Er ligt een immens gevaar op de loer en bijna niemand ziet het

 WHO wereldregering Het is binnenkort alle remmen los want we gaan bijna weer helemaal terug naar het oude normaal.

Terwijl de burgers genieten van de nieuw verkregen vrijheid wordt er druk gewerkt aan een levensgevaarlijk plan.Wat we de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt willen we absoluut niet nog een keer meemaken.

Dit soort gevoel wordt altijd misbruikt om steeds weer een stapje richting wereldstaat te gaan. Na iedere grote gebeurtenis in de wereldgeschiedenis wordt altijd gezegd dat we moeten leren van de lessen, dat dit nooit meer mag gebeuren en dat we maatregelen moeten nemen om dit in de toekomst te voorkomen.

Iedere maatregel die er in dat kader wordt genomen betekent meer controle door een centrale macht en minder vrijheden voor de mens.

Zo kregen we na de Eerste Wereldoorlog de Volkenbond:

De Volkenbond of Volkerenbond (League of Nations) was een intergouvernementele organisatie die op 25 januari 1919 werd opgericht op basis van het Verdrag van Versailles en gevestigd in Genève. Het doel was om door middel van een supranationale organisatie een einde aan alle oorlogen te maken.

Na de Tweede Wereldoorlog kregen we de Verenigde Naties:

De Verenigde Naties (afkorting: VN) vormen een internationale organisatie die in 1945 werd opgericht door 51 landen. De VN wordt beschouwd als de opvolger van de Volkenbond (League of Nations). Het is een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van mensenrechten, internationaal recht, mondiale veiligheid, ontwikkeling van de wereldeconomie en wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

De VN is de voorloper van de uiteindelijke communistische wereldregering. De VN heeft diverse dochterorganisaties waaronder de volgende:

De Wereldgezondheidsorganisatie (Engels: World Health Organization, WHO) is de gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die een sturende en coördinerende rol heeft op het gebied van gezondheid en welzijn.

En het is via deze WHO dat er een groot gevaar voor de mensheid op de loer ligt. Er wordt nu precies hetzelfde gedaan als na de twee eerdere wereldoorlogen.

Er wordt nu gezegd dat als er iets is dat wij kunnen leren van de covid-19 pandemie is dat het een wereldwijde uitdaging is die een wereldwijde aanpak rechtvaardigt. Dat iets dergelijks te gevaarlijk en te omvangrijk is om door ieder land afzonderlijk aangepakt te worden.

Daarom moet er een nieuw internationaal bindend instrument komen dat ervoor kan zorgen dat de wereld beter voorbereid is op een volgende pandemie en als die komt dat er dan een gemeenschappelijke aanpak kan volgen.

Dit is de huidige situatie:

Na het fiasco met het SARS-virus in 2003 en het besef dat meer globalisering ook tot meer epidemieën kan leiden, ondernam de WHO stappen. Ze paste in 2005 haar internationaal gezondheidsreglement, ook gekend als het IHR, aan.

Het IHR is een multilaterale overeenkomst tussen de WHO en haar 194 lidstaten. Een bindend akkoord, maar zoals bij de meeste vormen van internationaal recht heeft de WHO de autoriteit noch de middelen om het IHR af te dwingen. Ze gaat ervan uit dat lidstaten naleving zullen nastreven, want de gevolgen zijn rampzalig: een hoog aantal zieke en dodelijke slachtoffers, een slecht imago of uitsluiting door andere landen.

Maar anno 2020 voldoet geen enkele lidstaat aan de vereisten van het IHR. Nochtans had dat levens kunnen redden. Het reglement verplicht landen namelijk om informatie te delen over een ziekte die zou kunnen uitgroeien tot een internationale gezondheidsdreiging. COVID-19 was en is zo’n dreiging bij uitstek.

Dit is uiteraard een doorn in het oog van degenen die graag een wereldregering in het leven willen roepen en dus moet er een nieuw verdrag komen.

Daarom zijn de bij de WHO aangesloten landen per 1 december 2021 overeen gekomen om te beginnen met een dergelijke bindende overeenkomst. En dit keer een verdrag waarbij ervoor wordt gezorgd dat de WHO wel de autoriteit heeft om dingen te kunnen doen.

De eerste vergadering zal op 1 maart 2022 worden gehouden en daar zullen de lijnen worden uitgezet om tot de uiteindelijke overeenkomst te komen die in 2024 in gebruik moet worden genomen.

Wanneer deze overeenkomst door de Minister van Volksgezondheid van een aangesloten land zal worden getekend, dan zullen waarschijnlijk de spelregels van de WHO gelden in tijden van pandemie of natuurlijke rampen (deze spelregels worden ook wel de grondwet van WHO genoemd). Als ze dit niet zo doen, dan heeft deze nieuwe overeenkomst geen enkele zin en kunnen ze net zo goed aan de oude vasthouden.

Als er dan weer sprake is van een pandemie die bijvoorbeeld twee jaar duurt, dan hebben we niet te maken met een OMT team dat de overheid adviseert, maar met bestuurders van de WHO die bepalen wat er wel en niet gebeurt in ons land. Dat zou dan heel ver kunnen gaan doordat de WHO dan bijvoorbeeld beveelt dat tijdens die pandemie iedere bewoner van ieder land verplicht gevaccineerd moet worden.

Mensen die zich terecht heel erg zorgen maken over dit feit en zich hier verder in hebben verdiept zeggen dat de WHO in feite een soort Martial Law toestand kan uitroepen en waarbij zij in ieder aangesloten land kunnen bepalen wat er gebeurt.

Op het moment dat de Minister van Volksgezondheid zijn of haar handtekening zet onder de definitieve overeenkomst, is in feite de soevereiniteit van het land uit dan handen gegeven aan de WHO (wereldregering) op het moment dat de volgende pandemie zich aandient. Als ze dan besluiten dat die pandemie tien jaar gaat duren, dan heb je op dat moment al je wereldregering.

Gedurende het jaar 2021 werd er door ‘experts’ al steen en been geklaagd dat de WHO niet over voldoende macht beschikte om bepaalde dingen te kunnen doen en dat dit één van de redenen was dat sommige landen veel te laat maatregelen namen.

Het nieuwe verdrag wat er gaat komen moet daar een eind aan maken en dat landen dan hun eigen grondwet moeten opgeven voor het groter goed, dan is dat maar zo.

We weten natuurlijk dat op dit moment de Bill en Melinda Gates Foundation zo ongeveer de grootste sponsor is van de WHO en dat zou betekenen dat wanneer het nieuwe verdrag eenmaal is getekend, Bill Gates, de nieuwe heerser van de wereld wordt als er weer een nieuwe pandemie de kop opsteekt.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl