rothschild satanisch 1972 feestDat wat wij de coronapandemie noemen is niets anders dan een belangrijk onderdeel van wat men noemt de ‘creatieve verwoesting’. 

Deze verwoesting kom je tegen in de vrijmetselarij en het communisme en als je de oorsprong niet weet dan zal je ook nooit begrijpen wat er nu gaande is.  Wij hebben te maken met satanische krachten die erop uit zijn om onze beschaving te vernietigen.

Dat is de stellige overtuiging van de Joodse onderzoeker en auteur Henry Makow die schrijft dat de huidige nep pandemie tot stand is gekomen dankzij de doctrine van ‘creatieve verwoesting’ zoals die het kabbalistisch Judaïsme en bij de vrijmetselarij wordt aangetroffen.

Hij stelt dat de oude orde, de originele wereld was bedoeld om de wil van God te vervullen.

En dus moet die oude wereld worden vernietigd, waarna er een Great Reset kan plaatsvinden zodat er een nieuwe World Order zal ontstaan, bedoeld om satan te dienen. Dit wordt dan letterlijk een hel op aarde.

Willen we eind maken aan de kritieke situatie waarin de mensheid zich nu bevindt, dan wordt het tijd om de waarheid onder ogen te zien en ons te concentreren op de occulte uitdaging waar we mee te maken hebben.

De mensheid lijdt zwaar onder een steeds verder voortwoekerend kankergezwel. Een gezwel dat volgens Makow wordt gevormd door satanische elementen uit het Joodse volk in combinatie met vrijmetselaars. Een club die ook bekend staat als Illuminati.

Dit gezwel heeft controle over alle belangrijke instituten op aarde, inclusief overheden.

Het grote probleem waar een doorsnee iemand mee te maken krijgt is dat het bijna niet te geloven is. Het is zo monsterlijk dat een normaal brein het simpelweg niet kan bevatten en zich niet kan voorstellen dat er een dergelijk ‘kwaad’ bestaat. Dat er werkelijk mensen zijn die niets liever willen dan een ander zoveel mogelijk kwaad te berokkenen.

Mensen die weigeren te geloven dat anderen tot zoiets in staat zouden zijn en dat zij erop uit zijn om alles wat goed, mooi en fatsoenlijk is te vernietigen.

En toch als je wilt begrijpen wat er nu op aarde gebeurt is het noodzakelijk dat je begrijpt wat de doctrine van ‘creatieve verwoesting’ inhoudt.

Deze doctrine is volgens Makow afkomstig uit de kabbala. Het kwaad en rampen zijn endemische factoren in het creatieproces. Zonder het kwaad zou er geen goed bestaan, zonder verwoesting zou er geen creatie mogelijk zijn.

Dit is ook de oorsprong van het bekende motto van de vrijmetselarij: Ordo ab Chao.

Hieruit volgt ook het dat communistisch manifest de vernietiging van de natie, de religie en het gezin voorschrijft en dat alle privébezit moet worden overgedragen naar de bankiers van de Illuminati, bankiers die zich verschuilen achter de overheid.

Bovenstaande verklaart ook waarom er altijd en eeuwig oorlogen worden gevoerd en revoluties worden bekokstoofd. Beiden worden gekenmerkt door genocide, terreur en verwoesting.

Het verklaart ook waarom God wordt verbannen uit het publieke domein en er een wijdverbreide acceptatie is van obsceniteit, pornografie en het occulte. Het verklaart ook de aanval op het geslacht en de promotie van alles wat niet hetero is.

pervers, kabbalah

We hebben al dikwijls geschreven over de oorsprong van de Illuminati. Hoe deze groepering is ontstaan vanuit de satanische volgelingen van Sabbatai Zevi. Een groep die later de Sabbataen-Frankists werden genoemd. Een groep die wij de satanische sekte of Illuminati noemen.

Een aanzienlijke groep Joden omarmde deze beweging aldus Makow en deze heeft zich inmiddels als een kankergezwel over de wereld verspreid, waarbij volop gebruikt wordt gemaakt van gentiles en de vrijmetselarij.

De Joodse Maurice Samuel schreef in het boek ‘You Gentiles’ uit 1924 onder andere:

Wij Joden zijn de verwoesters en wij zullen dat voor altijd blijven. Nooit zullen jullie kunnen voldoen aan onze behoeftes en eisen. Wij zullen voor altijd blijven verwoesten omdat wij onze eigen wereld willen.

Marcus Ravage, de biograaf van de Rotschilds schreef in 1928 een essay met de titel ‘De werkelijke zaak tegen de Joden’, waarin onder andere staat:

Jullie hebben werkelijk geen flauw benul hoe groot onze schuld is. Wij zijn de indringers. Wij zijn het die alles verstoren. Wij zijn degenen die alles ondermijnen. We hebben jullie natuurlijke wereld in bezit genomen, jullie idealen, jullie lotsbestemming en hebben met al die dingen chaos veroorzaakt.

Wij staan niet alleen aan de voet van de laatste grote oorlog, maar aan de voet van bijna al jullie oorlogen, en niet alleen aan de voet van de Russische revolutie, maar aan de voet van iedere revolutie in de geschiedenis. Wij hebben in jullie publieke- en privéleven ruzies veroorzaakt, verwarring en frustratie. Wij doen dat nog steeds. Niemand kan voorspellen hoelang wij dat nog zullen blijven doen.

Tot zover Marcus Ravage.

De meeste Joden en ook de goedwillende linksen hebben geen flauw benul van het bestaan van deze kabbalistische samenzwering. De linksen zijn erin gestonken vanwege de mooie kreten zoals ‘sociale gerechtigheid’ en ‘gelijkheid’.

Karl Marx, de vader van het communisme, was een kabbalist en een satanist. ‘Creatieve verwoesting’ verklaart ook waarom de mensheid altijd maar weer wordt getroffen door rampen. Deze zijn bewust gecreeerd door de Illuminati om zo alles wat maar in de vertste verte lijkt op mooi, fatsoenlijk of gezond te vernietigen.

Denk in dit verband ook even aan de Joodse Rockefeller familie. Er is geen familie ter wereld die meer heeft gedaan dan de gezondheid van mensen te verwoesten dan deze.

De Illuminati moet de oude orde verwoesten voordat ze de nieuwe kunnen installeren.

En daarom hebben wij nu een coronapandemie.