect de bevolking kan dwingen om deel te nemen aan een gevaarlijk medisch experiment, dan kan het ook straks de bevolking dwingen om bepaalde dingen te laten implementeren zodat men (nog gemakkelijker) kan worden aangesloten op het Internet der Levende Dingen.

Het primaire argument wat nu wordt gebruikt door de covid sekte is dat er een soort sociale verplichting zou bestaan.

De theorie die zegt dat omdat wij in een maatschappij leven, alles wat wij doen een gevolg heeft voor anderen binnen die samenleving. Dat we allemaal met elkaar zijn verbonden in een collectief en dus daarmee rekening moeten houden.

Dit zou dan weer inhouden dat het collectief het recht heeft om op microniveau ons leven aan te sturen. Dit zou dan noodzakelijk zijn omdat het individu zelf niet in staat is om zijn of haar eigen besluiten te nemen en sterker nog, schade zou kunnen aanrichten aan de hele groep.

Wat bijna niemand beseft is dat dit een uitvloeisel is van het socialisme en het cultureel Marxisme. Dit principe staat centraal in de vaccinatiepaspoort propaganda. Het socialisme en cultureel Marxisme op haar beurt is weer ontsproten bij de Illuminati en verwoord door Karl Marx, zoon van Hirschel Mardochai en kleinzoon van een Nederlandse rabbi.

Wanneer je kijkt naar de soort maatschappij die dankzij het vaccinatiepaspoort en het vervolg daarop zal ontstaan, dan zie je dat één ding boven alles uit steekt en dat is het ontbreken van vrijwilligheid.

Deze socialistische/Marxistische/communistische maatschappij gaat er vanuit dat het individu gedwongen kan worden om bepaalde dingen te doen, dit omdat het goed zou zijn voor de gemeenschap.

Je laat je vaccineren voor een ander.

En dus krijg je autoriteiten die bepalen wat wel en niet goed is voor mensen. Autoriteiten die in het belang van het groter goed menen dat zij zelfs kunnen beschikken over de lichamen van de bevolking.

Wanneer zij zeggen: “Wij leven in een maatschappij”, dan wordt bedoeld in dit geval “Jij leeft in onze maatschappij en daarom zullen wij bepalen wat goed is voor je”.

De enige manier waarop een maatschappij zoals hierboven kan bestaan is door dwang, simpelweg omdat veel mensen vrijwillig niet zullen doen wat hen wordt opgedragen. Het grotere belang moet prevaleren en dus moet het individu worden gedwongen dingen te doen die het niet wil.

Dit is ook het principe waarop de in ons land zeer populaire kliklijnen zijn gebaseerd. Verraad je medemens voor het grotere goed. Dat was ook de basis van het kopgeld in de Tweede Wereldoorlog, geld dat werd betaald voor het verraden van Joden.

Doordat jij zelfstandig besluiten durft te nemen over jouw eigen leven en lichaam kan je anderen in groot gevaar brengen, is de theorie.

Zo kan je ook straks de situatie krijgen dat een overheid besluit dat een vrouw verplicht abortus moet laten plegen, want nog weer een kind erbij zal onnodig bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Waar we nu als maatschappij mee bezig zijn is het openzetten van de sluizen naar overheden die een onbeperkte macht uitoefenen op de burger, tot zelfs op het niveau waarbij zij zullen bepalen wat mensen wel en niet eten.

Daarom is het zo belangrijk dat wel en niet gevaccineerden zich niet zo tegen elkaar op laten zetten.

polarisatie

De lachende derde in dit alles zijn de overheden en de krachten achter de schermen die handig gebruikmaken van de polarisatie die ze bewust in de maatschappij hebben veroorzaakt.

Wij als gevaccineerden en niet gevaccineerden hebben één groot gemeenschappelijk belang en dat is een einde maken aan de tirannie en gebruikmaken van de rechten die wij hebben als vrije mensen. Rechten waar geen overheid ter wereld aan mag komen.

Daar gaat het om en nergens anders.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl