wie of wat is de werkelijke Vladimir Poetin  De achtergrond van het huidige oorlogstoneel in Oekraïne is heel complex en dat is nog heel zacht uitgedrukt.

We hebben te maken met het originele thuisland van de Rothschild mafia en daardoor komt ook de geschiedenis om de hoek kijken.  Naar aanleiding van ons eerdere artikel over het feit dat Klaus Schwab geen afstand neemt van Vladimir Poetin naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne en hij Poetin één van zijn Young Global Leaders noemt, ontvingen wij het volgende bericht van een lezer.

Het kan zo zijn dat ze Poetin verdacht willen maken zo. Iedereen kan een pagina over hem bij het wef maken. Dat naziklaus zegt dat Poetin van zijn school komt, kan dus ook een leugen zijn, net als hem nu niet veroordelen.

Vraag jezelf af, als ze Poetin in hun zak hebben, hebben ze hun gewilde Rusland toch ook al lang in de zak ? Dan hoeft de hele show toch niet meer?

Nu kan niet iedereen een pagina maken bij het WEF en Poetin behoort wel degelijk bij de Young Global Leaders.

Klaus Schwab heeft dat niet eenmaal gezegd, maar meerdere keren zoals ook te zien in de volgende video die is opgenomen in Davos in 2019.Videolink

Het één keer noemen van Poetin als Young Global Leader zou nog een vergissing kunnen zijn, het meerdere keren noemen niet.

Het Kremlin had het volgende te zeggen over een ontmoeting die Poetin had met Schwab in St. Petersburg.

During the meeting, Putin noted the importance and significant benefits of the World Economic Forum in Davos as an international platform that supports people in their efforts to work openly within the framework of existing international law and establish contacts between business people and government officials.

“We have always maintained relations with your forum that you founded and we will continue to support it“.

Daarnaast kregen wij van een andere lezer een interessante link opgestuurd van een bericht op de website van het WEF van oktober 2021. Op deze pagina wordt trots aangekondigd dat Rusland een leidende rol zal spelen bij de Vierde Industriële Revolutie van Klaus Schwab.

Daarnaast schijnt ook Poetin een vrijmetselaar te zijn en lid van de Golden Eurasia loge, dezelfde als waar ook Angela Merkel lid van is,

Maar dan spelen er ook zeker andere elementen een rol. Elementen die misschien toch ook wel een iets ander licht op de huidige situatie werpen.

Een lezer stuurde ons een link van een artikel in The Times of Israël uit 2014 waarin niet alleen wordt bevestigd dat wat wij tegenwoordig Joden noemen in feite Chazaren zijn en dat dit volk oorspronkelijk leefde in het gebied dat nu Oekraïne heet.

Ook staat er in dat artikel dat er in 2014 plannen bestonden om een terugkeer naar het oude vaderland in gang te zetten, naar Oekraïne, het land waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen.

Wij hebben in 2014 daarover geschreven en ook over de geschiedenis van de Chazaren en de intense haat die dit volk heeft voor Rusland.

Hier een deel van dat artikel van eind 2014:

Het is de laatste tijd vrij rustig geweest in het oosten van Oekraïne en het inmiddels bij Rusland behorend schiereiland de Krim.

Aan die rust lijkt nu een einde te zijn gekomen.

Dat is ook niet zo vreemd want de Krim is nog steeds Russisch en het oosten van Oekraïne heeft nog steeds niet toegegeven aan de druk van Kiev en het Westen.

Er spelen natuurlijk allerlei belangen, maar wellicht het grootste belang is dat de Chazaren hun land terug willen. Het volk dat wij onterecht Joden noemen en op dit moment het land van de Palestijnen bezet houdt.

Zoals wij schreven in een eerder artikel:

Waar we nu dus mee te maken hebben in het moderne Israël is een kunstmatig gecreëerd land gedomineerd door Joden die geen enkele verwantschap hebben met de Joden uit de tijd van Jezus; niet geografisch noch genetisch of spiritueel.

We zien een van oorsprong Turks nomadenvolk dat vanwege bepaalde voordelen meer dan duizend jaar geleden zich bekeerde tot een vorm van Judaïsme.


Vorig jaar kwam er een geheim Joods plan aan het licht waarbij men wil proberen het originele thuisland van de Joden/Chazaren weer in bezit te nemen. Een land dat voor een deel in Oekraïne ligt, maar waarbinnen vooral de Krim heel erg belangrijk is.

Vooral de Krim wordt door de Joden/Chazaren beschouwd als hun echte thuisland en dat willen ze hoe dan ook weer in handen krijgen.

oekraine, thuisland chazaren

Evert Jan Poorterman die iedere week zijn bijdrage levert op zondag op deze website schreef afgelopen weekend het volgende over dit volk:

Die gebruikt de doorgaans minder bewuste mensen in het Midden-Oosten om op te marcheren en Europa te ontregelen, maar achter de schermen heeft Enlil zeer ingenieuze handlangers; de Chazaren/Khazaren (Askhenazi, jooddietsen of de jiddische joden). Die hebben geweldige kwaliteiten; intrige, manipulatie, hebzucht en de drang naar geld en rijkdom en macht. Zij zijn de genen die achter de meeste tegen de blanken gerichte acties zitten. Dat mag gezegd worden. Dat is de afgelopen decennia steeds duidelijker geworden. We wisten het vroeger niet; maar nu wel - ze stammen niet af van de stam van Juda, maar zijn slechts aan de Turken en Perzen verwante volken die het ‘joodse geloof’ hebben aangenomen. Maar daarmee zijn ze nog geen Joden; wel ‘joden’ met een kleine j.
Chazarenrussenjoden met bontmutsen:

oekraine, thuisland chazaren

Een atoombom vaagt alles weg

Wel claimen zij het Joodse erfgoed en hun onterechte plaats in de geschiedenis. Ze dwepen met Mozes en de Exodus, met de bijbelse geschiedenis, maar het is niet van hen. Ze denken echt dat ze het ‘uitverkoren’ volk zijn en in zekere zin is dat ook zo! Zij leiden de aandacht af van de echte Joden en de andere elf stammen. Zij vestigen alle aandacht op zich en daarmee is het landje Israël een mooie bliksemafleider. Dat zij uitverkoren zijn zal gelegen zijn in het gegeven dat in de eindstrijd heel Israël door atoombommen van de kaart gevaagd wordt. Het woord ‘bel’ heeft dus alles te maken met de oorlogsgod en afvallige Anunnaki Marduk/Ra. Witrusland heet Belarus. Hier zien we ‘bel’ als wit. Marduk/Ra/Bel heeft dus wat met de witte mensen en mogelijk is hij zelf ook wit...


Tot zover het eerdere artikel.

Voor meer achtergrond over de intense haat van de Chazaren richting Rusland hier nog een deel uit een ander artikel:

Het Rijk der Chazaren was ooit gevestigd in de streek rondom de Zwarte Zee en Kaukasus en werd geregeerd door de meest wrede koningen die de wereld ooit gekend heeft. Deze koningen waren aanhangers van wat men noemt de Babylonische Black Magic. De Chazaren stonden in de hen omringende landen bekend als dieven, moordenaars, struikrovers en voor het aannemen van de identiteit van de reizigers die ze doodden. Dit vormde het normale leven in het Rijk der Chazaren.

De omringende landen onder aanvoering van Rusland werden het absoluut spuugzat en gaven het land rond 800 een ultimatum. De koning van de Chazaren mocht een keuze maken welke van drie religies hij wenste te adopteren voor zijn volk en waarbij alle burgers dit verplicht zouden aannemen en dit ook een vast onderdeel zou worden voor de opvoeding van de kinderen.

De koning mocht kiezen uit de Islam, het Christendom of het Judaïsme. De koning koos het laatste en beloofde binnen de grenzen te blijven die binnen de nieuwe religie bestonden. Ondanks deze belofte bleven de koning en zijn kring van oligarchen trouw aan de oude Babylonische godsdienst, die bekendstaat als Black Magic of ook wel als Secret Satanism. Dit geheime satanisme hield in dat er bepaalde ceremonies werden uitgevoerd waarbij onder andere kinderen werden geofferd, waarna men deze “leeg liet lopen” om vervolgens het bloed te drinken en het hart op te eten.

De koning handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god Baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de Uil (Moloch). Om de omringende landen in de waan te laten dat hij zich hield aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de Luceferiaanse Black Magic werden vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het Babylonisch Talmoedisme.

Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Er veranderde in de praktijk dan ook bitter weinig, want nog steeds werden reizigers beroofd en gedood en de Chazaren stonden dan ook bekend als meesters in het vermommen en het aannemen van valse identiteiten, iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Dit uiteraard samen met hun nog steeds bestaande satanische Babylonische verering van de (af)god Baäl en het offeren van kinderen.

Dit alles duurde voort tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er genoeg van hadden. Dit niet in het minst omdat ook hun kinderen door de Chazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van hem trouwe oligarchen bekend werd onder de naam Chazaarse Mafia (CM).

Een ander iets waar de Chazaren meesters in waren, was het spioneren en via hun uitgebreide netwerk van spionnen waren ze op de hoogte van een komende aanval op hun land en ontsnapten ze met hun enorme voorraden goud en zilver naar het Westen. Ze bleven zoveel mogelijk uit beeld, namen zoals gewoonlijk een nieuw identiteit aan en in het geheim bleven ze hun Baäl aanbidden en de ceremonies uitvoeren. Ze waren ervan overtuigd dat Baäl hen de hele wereld zou schenken zoals deze dit volgens hen had beloofd, op voorwaarde dat ze kinderen bleven leegbloeden en aan hem offerden.

Dat was ook het moment dat de koning van de Chazaren eeuwige wraak heeft gezworen tegen Rusland voor het hen verdrijven vanuit hun land. Later is een deel van het volk der Chazaren geworden tot wat wij nu de Illuminati noemen, oftewel een satanische sekte.

Een kleine kring getrouwen van de koning kwam uiteindelijk in Duitsland terecht en een deel van hen koos de naam Bauer als identiteit. Het wapen van de Bauers bestond uit een rood schild dat was gebaseerd op hun geheime bloedoffers van kinderen en niet veel later werd hun naam veranderd in Roodschild, de Rothschild zoals wij ze tegenwoordig kennen.

De Rothschild’s zijn wat men noemt het gezicht van de Chazaarse Mafia en vanuit Duitsland zijn ze erin geslaagd om het Britse banksysteem te infiltreren, over te nemen en de City of London te creëren met hun financiële instituten aldaar gevestigd.

De Chazaarse Mafia staat ook bekend als de Illuminati en is de drijvende kracht achter het WEF.

Het feit dat de huidige perikelen zich afspelen in Oekraïne, het originele thuisland van de Chazaren en dus ook van de Chazaarse mafia heeft dan ook een speciale betekenis.

Poetin is een Rus en een trouw aanhanger van de Russisch Orthodoxe kerk en daardoor per definitie een aartsvijand van de Chazaarse mafia, de eigenaren van het WEF.

Waarmee dan de ultieme vraag is of Poetin een Rus is die doet voorkomen alsof hij een Young Global Leader is en meewerkt met het WEF of dat hij als Rus ervoor heeft gekozen om ondanks de beladen historie te kiezen voor de aartsvijanden van zijn volk en daardoor in feite zijn eigen volk te verraden.

En in dat kader is het volgende misschien ook van belang.