wij worden Derde Wereldoorlog in gerommeld Wij hebben een Minister van Defensie die een tweet met wapenleveranties aan Oekraïne complementeert met een spierbal.

We worden stap voor stap de Derde Wereldoorlog in gerommeld en het lijkt er steeds meer op dat dit precies de bedoeling is.Bijna niemand beseft welk immens gevaar wij in West-Europa lopen door ons lidmaatschap van de NAVO.

Het gros van de bevolking denkt dat de NAVO ons beschermt, maar het tegendeel is waar en het gevaar dat wij als bevolking lopen is groter dan ooit.

Op Zerohedge is een interessant artikel verschenen waarin wordt uitgelegd waarom dit het geval is.

Toen de Hongaren in 1956 in opstand kwamen tegen het bewind van Stalin stuurde Amerika geen troepen of wapens naar de Hongaren. Eisenhower was niet van plan om het risico te lopen in een oorlog terecht te komen met Rusland vanwege een klein onbelangrijk land in Europa.

Bovendien was Hongarije geen lid van de NAVO en had Amerika ook geen verplichtingen wat dat betreft.

Hetzelfde geldt nu voor Oekraïne en daarom weigert Amerika ook nu om troepen, schepen of vliegtuigen naar het land te sturen. Ook hier telt dat hoewel Oekraïne een land is met 44 miljoen inwoners het niet van vitaal belang is voor Amerika.

Het ligt echter anders als Poetin zou besluiten om een piepklein land als Estland aan te vallen, een land dat slechts 3 procent van het inwoneraantal van Oekraïne heeft. En toch, als dat zou gebeuren dan zou Amerika verplicht zijn oorlog te voeren tegen Rusland.

Er zijn meer voorbeelden uit de recente geschiedenis waarbij Amerika weigerde om militair in te grijpen. Zo weigerde het om dat te doen in 1948 om de blokkade van Berlijn te breken en weigerde later Kennedy om militair in te grijpen toen de Berlijnse muur werd gebouwd.

Nog later, in 1968, weigerde de toenmalige president Johnson om in te grijpen toen de Sovjets korte metten maakten met de opstand in Praag.

Toen konden Amerikaanse presidenten besluiten of ze wel of niet wilden ingrijpen, vandaag de dag kunnen ze dat niet meer.

Na de val van de muur is de NAVO stap voor stap uitgebreid met allemaal voormalige Oostblok landen. Er zijn nu inmiddels 28 lidstaten en Amerika is verplicht militair in te grijpen als één van die 28 landen zou worden aangevallen door een niet NAVO land.

Nu is dat niet het geval met Oekraïne, maar wel met omringende landen zoals Roemenië, Slovakije en Polen. Deze landen leveren ook net zoals Nederland wapens aan Oekraïne en als met die wapens Russische vliegtuigen worden neergehaald of waardoor op een andere manier Russische troepen worden gedood, dan is er een mogelijkheid dat Poetin wraak gaat nemen op die landen.

Rusland heeft inmiddels gewaarschuwd dat landen die wapens leveren aan Oekraïne verantwoordelijk zullen worden gehouden als bovenstaand scenario zich ontvouwt.

Wij schrijven op deze website al jarenlang over de eerdere waarschuwingen van Poetin. Deze zijn door het Westen systematisch gegeneerd, net zoals bovenstaande waarschuwing ongetwijfeld zal worden genegeerd.

waarschuwing poetin

Maar, als Poetin daad bij woord voegt en iets doet tegen één van die landen die wapens levert, dan treedt artikel 5 van de NAVO in werking en is Amerika verplicht om militair actie te ondernemen.

Gedurende de Koude Oorlog hadden we dit probleem niet. Alle Oostblok landen stonden onder controle van Rusland en ongeacht wat dit land ook deed, er rustte geen enkele verplichting op Amerika om in te grijpen als er in één van die landen iets gebeurde.

Nu hebben ze die verplichting wel, want al die landen zijn nu opeens lid van de NAVO.

Maar, het gaat nog veel verder. Als Poetin jaren en jaren het Westen als het ware smeekt om Oekraïne geen lid te maken van de NAVO wil niemand hem die broodnodige veiligheidsgarantie geven.

Alles wordt uit de kast getrokken om Oekraïne bij het Westen te trekken. Een referendum waarin ons volk duidelijk aangeeft dit niet te willen, wordt door vrijmetselaar Rutte genegeerd met een kletsverhaal over een inlegvelletje.

Nooit wil men Rusland enige veiligheidsgarantie geven, met als gevolg dat we uiteindelijk in de huidige situatie zijn beland.

Aangezien alles wordt aangestuurd door de duistere machten achter de schermen, onder andere via het WEF, kan je geen andere conclusie trekken dan er moet een Derde Wereldoorlog komen.

Zoals iemand heeft ontdekt bevinden wij ons numerologisch gezien al in deze Derde Wereldoorlog.

Een oorlog die kinderlijk eenvoudig voorkomen had kunnen worden.