De ratten in pak komen voor ons voedsel

wef, ratten in pakHet is niet toevallig dat er nu plannen bekend worden gemaakt om boeren te onteigenen om de natuur te redden.

Het is allemaal onderdeel van het plan tot het installeren van een communistische dictatuur.
Het is het collectief,de groep, dat belangrijk is. Jij als mens bent ondergeschikt aan dat collectief en daarom klinken er al heel lang geluiden dat jouw kinderen niet van jou zijn, maar aan de gemeenschap toebehoren en daarom vinden linkse wijsneuzen het volkomen normaal dat het collectief kan beschikken over de lichamen burgers om daar vervolgens een injectiespuit in te duwen.

Daarom wordt langzaam maar zeker ieder stukje vrijheid bij de burger weggehaald, omdat vrijheid misschien belangrijk is, maar het collectief gaat boven alles. En dan kom je eigenlijk al automatisch uit bij het communisme.

Wil je grote groepen mensen kunnen controleren dan is een dergelijke staatsvorm onontbeerlijk en uiteraard gaat dat zich ook uitstrekken tot de voedselvoorziening, of beter gezegd, de komende schaarste aan voedsel.

We zullen opnieuw te maken krijgen met hongersnoden. Niet doordat er een gebrek aan voedsel is, maar omdat de Illuminati voedsel zullen gebruiken als wapen.

Net zoals ze dat deden nadat ze in Rusland een communistisch bewind hadden geïnstalleerd. Ook toen gebruikten ze voedsel als wapen en ook toen werd alles op het gebied van voedsel en landbouw centraal geregeld, net zoals ze nu voornemens zijn te doen.

Een bekend voorbeeld waar voedsel is ingezet als wapen door de Sovjets is de Holomodor.

In moderne Oekraïense woordenboeken staat Holodomor omschreven als '"kunstmatig opgewekte hongersnood, van staatswege op grote schaal georganiseerd'".

De hongersnood werd voor het merendeel veroorzaakt door het beleid van de regering van de Sovjet-Unie onder Stalin, die met kracht de collectivisatie en "dekoelakisatie" van de landbouw doorvoerde. De boerderijen moesten worden samengevoegd in kolchozen en sovchozen, waardoor arbeidskracht zou vrijkomen voor de industrialisatie. Stalins vijfjarenplan uit 1928 moest worden gefinancierd uit export en het belangrijkste deel van die export bestond uit graan.

Dit stuitte op groot verzet van de boeren, ook en vooral die in Oekraïne met hun traditie van vrijheid. Ze verborgen hun graan en slachtten hun vee liever dan dat ze het leverden aan de staatsboerderijen. De verplichte graanleveranties werden als straf verhoogd, hoewel de oogst in 1932 mislukte. Miljoenen boeren, door de communisten aangeduid als koelakken, werden gedeporteerd naar Siberië.

Nu krijgen we opnieuw de situatie dat mensen hun vrijheid verliezen omdat zij moeten worden opgeofferd voor het collectief.

Het kabinet heeft plannen klaarliggen om honderden boeren te onteigenen om zo de stikstofuitstoot snel naar beneden te krijgen. De kosten voor het uitkopen kunnen in de miljarden lopen, staat in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanochtend lekte er al cijfers uit via NRC.

Uiteraard schreeuwt alles en iedereen moord en brand, maar feit is dat ook hier de trein gewoon voort zal denderen.


Keer op keer kom je weer dezelfde kreten tegen, net zoals bij Build Back Better. In het kader van de voedselvoorziening zijn de sleutelwoorden: food hubs en sustainable development goals. 

Overal hoor je nu de uitdrukking: food hub of voedselhub.

Een voedselhub, zoals gedefinieerd door de USDA, is "een centraal gelegen faciliteit met een bedrijfsbeheerstructuur die de aggregatie, opslag, verwerking, distributie en / of marketing van lokaal / regionaal geproduceerde voedselproducten mogelijk maakt."

Vorig jaar november maakte de Wageningen Universiteit het volgende bekend:

Het World Economic Forum maakte gisteren bekend dat het Europese Food Innovation Hub wordt opgericht in Wageningen, in samenwerking met FoodValleyNL. “Wageningen University & Research ondersteunt de oprichting van een European Food Innovation Hub volledig en verwelkomt deze in Wageningen”, zegt Arthur Mol, rector magnificus van WUR. “We kijken er naar uit om samen te werken en samen vorm te geven aan de toekomst van voedsel.”

Boeren zullen verdwijnen, zoveel is zeker. Het is geen kwestie meer van of, maar wel van wanneer. Sommige politici zullen een hoop misbaar maken en strijden voor de belangen van de boeren. Maar, “hun strijd” is zoals altijd, een strijd voor de bühne en zoals gewoonlijk zal de overheid weer wat water bij de wijn doen zodat er een mooi poldercompromis zal ontstaan, maar ondertussen bepaalt het WEF en vergelijkbare organisaties wat er gebeurt.

Niet wij, de burgers, bepalen de koers en ook niet de goedwillende politici, als die er nog zijn (Omtzigt?).

Wanneer zal het inzinken dat wij allang geen democratie meer zijn?

Als ook bij ons de schappen in de winkels leeg zullen zijn en Rutte vol trots verkondigt dat insecten best lekker smaken en voedzaam zijn? Dan?
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl