En nog steeds zijn er mensen die denken dat vaccins levens redden

coronavaccins zijn om bevolking uit te roeienAls mensen iets niet weten, dan kan je ze moeilijk kwalijk nemen dat ze overal intrappen en de meest krankzinnige verhalen geloven. 

Verhalen zoals Bill Gates zou een weldoener zijn die alles op alles zet om de wereld te vaccineren omdat hij zo bezorgd is over het lot van zijn medeburgers. Eind december 2019 verschenen de eerste berichten over een gevaarlijk virus dat zou zijn opgedoken in de Chinese stad Wuhan.

Wat niemand toen voor mogelijk hield was een daarop volgende (nep) pandemie die de complete wereld in een lockdown scenario bracht.

Enkele maanden voordat dit virus verscheen, schreven wij het volgende:

twee maanden voor de pandemie

Exact twee jaar geleden scheen bovenstaande iets onwerkelijks, maar afgezien van het aantal doden (wat we niet kunnen checken) is het precies zo uitgekomen.

Zijn wij zo goed dat wij in staat zijn om de toekomst te voorspellen? Het lijkt er soms wel op, maar het enige dat wij in dit geval deden waren de woorden van de Illuminati gebruiken, de satanische sekte achter de schermen.

Hierna een klein stukje uit dat artikel, drie maanden voordat het virus opdook in Wuhan.

In 2017 werd door Duitsland, India, Japan, Noorwegen, de Bill & Melinda Gates Foundation, de Wellcome Trust en het World Economic Forum de Coalition for Epidemic Preparedness opgericht (CEPI). Doel van deze organisatie is het ondersteunen van het ontwikkelen van vaccins om belangrijke pandemische bedreigingen het hoofd te kunnen bieden.

Ook hier weer de usual suspects zoals Bill and Melinda Gates.

Het draait uiteraard zouden we willen zeggen weer om vaccinaties. Het rapport legt er met klem de nadruk op dat individuele landen niet echt zijn uitgerust om zelf vaccins te ontwikkelingen, de productie ervan ligt voor 140 landen waaronder ook NL, al bij 1 partij het Serum institute of India, en dat er daarom wereldwijde clubs zoals CEPI in het leven geroepen zijn om hierbij "te helpen".

Al vaak schreven wij hoe Nederland zich in het centrum van de macht begeeft, hoe uitgenodigd worden op de Bilderbergconferentie een voorbode is van een rol die wordt toebedeeld aan de genodigde binnen een of andere sinistere agenda.

Zo ook de Nederlandse minister Sigrid Kaag die in 2018 de Bilderbergconferentie bezocht in Turijn en nu, hoe voorspelbaar, opduikt in de board van GPMB (pag 33).  Samen met allerlei zogenaamde experts op allerlei gebied, maar als je wat extra onderzoek doet bij deze namen dan ontdek je al snel het web van belangenverstrengelingen en wordt al heel snel zichtbaar dat de zogenaamde onafhankelijkheid van deze organisaties in zijn geheel op leugens berust. Sigrid is sinds 26 oktober 2017 namens de partij des doods (D666) minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Tevens was zij van 13 februari 2018 tot 7 maart 2018 waarnemend minister van Buitenlandse zaken.

Een pandemie is tenslotte een wereldwijd fenomeen, dus moet de oplossing (altijd vaccinaties) ook op wereldniveau worden gevonden.

Maar, om dat voor elkaar te krijgen, moeten dus ook de mensen die kritisch zijn over of simpelweg tegen vaccinaties, eindelijk voor eens en altijd de mond worden gesnoerd.

Want, zo zal er gezegd worden: “Dit mag nooit meer voorkomen”.

Dat ze van plan zijn om door middel van vaccinaties een fiks deel van de wereldbevolking uit te roeien, wordt er voor het gemak dan maar even niet bij verteld.

Dus, bereid je er maar op voor dat er één deze jaren een wereldwijde pandemie zal uitbreken waaruit (volgens de officële propaganda in ieder geval) zal blijken dat deze werd veroorzaakt door een veel te lage vaccinatiegraad en dat er nu eindelijk op wereldniveau ingegrepen dient te worden door vaccinaties verplicht te maken.

Het uitroeien van het goyim (menselijk vee) is het doel, niets anders.

Ze hebben het ons al jaren en jaren geleden laten weten. 

bill gates, uitroeien wereldbevolking

De niet Amerikaanse Bill Gates en de niet Amerikaanse Rockefeller komen prominent in beeld omdat ze graag de wereldbevolking willen reduceren (uitroeien).

De man die uit een familie komt die al vele jarenlang bekendstaat dat ze de wereldbevolking willen uitroeien, komt nu met coronavaccins als de oplossing om miljoenen levens te redden?Hoe dom moet je zijn om te denken dat de covid-19 vaccins gemaakt zijn om levens te redden?

De man die al jaren er publiekelijk beweert dat er veel te veel mensen op deze wereld zijn, zou nu alles in het werk stellen om mensen te willen redden?

Daarom, hierna nog een deel uit een eerder artikel:

Je moet toch wel aardig naïef zijn om dat soort verhaaltjes te geloven. En toch is dat precies wat er gebeurt.

weldoener bill gates redt de wereld

Vanaf het prille begin is het altijd al gegaan om het uitroeien van een groot deel van de wereldbevolking. De eugenetica is Bill Gates al met de paplepel ingegoten.

(De eugenetica of rasverbetering is het onderzoek naar het verbeteren van de genetische samenstelling van een populatie).

Net als zijn vader Bill Gates senior die ook al bezeten was van de eugenetica, waarbij ze hun werkelijke doelstellingen vermomden als gezondheidszorg voor arme landen.

Vader Gates zat niet voor niets in het bestuur van Planned Parenthood, de organisatie die volgens velen niets meer is dan een onderdeel van de eugenetica beweging en de laatste jaren veelvuldig in het nieuws is geweest als handelaar in geaborteerde baby’s. Ook van Margaret Sanger, de oprichter van deze organisatie, is bekend dat zij nauw betrokken was bij de eugenetica beweging. (De vader van Sanger was een fanatieke vrijmetselaar en zij trouwde met de Joodse architect William Sanger).

Ook Mary Maxwell, de dochter van de bankier en directeur bij de Federal Reserve Bank, James Maxwell, en moeder van Bill Gates, was Joods, waarmee Bill eveneens Joods is. Hetzelfde geldt trouwens ook voor vader Gates die dit feit liever verborgen wilde houden volgens een aantal bronnen.

Hetzelfde geldt ook voor de bekende Amerikaanse familie Rockefeller.

Het is een boek waar we al eens eerder kort naar hebben verwezen en is geschreven door de Joodse historicus Malcolm H. Stern met de titel: Americans of Jewish Descent. Het zal misschien niemand verbazen dat daar ook de Rockefeller familie heel prominent in voor komt. Zij stammen af van de Spaanse en Portugese Joden.

Beide families behoren bij de welbekende satanische sekte die wij Illuminati noemen en het is niet dan ook niet zo vreemd dat zowel de Gates familie als de Rockefeller familie voorstanders zijn van het reduceren van de wereldbevolking.

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

weldoener bill gates redt de wereld

Dan komen we bij de eugenticaclub een paar interessante figuren tegen. Op de volgende afbeelding zie je de bekenden zoals Bill Gates senior en David Rockefeller, maar je ziet ook George Soros en niemand minder dan de Amerikaanse Jaap van Dissel, Dr. Anthony Fauci.

fauci, soros, gates en rockefeller, eugenetica


Soms zijn ze zo opgewonden bij het vooruitzicht dat ze mensen uit de weg kunnen ruimen met hun vaccins dat ze even uit hun rol vallen, zoals dat Gates overkomt na 30 seconden in de volgende video:

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl