de gehypnotiseerde massaWe weten dat de corona neppandemie niets anders is dan een enorme zogenaamde psy-op, een psychologische operatie om mensen richting vaccin te duwen.

Echter, als we dit weten, dan bestaat er ook een mogelijkheid om weer uit dit huidige moeras te komen.
Als de tegenstander groot, machtig en sterk is dan heeft het weinig zin om die tegenstander met blote vuisten te lijf te gaan en te verwachten dat er dan dingen zullen veranderen.

Hetzelfde telt voor massaal de straat op gaan, schreeuwen en met stenen gooien richting politie in de hoop dat er dan eindelijk iets zal veranderen.

Feit is dat de satanische tegenstander waar wij mee te maken hebben beschikt over alle macht en dat ze eigenlijk gewoon wachten totdat mensen bovenstaande soort acties zullen ondernemen, omdat ze daar dan korte metten mee kunnen maken.

Willen we echter een kans hebben om uit het huidige moeras te komen, dan zullen we het iets slimmer moeten aanpakken.

De huidige nep coronapandemie bestaat alleen dankzij de reguliere media die als taak hebben om de bevolking klaar te maken voor een staat van hypnose. Een staat waarin ze niet meer zelf nadenken, maar als blinde robots bevelen opvolgen.

Volgens de Belgische professor Matthias Desmet is het verklaarbaar hoe we op het huidige punt terecht zijn gekomen.

Een dictator kan alleen maar heersen als het volk bang is voor de dictator. Voor een totalitair bewind zoals wij steeds meer mee te maken krijgen is het nodig dat het volk wordt gehypnotiseerd om te gehoorzamen.

We praten dan over massapsychologie en het bereiken van bovengenoemde toestand waarbij het volk voor een groot deel is gehypnotiseerd noemt men 'mass formation'.

Dit is altijd het begin van een totalitair bewind.

Om een dergelijke 'mass formation' te kunnen bereiken moet er voldaan worden aan een aantal  voorwaarden

Dit zijn de eerste twee:

  • De massa moet zich alleen en geïsoleerd voelen
  • De massa moet het gevoel hebben dat hun leven leeg en doelloos is.

Deze condities zijn de afgelopen jaren stap voor stap opgebouwd via sociale media, mobiele apparaten en het verdelen van mensen zoals dat tijdens het bewind van Trump op grote schaal plaats vond.

Dan zijn er nog twee voorwaarden nodig.

  • De massa moet zich permanent zorgen maken
  • De massa moet zich permanent gefrustreerd en agressief voelen.

Wanneer ook aan deze twee voorwaarden is voldaan dan wil de mens een oplossing voor de ontstane situatie, hoe dan ook. Een medicijn, een vaccinatie, maakt eigenlijk niet uit wat, als er maar een oplossing komt.

Dat was het punt waarop wij waren zo eind 2020 na een jaar van lockdowns en afzien op ieder mogelijk gebied.

En dan komen de vaccins.

Als de mens eenmaal begint met het accepteren van de vaccins als ‘oplossing’ en ze zien dat ook anderen dat doen, dan ontstaat er een gevoel van solidariteit. Hun gevoel dat dit de ‘oplossing’ is wordt aan alle kanten bevestigd, niet in de laatste plaats door de media.

Deze mens is nu veranderd. Ze denken niet langer rationeel, ze worden intolerant en wreed.

Je ziet dat heel duidelijk op de manier hoe een deel van de gevaccineerde mensen zich gedraagt richting ongevaccineerden.

Dus, hoe kunnen we hieruit komen?

De onderstaande video geeft daar een mogelijke oplossing voor.

Onderzoeken hebben aangetoond dat ongeveer een kwart van de bevolking niet kan worden gehypnotiseerd.

Daarnaast dat ongeveer 10 procent van de bevolking juist heel vatbaar is voor hypnose.

Volgens professor Desmet is op dit moment ongeveer 30 procent van de bevolking diep gehypnotiseerd. Dat zijn de mensen waartegen je kunt zeggen wat je wilt, maar waarbij duidelijk wordt dat wat je ook zegt, het niet tot hen zal doordringen.

Dan is er een grote groep van ongeveer 40 procent die wel is gehypnotiseerd maar niet heel diep. Deze groep zal de weg van de minste weerstand kiezen en zal dus met de kudde meelopen en zich laten vaccineren.

Dan blijven wij over, de groep die wel duidelijk ziet wat er aan de hand is en die niet is gehypnotiseerd.

Wat de tegenstander doet is extreem gevaarlijk, want als op een gegeven moment de massahypnose niet goed meer zou werken, dan ziet er heel beroerd uit voor de huidige machthebbers. Want dan zal er een enorme roep om gerechtigheid ontstaan en zal je inderdaad overal tribunalen zien verschijnen.

Daarom moeten ze hoe dan ook de stress en de zorgen bij mensen in stand blijven houden.

Wij zijn de groep kritische denkers, wij zijn de groep die wel ziet wat er gebeurt en wij zijn dan ook de groep die moet zorgen voor het verbreken van de hypnose.

We hoeven dat niet te proberen bij de 30 procent zwaar gehypnotiseerde mensen. Dit zijn de mensen die als Mark Rutte dinsdagavond op de persconferentie zegt dat nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het virus op anderhalve meter hoogte zweeft en dat wij vanaf woensdag daarom allemaal moeten kruipen, dit dan ook zonder mankeren zullen doen.

Maar, het ligt anders met de grote groep van 40 procent. De twijfelaars, de meelopers, de kudde.

De oplossing is dat wij als het ware onderdeel moeten vormen van die kudde en vanuit die positie die mensen onophoudelijk voorzien van informatie.

Het maakt niet uit of je gelooft dat er een kleine satanische groep de hele zaak aanstuurt of niet, we moeten allemaal samenwerken om die kudde van 40 procent te bewerken.

We moeten twijfel zaaien bij die groep. Overal waar je komt. Bij het benzinestation, in de winkel, in de trein, op het werk, op feestjes, bij buren, bij vrienden en familie en zelfs bij onbekenden die je tegenkomt als je de hond uitlaat.

Gewelddadige acties zal die mensen nooit hun hypnose brengen, eerder het tegenovergestelde. De vijand wil graag dat wij proberen een soort burgeroorlog te creeren, want daar zijn ze op voorbereid en daar weten ze heel goed mee om te gaan.

Het verspreiden van de waarheid is in onze huidige maatschappij een revolutionaire daad. Het verspreiden van de waarheid is dan ook het enige dat de mensheid kan redden.

Steun daarom ook deze website en help mee om de 40 procent te overtuigen, dat is alles wat er nodig is om een eind te maken aan deze nachtmerrie.