de krachten achter de schermen  Bij veel mensen heerst er op dit moment een soort lentegevoel want er blijft totaal niets overeind van de corona nep pandemie.

Nog even en dan zullen overheden de teugels moeten laten vieren en dan wordt het hoog tijd dat de waarheid naar buiten komt.Op dit moment is Nederland in de ban van een petitie opgezet door een aantal mensen waaronder de door Mark Rutte  ontslagen Mona Keijzer. Een petitie om nu direct Nederland te openen en het CTB in de prullenbak te gooien waar het thuis hoort.

De petitie is een daverend succes en op dit moment al meer dan 300.000 keer ondertekend.

De onderdrukten pikken het niet langer en willen hun leven terug. Niemand is nog bang voor ‘het virus’ en het is een kwestie van tijd voordat de overheid wel moet toegeven.

Maar, degenen die dit alles hebben veroorzaakt zullen nooit opgeven.  Ze zullen zich slechts tijdelijk terug trekken en ondertussen broeden op de volgende stap en daarbij zullen ze proberen om zoveel mogelijk van het gewonnen terrein te behouden.

Ook is er een grote kans dat ze bezig zijn met het plannen van een enorme afleidingsmanoeuvre omdat hetgeen ze meer dan alles vrezen is dat de waarheid boven tafel zal komen.

De waarheid dat dit een al heel lang geplande operatie is die totaal niets met gezondheid heeft te maken, maar alles met de invoering van een nieuwe communistische wereldstaat waarbij de burger is gekoppeld aan internet waardoor deze kan worden ‘aangestuurd’ en permanent geobserveerd.

De mensen die dit alles hebben veroorzaakt zijn de mensen in de schaduw, een relatief kleine maar ontzettend machtige club.

joodse infiltratie

Een club dia via de Chazaren en Sabbatai Zevi voert naar de Joodse Adam Weishaupt die in opdracht van de Rothschilds een nieuw soort handleiding schreef voor de Illuminati, een satanische sekte die streeft naar totale wereldoverheersing.

Met bovenstaande in het achtergrond gaan we een stuk vooruit in de geschiedenis van de mensheid naar het jaar 1770, waar in Duitsland de Joodse en door de Jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de Luciferiaanse ideologie omarmde.

De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de Luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Goyim (menselijk vee).

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

1) Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het Goyim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

3) Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de Illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de Illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.

4) De Illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat het Goyim zal geloven dat één wereldregering de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

Als je bovenstaande punten leest van de handleiding van de Illuminati dan zie je dat ze precies dat doen via het WEF-opleidingsinstituut (Young Global Leaders). Het WEF dat een bijna voltallig Joods bestuur kent.

Het meest gebruikte wapen van de Illuminati is infiltratie. Er is geen belangrijke organisatie ter wereld waar ze niet zijn geïnfiltreerd en de macht hebben overgenomen door één van hun zetbazen aan het hoofd te plaatsen.

Zo hebben ze in de loop der eeuwen de complete vrijmetselarij geïnfiltreerd en overgenomen.

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Niet alleen infiltreren ze de belangrijke instituten, maar ook de belangrijke families.

joodse infiltratie britse aristocratie

Een aantal voorbeelden van bovenstaande:

Zo trouwde Hannah Rothschild in 1878 met Lord Roseberry die later premier werd. Louis Mountbatten, de oom van Prins Philip en neef van koningin Elizabeth, trouwde in 1922 met de kleindochter van de Joodse bankier Ernest Cassel, één van de rijkste mensen ter wereld. De moeder van Winston Churchill, Jenny (Jacobson) Jerome, was Joods. Tegen het begin van de 20e eeuw was er zo goed als geen Britse adellijke familie meer waarin niet een gemengd huwelijk met de Chazaren voor kwam.

Andere belangrijke families proberen hun herkomst te verbergen zoals de bekende ‘Amerikaanse’ Rockefeller familie en Klaus Schwab, de baas van het WEF.

Eén van de machtigste, zo niet de machtigste organisatie op aarde is het zogenaamde Committee of 300.

Zoals bekend, wordt de wereld geregeerd door een elite. Een kleine club mensen die bestaat uit een aantal machtige, voornamelijk Joodse/Chazaar families. Enkele van de meest bekende familienamen zijn onder andere: Rothschild, Rockefeller, Oppenheimer, Goldsmid, Mocatta, Montefiore, Sassoon, Warburg, Samuel, Kadoorie, Franklin, Worms, Stern en Cohen.

Zij bepalen uiteindelijk wat er gebeurt op deze wereld en zijn ook degenen die onder aanvoering van de Rothschild eigenaar zijn van alle centrale banken ter wereld en zij bepalen dan ook de gelduitgifte in ieder land. Hiermee hebben ze in feite de macht over een land, want het is niet wie er formeel regeert, maar degene die de controle over het geld heeft die bepaalt wat er uiteindelijk gebeurt.

Dit comité heeft via allerlei andere organisaties en denktanks ongekende invloed op de loop der gebeurtenissen in deze wereld.

club van 300

Met al het bovenstaande in het achterhoofd geeft de volgende video die gemaakt is door deze club en die we kregen opgestuurd van een lezer een heel goed beeld over de huidige situatie.

En dat is belangrijk om te weten voor als het tijd wordt voor de rechtbanken.Videolink