Wij bevinden ons midden in de Creatieve Verwoesting

 creatieve verwoesting, satanische doctrine  Er is een satanische doctrine die zegt dat je eerst alles compleet moet vernietigen voordat je kunt beginnen met het bouwen van een nieuwe maatschappij.

Daarom bevinden wij ons nu in het proces van de verwoesting, waarbij alles wat wij ooit normaal vonden dient te verdwijnen. Het plan voor het scheppen van de New World Order, de nieuwe communistische wereldmaatschappij:

De historische missie van onze wereldrevolutie is om een nieuwe menselijke samenleving te scheppen om het oude sociale systeem te vervangen. Om deze conversie en reorganisatie van de wereldmaatschappij te kunnen uitvoeren zijn twee stappen noodzakelijk.

De eerste is de vernietiging van de oude gevestigde maatschappij. De tweede is het ontwerpen en invoeren van de Nieuwe Orde.

Voor de eerste stap is het nodig dat alle landgrenzen worden opgeheven, onafhankelijke landen met hun eigen cultuur  verdwijnen, net zoals ethische obstakels en traditionele sociale definities. Pas dan kunnen de elementen van het verwoeste oude systeem worden vervangen door de elementen van onze Nieuwe Orde die wij gedwongen zullen invoeren.

De eerste taak van onze wereldrevolutie is Verwoesting. Alle lagen van de traditionele maatschappij moeten worden vernietigd. Alle mannen en vrouwen moeten worden losgerukt uit hun voorouderlijke omgeving en weggehaald uit hun natuurlijke leefomgeving. Wij zullen niet toestaan dat er ook maar één enkele traditie in stand blijft. Traditionele normen en waarden moeten worden beschouwd als een ziekte die moet worden uitgeroeid. Het nieuwe motto van de Nieuwe Orde is: Niets is goed, daarom moet overal kritiek op worden geleverd en moeten dingen worden afgeschaft. Alles wat ooit was moet verdwijnen.

Na de verwoesting van de oude orde, zal de constructie van de nieuwe orde groter en moeilijker worden. Wij hebben de diepgewortelde oude ledematen van de oorspronkelijke cultuur eruit gerukt. Er zullen geen duidelijke sociale normen en waarden meer zijn en dus moeten wij voorkomen dat deze zich op een nieuwe manier natuurlijke manier zullen vormen.

In het begin zal de grote massa overgehaald worden om als gelijken mee te werken aan de taak van het verwoesten van hun eigen traditionele samenleving. Maar de nieuwe orde moet tot stand komen door dwang waarbij wij mensen zullen verdelen en tegen elkaar opzetten zodat ze niet langer gelijk zijn binnen de nieuwe hiërarchische piramidestructuur van onze monolithische Nieuwe Wereld Orde.

Bovenstaande klinkt als het script van een sciencefiction film waarbij een groepje mensen de totale wereldmacht wil grijpen.

Alleen, het is geen script van een film, het is afkomstig uit een in 1915 geschreven boek genaamd The Spirit of Militarism en geschreven door Nahum Goldmann.

Zoals Henry Makow schrijft over bovenstaande:

We hebben als wereld te maken met de satanische doctrine van de Creatieve Verwoesting zoals die wordt aangetroffen in het kabbalistisch Judaïsme.

De hele nepcoronapandemie is geïnspireerd door deze doctrine.

Na de Creatieve Verwoesting komt de Great Reset, op dit moment al braaf na geblaat door alle wereldleiders.

Volgens Makow heeft de wereld te maken met een enorm kankergezwel en totdat dit gezwel is verwijderd zal het ons naar een communistische dictatuur voeren.

Ter aanvulling hierna nog een klein deel uit een eerder artikel:

We hebben al dikwijls geschreven over de oorsprong van de Illuminati. Hoe deze groepering is ontstaan vanuit de satanische volgelingen van Sabbatai Zevi. Een groep die later de Sabbataen-Frankists werden genoemd. Een groep die wij de satanische sekte of Illuminati noemen.

Een aanzienlijke groep Joden omarmde deze beweging aldus Makow en deze heeft zich inmiddels als een kankergezwel over de wereld verspreid, waarbij volop gebruikt wordt gemaakt van gentiles en de vrijmetselarij.

De Joodse Maurice Samuel schreef in het boek ‘You Gentiles’ uit 1924 onder andere:

Wij Joden zijn de verwoesters en wij zullen dat voor altijd blijven. Nooit zullen jullie kunnen voldoen aan onze behoeftes en eisen. Wij zullen voor altijd blijven verwoesten omdat wij onze eigen wereld willen.

Marcus Ravage, de biograaf van de Rotschilds schreef in 1928 een essay met de titel ‘De werkelijke zaak tegen de Joden’, waarin onder andere staat:

Jullie hebben werkelijk geen flauw benul hoe groot onze schuld is. Wij zijn de indringers. Wij zijn het die alles verstoren. Wij zijn degenen die alles ondermijnen. We hebben jullie natuurlijke wereld in bezit genomen, jullie idealen, jullie lotsbestemming en hebben met al die dingen chaos veroorzaakt.

Wij staan niet alleen aan de voet van de laatste grote oorlog, maar aan de voet van bijna al jullie oorlogen, en niet alleen aan de voet van de Russische revolutie, maar aan de voet van iedere revolutie in de geschiedenis. Wij hebben in jullie publieke- en privéleven ruzies veroorzaakt, verwarring en frustratie. Wij doen dat nog steeds. Niemand kan voorspellen hoelang wij dat nog zullen blijven doen.

Tot zover Marcus Ravage.

De meeste Joden en ook de goedwillende linksen hebben geen flauw benul van het bestaan van deze kabbalistische samenzwering. De linksen zijn erin gestonken vanwege de mooie kreten zoals ‘sociale gerechtigheid’ en ‘gelijkheid’.

Karl Marx, de vader van het communisme, was een kabbalist en een satanist. ‘Creatieve verwoesting’ verklaart ook waarom de mensheid altijd maar weer wordt getroffen door rampen. Deze zijn bewust gecreeerd door de Illuminati om zo alles wat maar in de vertste verte lijkt op mooi, fatsoenlijk of gezond te vernietigen.

Denk in dit verband ook even aan de Joodse Rockefeller familie. Er is geen familie ter wereld die meer heeft gedaan dan de gezondheid van mensen te verwoesten dan deze.

De Illuminati moeten de oude orde verwoesten voordat ze de nieuwe kunnen installeren.

En daarom hebben wij nu een coronapandemie.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl