WEF heropvoedingskampen Mensen die niet in het gareel lopen en blijven vasthouden aan een eigen mening moeten worden heropgevoed in speciale kampen.

Dat is onze toekomst als we toestaan dat de WEF lakeien ongestoord verder kunnen gaan met het implementeren van de nieuwe communistische wereldstaat.Als de geplande New World Order een vorm van communisme wordt dan moge het duidelijk zijn dat kritiek op het systeem niet getolereerd zal worden. Dit omdat het systeem alleen maar werkt als iedereen braaf gehoorzaamt en de bevolking niet langer zelf (kritisch) nadenkt.

Het denken wordt gedaan door mensen die daarvoor zijn opgeleid en geselecteerd door NWO organisaties zoals het WEF. De gewone burger hoeft alleen maar te doen wat deze knappe koppen namens het WEF hebben bedacht.

Maar, er zullen altijd mensen blijven die er toch zo nodig een eigen mening op na moeten blijven houden. Gelukkig is er voor die mensen ook een passende oplossing in de geplande nieuwe wereld. Deze mensen zullen worden ondergebracht in heropvoedingskampen zodat ze daar alsnog kunnen leren wat er precies voor nodig is om een goed burger te worden.

Een voorstander van een dergelijke aanpak is Wang Guan, één van de Young Global Leaders van het WEF.

Als Chinees weet Guan veel van heropvoedkampen en hij is dan ook van mening dat iedereen die toch nog nationalisme, vrijheid en het recht om wapens te dragen hoog in het vaandel heeft staan een plekje verdient in een dergelijk kamp.

Op dit moment werkt Wang als politiek journalist voor een media outlet in Amerika. Een outlet onder Chinese staatscontrole waar voornamelijk propaganda wordt uitgezonden.

In China heeft men ervaring met heropvoedingskampen, vooral met betrekking tot de Oeigoeren.

De Oeigoeren zijn een Turkssprekende moslimminderheid in de regio Xinjiang, in het noordwesten van China. Ze worden onderdrukt en gediscrimineerd door de Chinese regering – die ziet de Oeigoeren als afvallig. Meer dan één miljoen Oeigoeren en andere islamitische minderheden zijn door China opgesloten in ‘heropvoedingskampen’ in Xinjiang.

Volgens Westerse media wordt daar op grote schaal genocide gepleegd, volgens de Chinezen is dat helemaal niet zo en worden de mensen daar geholpen om goede burgers te worden.

Volgens ooggetuigen worden vrouwen verkracht en gevangenen op grote schaal gemarteld in concentratiekampen. Een onafhankelijk volkstribunaal in Londen oordeelde afgelopen december dat de Chinese regering een "weloverwogen en systematisch beleid" voert om het Oeigoerse volk en andere etnische minderheden uit te roeien.

Meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nederland, erkennen dat China genocide pleegt. China zelf ontkent dat het schuldig is aan mensenrechtenschendingen in de kampen, die volgens het land alleen bedoeld zijn om radicalisering tegen te gaan.

In de volgende video zie je WEF Young Global Leader Wang Guan die een pleidooi houdt voor de heropvoedingskampen.

Je ziet een aantal succesvolle voorbeelden van mensen die in de kampen zijn geweest en daar weer uit zijn gekomen als succesvolle ‘aangepaste’ Chinese burgers.


Deze man hoort bij de negen door het WEF geselecteerde Chinese Young Global Leaders.

Wang Guan, Chinese Young Global Leader

Klaus Schwab keek toe en zag dat het goed was.

Klaus Schwab heropvoedingskampen

Mocht je nog een eigen mening hebben, dan is het verstandig om nu alvast de Telegraaf te gaan lezen en geen geld meer te doneren aan websites zoals deze.

Want, dan heb je een goede kans dat je straks bent vrijgesteld van transport naar een heropvoedingskamp.