coronavaccin is blanke 2genocideAls je goed kijkt naar wat er gebeurt in verschillende landen, dan valt daar een bepaald patroon te ontdekken. 

Niet ieder land ter wereld heeft te maken met gedwongen vaccinatieprogramma’s zoals bij ons het geval is.Je hoeft geen Einstein te zijn om te kunnen zien dat het blanke ras werkelijk aan alle kanten onder vuur staat. Het begint nu zelfs doorsnee mensen op te vallen dat er nog nauwelijks blanke acteurs te zien zijn in reclamespotjes.

Iemand in Amerika schrijft het volgende over de reclamespotjes op televisie:

Op dit moment bestaat de bevolking van Amerika nog voor 57,8 procent uit blanken, maar deze zijn voor een groot deel verdwenen uit de reclamespotjes.

Het zwarte deel van de bevolking aldaar bedraagt 14 procent, maar in 50 procent van alle reclamespots spelen zwarte acteurs.

Als er dan al een blank iemand in een spotje verschijnt dan is meestal als een oud of een ziek iemand of een ‘freak’ of op zijn best een aanhangsel van een zwart iemand. Als er een dokter voorkomt in een spotje, dan is deze standaard zwart en de patiënt blank. Wie meer wil weten over waarom dit gebeurt, raden wij aan dit eerdere artikel te lezen.

Bovenstaande mag dan het geval zijn in de reclamespotjes, maar in het echte leven lopen er uiteraard nog genoeg rond, en zo ook in ons land.

De bedoeling is dat ze ook daar zullen verdwijnen.

Dat er genocide plaatsvindt op het blanke ras is niets nieuws. Wij schrijven al jaren over hoe de satanische sekte in de achtergrond alles in het werk stelt om de identiteit van de oorspronkelijk bevolking van West-Europa te vernietigen.

In dat kader komt uiteraard ook weer het inmiddels bekende Kalergiplan in beeld.

Zo lieten we vorig jaar zien dat er op Facebook gewoon berichten kunnen worden geplaatst die oproepen om blanken zoveel mogelijk te vermoorden, terwijl je daar geen foto van Zwarte Piet kunt plaatsen.

We schreven daar toen verder:

We kunnen hier natuurlijk weer een heel verhaal ophangen over de waarheid, wie er achter de New World Order zitten en hoe deze lui werktuigen als Google, Youtube en Facebook tot hun beschikking hebben.

Wij kunnen weer uitgebreid gaan uitleggen dat deze lui een duistere agenda volgen en erop gebrand zijn onze maatschappij, onze normen en waarden en onze cultuur te vernietigen.

Wij kunnen nog een stap verder gaan en zeggen dat het uiteindelijk gaat om de genocide van de blanke mens. Dit, omdat deze voor hen het grootste gevaar vormt.

Wij kunnen dat allemaal schrijven en onderbouwen, maar dat heeft niet tot gevolg dat mensen massaal Facebook zullen verlaten, want de verslaving is te groot.

Wanneer dan eenmaal het originele ras zo goed als is verdwenen, dan zullen de nieuwe leiders ons de toekomst in leiden en van ons hybride wezens maken.

joden, de nieuwe ubermenschen

De boodschap van Kalergi is meer dan duidelijk. Er zal een nieuw ras worden gekweekt dat een mengsel zal vormen van allerlei verschillende rassen waardoor ook een soort uniforme persoonlijkheid zal ontstaan. Het volgzame type dat graag en overal orders opvolgt zonder lastige vragen te stellen.

De Ubermenschen zijn volgens Kalergi de Joden en zij zullen de mensheid leiden naar een toekomst waar de dan nog levende mensen hybriden zullen worden, een mengsel tussen mens en machine.

Naast het bewust creëren van een volkomen nieuw ras in onze streken zal de bevolking verder worden uitgedund.

Tot op de dag van vandaag gaat de stroom asielzoekers onverminderd door.Wat het werkelijke doel is wordt meer dan duidelijk uit het volgende, afkomstig uit een eerder artikel.

Voor veel mensen is het moeilijk voor te stellen dat er een groep rijke machtige mensen bestaat voor wie grenzen niet bestaan, die boven de wetten van welk land dan ook staan, die ieder aspect van de wereldwijde politiek, religie, handel en industrie, bankwezen, verzekeringsindustrie, drugshandel, olie-industrie en media controleren. 

Wanneer je suggereert dat een dergelijke groep wel degelijk bestaat, dan word je onmiddellijk gebrandmerkt als een fantast en een complotter, want wij zijn een soeverein en zelfstandig land.

We hebben eigenlijk al heel lang een wereldregering, alleen opereert die op dit moment nog niet publiekelijk, maar in het geheim en de naam van die geheime wereldregering is het Comité van 300.

Wij hebben hier eerder uitgebreid over geschreven en in het kader van de huidige nep coronapandemie is het belangrijk om hier eerst een stuk uit een eerder artikel te plaatsen.

Zoals bekend, wordt de wereld geregeerd door een elite. Een kleine club mensen die bestaat uit een aantal machtige, voornamelijk Joodse/Chazaar families. Enkele van de meest bekende familienamen zijn onder andere: Rothschild, Rockefeller, Oppenheimer, Goldsmid, Mocatta, Montefiore, Sassoon, Warburg, Samuel, Kadoorie, Franklin, Worms, Stern en Cohen.

Zij bepalen uiteindelijk wat er gebeurt op deze wereld en zijn ook degenen die onder aanvoering van de Rothschild eigenaar zijn van alle centrale banken ter wereld en zij bepalen dan ook de gelduitgifte in ieder land. Hiermee hebben ze in feite de macht over een land, want het is niet wie er formeel regeert, maar degene die de controle over het geld heeft die bepaalt wat er uiteindelijk gebeurt.

De wensen van deze families worden uitgevoerd door een orgaan dat heet The Committee of 300. Er is een lijst beschikbaar van leden van die groep; de laatst beschikbare (uitgelekte) is die van 2010 en daar komt ook de Chazaar Joseph Stiglitz prominent op voor.

Dit comité heeft via allerlei andere organisaties en denktanks ongekende invloed op de loop der gebeurtenissen in deze wereld.

comite van 300

Iemand die deze groep volledig in beeld heeft gebracht is historicus, auteur en voormalig agent van het Britse MI6, Dr. John Coleman.

Hij heeft meerdere boeken geschreven, waaronder The Story of the Committee of 300.

Wanneer je dat boek leest, schrik je. En wel omdat in dat boek uit 1992 Dr. Coleman de dingen beschrijft waar we nu mee te maken hebben in de vorm van een nep coronapandemie.

Het ultieme doel van deze club die je als een uitvoerend orgaan van de Illuminati kunt zien, is om de planeet voor zichzelf te hebben en dat betekent dat er veel, heel veel nutteloze mee-eters en planeetvervuilers zullen dienen te verdwijnen.

Het volgende plaatje is een stukje van een pagina uit het boek, met daarin enkele passages onderstreept.

dit

Coleman beschrijft in zijn boek uit 1992 onder andere dat euthanasie verplicht zal worden voor ongeneeslijke zieke en oude mensen. Aan alle kanten wordt nu hard gewerkt aan de voorbereidingen voor die nieuwe maatschappij.

Tot zover het eerdere artikel.

Helaas hebben deze Illuminati ook de complete vaccinproductie van de coronavaccins in handen.

Zoals we inmiddels weten zijn het de vaccins die onnoemlijk veel schade aanrichten bij de bevolking, waardoor er ontelbare mensen de komende jaren zullen sterven.

Het berust dan ook niet op toeval dat de plekken op aarde waar de vaccinatiegraad het hoogst is precies die plekken zijn waar het originele ras moet verdwijnen.

Landen als Australië, Nieuw-Zeeland en Canada bijvoorbeeld. Dit zijn de landen waar de coronamaatregelen meer dan draconisch zijn en waar mensen worden gedwongen om zich te laten vaccineren.

Daarna volgen West-Europa en Noord-Amerika, ook gebieden met een van oorsprong blanke bevolking.

Een organisatie die door velen wordt gelinkt met de machthebbers achter de schermen is Deagel.

Al jarenlang voorspellen zij dat er tegen 2025 een sterke bevolkingsreductie plaatsgevonden zal hebben in talloze landen. De landen die het meest scoren op die lijst zijn bovengenoemde landen.

deagel bevolking

Voor een uitgebreide info over dit fenomeen verwijzen wij naar dit artikel. Als je daar kijkt dan is het opvallend dat Nederland zo ongeveer als enige land geen inwoners schijnt te verliezen.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hier dan geen mensen zullen doodgaan, het kan ook betekenen dat ze hier de komende jaren heel veel vluchtelingen zullen binnenhalen.

Dat er een aanval plaatsvindt op het blanke ras is zeker. Waarom denk je dat er nauwelijks in Afrika wordt gevaccineerd? Het is echt niet het geld wat ze tegenhoudt om dat te doen. 

Daar wordt niet gevaccineerd omdat er geen blanken wonen. De enige plek waar wel driftig wordt gevaccineerd is Zuid-Afrika, toevalligerwijze ook de enige plek in heel Afrika waar blanken wonen.

Voor een groot deel is de schade al onherstelbaar. Nog steeds gaan de zombies in de rij staan om een volgende spuit te halen omdat ze denken 'beschermd te zijn'. En bij iedere spuit staan ze weer een stapje dichter bij het graf, precies zoals de bedoeling is.