coronapandemie veroorzaakt door griepprik  Eindelijk beginnen de puzzelstukjes op hun plek te vallen en weten we waarom er toevallig zoveel zendmasten op verzorgingshuizen zijn geplaatst.

Daarnaast zijn ook schokkende beelden opgedoken die laten zien wat er precies in een Pfizer vaccin zit.Er is in Spanje een fanatieke groep onderzoekers onder de naam La Quinta Columna. Deze groep werkt onder leiding van Ricardo Delgado nauw samen met de wetenschapper Dr. Pablo Campra waarover wij eerder uitgebreid hebben geschreven.

In de eerste video in dit artikel maakt Ricardo Delgado precies duidelijk wat er is gebeurd en vooral ook waarom het is gebeurd. Het is een schokkend verhaal en laat zien dat er nooit sprake is geweest van een gevaarlijk virus, iets waar wij ook al heel lang over schrijven.

Ze hebben bij La Quinta Columna vier vaccins getest (AstraZeneca, Pfizer, Moderna en Janssen en allemaal bevatten ze nanotechnologie).

Wat ze hebben aangetroffen zijn onder andere nanorouters die een zogenaamd MAC adres uitzenden. (Het MAC-adres is een uniek identificatienummer van de netwerkmodule.)

Ook hebben ze antennes aangetroffen die nodig zijn om het signaal te versterken en nog een aantal andere nanocircuits die nodig zijn om het mogelijk te maken dat gevaccineerde personen een signaal uitzenden zodat er een verbinding tot stand kan komen met een elders geplaatste server.

Om van dit alles een werkbaar systeem te maken is grafeenoxide nodig. Door middel van grafeenoxide ontstaat een zelf assemblerende constructie.

Wanneer grafeenoxide bij mensen wordt geïnjecteerd krijgt het magnetische eigenschappen. Dit verklaart dan ook waarom bij veel mensen de bekende lepeltjes blijven plakken op de plek waar men is gevaccineerd.

Ons natuurlijke immuunsysteem beschouwt grafeenoxide als een indringer en zal het daarom ook aanvallen. Grafeenoxide heeft een voorkeur voor het centrale zenuwstelsel

Daarom is grafeenoxide heel gevaarlijk voor de gezondheid omdat het veranderingen teweeg brengt in het zenuwstelsel. Het kan dingen zoals een beroerte veroorzaken, maar ook verlamming van bepaalde ledematen en bovendien kan het bloedklonters veroorzaken. Ook is grafeenoxide verantwoordelijk voor ontstekingen rondom het hart zoals myocarditis.

Daarnaast kan het de elektromagnetische straling vanuit onze omgeving absorberen en deze versterken, hetgeen verantwoordelijk is voor hartritmestoornissen zoals je die de laatste heel veel bij sportmensen tegenkomt.

Grafeenoxide is uiterst giftig en kan er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld bestaande tumoren sneller groeien of dat je kanker krijgt als je voorheen gezond was. Hoe meer je bijvoorbeeld in de buurt bent van stralingsbronnen zoals zendmasten des te groter wordt dat versterkende effect.

Waar grafeenoxide in feite voor zorgt is een soort chronische ontsteking in diverse organen en wanneer dit te ver gaat, dan ontstaat de beruchte cytokinestorm waar de meeste patiënten aan overlijden.

Omdat het lichaam na verloop van tijd de grafeenoxide gaat afbreken is het noodzakelijk dat mensen om de zoveel maanden verse boostershots krijgen.

En nu komt het smerige.

In de griepvaccins van het seizoen 2019/2020 zat al grafeenoxide. Dit heeft er later voor gezorgd dat we begin 2020 te maken kregen met een uitbraak van een niet bestaand en nooit bewezen virus.

Het giftige effect van grafeenoxide en het straling absorberend vermogen veroorzaakte de symptomen die wij covid-19 noemden. Een reeks van acute chronische ontstekingen die vele malen werd versterkt in de buurt van bijvoorbeeld de nieuwe 5G zendmasten.

Dat is ook de reden dat de oudjes als eerste slachtoffer werden. Deze hebben bijna zonder uitzondering een griepprik gehad en velen wonen in verzorgingshuizen waar "toevalligerwijze" opvallend veel zendmasten werden geplaatst.

Dit werd vervolgens als excuus gebruikt om de rest van de bevolking bang te maken en hen wijs te maken dat ze door fysiek contact besmet konden worden en dat daarom iedereen zo snel mogelijk moest worden gevaccineerd, dat wil zeggen ingespoten met grafeenoxide.

Het doel is zoals bekend om enerzijds een groot deel van de bevolking uit te roeien en anderzijds om de rest via AI (Artificial Intelligence) volledig te controleren.

De grafeenoxide komt uiteindelijk via de bloed hersenbarrière ook in onze hersenen terecht waarmee ze in feite toegang hebben tot onze hersenen. Gevoelens, emoties en herinneringen, alles kunnen ze straks uit de hersenen halen, maar ook invoeren bij mensen die zijn gevaccineerd.

In de onderstaande video zie je schema’s van hoe gevaccineerde mensen straks worden verbonden met een remote server en hoe ze via de bestaande draadloze netwerken kunnen worden aangestuurd door A.I.Videolink

De volgende video sluit perfect aan bij bovenstaande en laat opnieuw Ricardo Delgado zien.

Dit keer laat hij zien wat ze hebben aangetroffen in een vaccin van Pfizer. Het is duidelijk een rechthoekig kunstmatig gemaakt object.

Je ziet gewoon dat we hier te maken hebben met een elektronische printplaat. En dat afkomstig uit een vaccin van Pfizer.

Ricardo is woest en dat is begrijpelijk. Want dit is waar mensen iedere dag mee worden ingespoten onder het motto van ‘je bent nu beschermd’.

Deze criminele handelingen moeten nu onmiddellijk stoppen en werkelijk iedereen hoort de onderstaande video te bekijken. Het object is 12.000 keer vergroot, maar er is geen enkele twijfel mogelijk, we zien hier een elektronisch circuit.

Het is een nanoversie van zo’n printplaatje wat je wel ziet met daarop allerlei circuits.Videolink