de olifant in de kamer  Binnen de alternatieve en sociale media is men druk bezig de schuldigen te benoemen die ervoor verantwoordelijk zijn dat onze wereld wordt vernietigd.

Bovenaan de lijst staan Klaus Schwab en het WEF, maar niemand ziet de enorme olifant in het midden van de kamer.De Joodse onderzoeker en auteur Henry Makow is boos. Boos op alle mensen binnen de alternatieve media die claimen de waarheid te brengen, maar die de enorme olifant in het midden van de kamer niet zien of niet willen zien.

Hij is ook boos op de mensen die ondanks het feit dat Klaus Schwab opschept over het feit dat ze alle politici onder controle hebben toch de kop in het zand steken. Dat niet alleen, maar dat dit ook nog vaak de mensen zijn die denken dat de Cryptojoodse Donald Trump  de grote redder is.

Hij gaat dan verder met te schrijven dat de Joodse Illuminati insider Jacques Attali in 1981 al toegaf waar het werkelijk om ging en waarover wij eerder het volgende schreven.

In 2009 publiceerde Attali een artikel waarin hij stelde dat er slechts een kleine pandemie nodig zou zijn om een wereldregering te kunnen installeren.

jacques attali voorspelt pandemie


Die pandemie hebben we inmiddels en we zijn hard op weg richting die wereldregering als we niet massaal en heel snel stoppen met meewerken aan het systeem.

Maar, om te laten zien hoever van te voren dit alles is gepland en hoe ziek deze geesten zijn, gaan we terug naar het jaar 1981.

In dat jaar was Attali beleidsadviseur van de toenmalige president Francoise Mitterand en zei hij in een interview het volgende:

"In de toekomst zal het een kwestie worden om een manier te vinden om de wereldbevolking te reduceren. Wij zullen beginnen met de ouderen, want zodra ze boven een leeftijd van 60-65 komen, dan leeft een mens langer dan hij produceert en wordt een dure kostenpost voor de maatschappij".

"Daarna de zwakken en de nuttelozen die geen toegevoerde waarde hebben voor de maatschappij en er zullen meer en meer van hen zullen komen en dan in het bijzonder de domme mensen".

"Het toepassen van euthanasie voor deze groepen: Euthanasie zal in ieder geval een essentieel instrument zijn in onze toekomstige maatschappij. We kunnen de mensen natuurlijk niet executeren of in een kamp stoppen. We zullen hen opruimen door ze te laten geloven dat het voor hun eigen bestwil is".

"Wij zullen iets vinden of het veroorzaken, een pandemie die een bepaald deel van het volk treft, een echte economische crisis of niet, een virus dat alleen de dikken en de ouderen zal treffen, het maakt niet uit, de zwakken zullen het niet overleven, en bange en domme mensen zullen het geloven er erom vragen om behandeld te mogen worden".

"Wij moeten ervoor zorgen dat wij de geplande behandeling klaar hebben, een behandeling die de oplossing zal zijn".

"De groep idioten zullen dus voor hun eigen ondergang zorgen, ze zullen uit vrije wil het slachthuis binnenstappen".

vaccinatie slachthuis

Tot zover Attali, de mentor van de huidige Franse president Macron, voormalig Rothschild medewerker en een product van de Young Global Leaders.

Henry Makov is vooral boos omdat hij al 20 jaar bezig is met onderzoek en keer op keer merkt dat zo goed als niemand bij wat men de ‘alternatieve media’ noemt de werkelijke daders durft te benoemen.

Iedereen drukt zich altijd maar weer uit in vage termen zoals globalisten, elite, de grote bedrijven of wat dan ook, maar nooit de werkelijkheid.

Anyone who does not focus on the satanic Masonic Jewish conspiracy is PART OF THE PROBLEM.

Dit is de grote olifant in de kamer:

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Ga maar kijken bij alle ‘waarheidskanalen’ of je daar bovenstaande tegen komt. De satanische Illuminati voert een oorlog tegen het blanke ras, waarbij vaccins worden gebruikt om hen te vermoorden of te verminken.

Er is niets toevalligs aan het feit dat alle coronavaccin producenten worden gerund door leden van die club.

Henry Makow maakt zich zorgen dat als eenmaal echt bekend wordt wie er achter alle ellende op deze wereld zitten, inclusief de nep coronapandemie, dat een woedende bevolking dat zal afreageren op onder andere zijn familie.

Hij is Joods en Makow is bang dat velen het verschil niet zullen zien tussen de werkelijke daders en de gewone Joden.

Hij schrijft: Mijn familie heeft al genoeg geleden als gevolg van de manipulaties van de satanische Joden zoals de Rothschilds. Zij financierden Hitler die mijn grootouders heeft vermoord. Mijn ouders werden wees toen ze tieners waren.

Makow vraag dan ook aan eenieder om hun woede te richten tegen de werkelijke daders en niet tegen de Joden die er vaak totaal geen weet van hebben dat er een dergelijke satanische club bestaat.

Een satanische club die al heel lang bezig is met het vernietigen van het blanke ras. Hier een deel uit een eerder artikel:

Rond 1910 schreef de Joodse schrijver Israël Zangwill een toneelstuk met de titel The Melting Pot.

The Melting Pot

Dit is wat de mainstreamkanalen zeggen over dit toneelstuk.

In de 19e eeuw werd de metafoor van de smeltkroes bedacht door Israel Zangwil, om de fusie van verschillende nationaliteiten, etnische groepen en culturen te beschrijven. Het was een metafoor voor een geïdealiseerd proces van immigratie en kolonisatie, waardoor verschillende nationaliteiten, culturen en rassen opgingen in een nieuwe gemeenschap. Na de première van zijn toneelstuk The Melting Pot werd de metafoor van de smeltkroes algemeen bekend.

Iemand die ook rond die tijd leefde was de Broadway toneelschrijver Myron Fagan.

Deze had een heel andere mening over het toneelstuk:

Het was pure propaganda om de negers en joden op te zetten tegen de blanken, omdat het stuk visualiseerde hoe het Amerikaanse volk Joden en negers discrimineerde en vervolgde. In die tijd leek niemand te beseffen dat het een propagandaspel was – zo slim geschreven.

Rond die tijd was Fagan al een bekende toneelschrijver in het wereldje rondom Broadway en als zodanig werd hij enkele jaren later door Diamond Jim Brady uitgenodigd voor een feestje in het beroemde Delmonico Restaurant in New York. Het feestje werd gegeven ter ere van de cast van The Melting Pot dat inmiddels een gigantisch succes was geworden.

Myron Fagan vertelde later het volgende:

Ik had toen al een persoonlijke stempel gedrukt op het Broadway-theater en werd uitgenodigd voor dat feest. Daar ontmoette ik George Bernard Shaw en een Joodse schrijver genaamd Israel Cohen. Zangwill, Shaw en Cohen waren het driemanschap dat de Fabian Society (beweging achter Extinction Rebellion) in Engeland oprichtte en nauw had samengewerkt met een Jood uit Frankfurt genaamd Mordechai, die zijn naam had veranderd in Karl Marx. Maar vergeet niet dat in die tijd zowel het marxisme als het communisme net in opkomst waren en niemand besteedde er veel aandacht aan, en niemand vermoedde de propaganda in de geschriften van die drie echt briljante schrijvers.”

Tijdens dat banket vertelde Israel Cohen me dat hij toen bezig was met het schrijven van een boek dat een vervolg zou zijn op Zangwills 'The Melting Pot'. De titel van zijn boek zou 'A Racial Programme for the Twentieth Century' zijn. In die tijd ging ik volledig op in mijn werk als toneelschrijver, en hoe belangrijk die titel ook was, het echte doel ervan drong nooit tot me door, noch was ik geïnteresseerd in het lezen van het boek.

Maar het raakte me plotseling met de kracht van een waterstofbom toen ik in mei 1957 een krantenknipsel ontving van een item gepubliceerd door de Washington, D.C. Evening Star. Dat item was een letterlijke herdruk van het volgende fragment in het boek van Israel Cohen, A Racial Programme for the Twentieth Century, en het luidt zoals ik citeer:

"We moeten ons realiseren dat het krachtigste wapen van onze partij raciale spanningen zijn. Door in het bewustzijn van de duistere rassen te programmeren dat ze eeuwenlang door de blanken zijn onderdrukt, kunnen we ze omvormen naar het programma van de Communistische Partij. In Amerika zullen we streven naar een subtiele overwinning. Terwijl we de negerminderheid tegen de blanken opzetten, zullen we de blanken een schuldcomplex aanpraten vanwege hun uitbuiting van de negers. We zullen de negers helpen om belangrijke posities te verwerven in alle lagen van de samenleving, op de arbeidsmarkt en in de wereld van sport en entertainment. Met dit nieuwe aanzien zal de neger in staat zijn om met de blanken te trouwen en een proces te beginnen dat Amerika aan onze zaak zal leveren."

Fagan zei ook dat hij in het bezit was van de door Cohen geschreven boeken.

Myron Fagan was één van de weinige mensen die al in een vroeg stadium doorhad hoe de vork in de steel zit.

Hij deelde zijn kennis door in 1967 een uitgebreide geluidsopname te maken die destijds werd opgenomen op drie LP’s. Tegenwoordig zijn die opnames ook beschikbaar op video en geven een uniek beeld van wat er werkelijk gaande is achter de schermen.

Vijf jaar na deze opname is Fagan overleden.Makow heeft gelijk. Zolang mensen weigeren om te zien dat er een enorme olifant in de huiskamer zit zal er nooit iets veranderen. Steun daarom deze website omdat zoveel mogelijk mensen moeten weten dat die olifant nog steeds prominent op de bank zit.