onze leiders zijn niet gekozen door het volkOnze politieke leiders worden niet gekozen door het volk zoals nog steeds een groot deel van de bevolking denkt.

Ze worden geselecteerd om de belangen van de werkelijke machthebbers te behartigen, maar voordat ze dat mogen doen, moeten ze eerst naar school.De meeste mensen begrijpen niet wat er werkelijk gaande is omdat er overal bewust verwarring wordt gecreëerd, zodanig dat niemand eigenlijk nog door de bomen het bos ziet.

Maar, in de achtergrond wordt alles heel strak geregisseerd en worden de gemaakte plannen stap voor stap uitgevoerd.

Zo was alles en iedereen in het begin van dit jaar verbaasd over het feit dat alle wereldleiders opeens allemaal in koor “Build Back Better” begonnen te roepen. Echter, als je weet hoe het systeem werkt, dan is dat allesbehalve vreemd.

De mensen die nu aan de touwtjes trekken zijn niet zomaar gekozen door het volk. Ze zijn geselecteerd door instituten zoals het WEF en de Bilderberg Conferenties.

De mensen die nu optreden als onze leiders zijn opgeleid door de mensen die van ons slaven willen maken.

Alle wegen leiden naar Rome en alle sporen voor wat betreft de komende New World Order leiden altijd, zonder mankeren, naar de beruchte satanische sekte.

De strijd op deze wereld vindt eigenlijk plaats op een hoger niveau, een spiritueel niveau, een kosmische strijd tussen goed en kwaad. Een strijd tussen God en satan om de menselijke ziel.

Het kwaad op deze wereld vinden we vooral terug bij wat men noemt de Illuminati, een georganiseerd kwaad zou je kunnen zeggen. Dit kwaad is er dan ook in geslaagd om bezit te nemen van de meeste instituten op deze wereld.

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Deze Illuminati maken gebruik van alle mogelijke denktanks en instituten zoals het WEF en de Bilderberg Conferentie om mensen die hen van dienst kunnen zijn, nu of in de toekomst, te kopen, op te leiden, te manipuleren of indien nodig te chanteren (Epstein).

Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar het bestuur van het WEF, dan zie je dat al die mensen stuk voor stuk thuishoren bij de Illuminati. Dit telt ook voor mensen of families die er alles een doen om hun werkelijke identiteit te verbergen zoals de Rockefellers, Klaus Schwab, Angela Merkel, Bill Gates en vele anderen.

Wij hebben eerder uitgelegd dat ons land op dit moment wordt bestuurd door het WEF omdat de politieke leiders van de partijen die op dit moment bepalen wat er gebeurt allemaal in dienst zijn van het WEF.

Maar, het gaat nog veel verder dan dat, want het WEF is ook een opleidingsinstituut voor toekomstige leiders. Zij selecteren mensen die ze later wereldwijd in bepaalde sleutelposities zullen plaatsen en daarnaast hoog op de lijsten bij politieke partijen waardoor ze door het “volk zullen worden gekozen”.

Zoals we weten zijn veel politieke partijen opgericht door vrijmetselaars. Het gaat zelfs zover dat ook een partij die bedoeld is voor arbeiders door hen wordt opgericht en gecontroleerd.

Wanneer Klaus opdracht geeft aan Mark om toekomstige leider X op de derde plaats van de VVD lijst te plaatsen zodat ze zeker weten dat deze in het parlement komt, dan gebeurt dat.

Als de Bilderberg Club besluit in 2014 dat Diederik Samson in Europa de klimaatagenda op de rails moet houden en daardoor moet optreden als handler van Frans Timmermans, dan gebeurt dat.

Als de Bilderberg Club besluit dat ze in 2016 Sharon Dijksma hebben geselecteerd om later een bekende rol te spelen in de ontwikkeling van de megasteden van de toekomst dan gebeurt dat.

Iedereen vroeg zich af wat een totaal onbekende Kajsa Ollongren op die zelfde Bilderberg Conferentie had te zoeken. Korte tijd later was ze Minister van Binnenlandse Zaken.

En zo heeft het WEF een eigen opleidingsinstituut voor de toekomstige leiders van deze wereld. In die opleiding worden ze klaargestoomd om straks met hand en tand de belangen van de satanische sekte te verdedigen in de echte wereld.

Ieder jaar worden er nieuwe mensen geselecteerd, zodat de Illuminati over tijd zo goed als alle sleutelposities in de wereld bezet heeft met haar lakeien. Nu zijn we ongeveer aanbeland op het punt waarop dit doel is bereikt en dus nu tijd voor een "coronacrisis" om nu heel snel richting New World Order te gaan.

De opleiding van het WEF voor de leiders van de toekomst heet: Young Global Leaders for Tomorrow.

Hier zie je een aantal deelnemers aan eerdere jaargangen van deze opleiding.

wef, leiders van morgen

wef, leiders van morgen

wef, leiders van morgen

Dit was de oude garde, ondertussen wordt er weer volop gewerkt aan de opvolgers.

Dit zijn de namen die je over een aantal jaren overal zult zien opduiken. Alle sleutelposities in de wereld zijn weggelegd voor de trouwe dienaren van de Illuminati.

En wij maar “een geschikte kandidaat” kiezen en daar op stemmen in onze totaal verkrachte democratie. Maar, dan wel een uiterst zorgvuldig geselecteerde en opgeleide kandidaat.