vrijmetselaars zijn overal actief Niets is wat het lijkt en dus wordt een Nederlandse politieke partij voor arbeiders opgericht door vrijmetselaars.

En zo kan het dat ook de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring is geschreven en getekend door vrijmetselaars.De vrijmetselarij is het meest gebruikte werktuig van de satanische sekte in de achtergrond, ook wel Illuminatie genoemd.

Daarom nog even goed om stil te staan welke rol de vrijmetselarij speelt in de totstandkoming van de geplande New World Order.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Als een virus hebben leden van de Illuminati zich in de loop der eeuwen in iedere belangrijke organisatie ter wereld, waaronder de vrijmetselarij, weten binnen te wurmen om deze vervolgens van binnenuit over te nemen. De lagere vrijmetselaars hebben hier geen weet van en worden vaak lid omdat ze hierdoor denken hun carrière te kunnen verbeteren of om er zakelijk voordeel uit halen.

De Joodse auteur Henry Makow schrijft er het volgende over:

De vrijmetselarij is de Kerk van Satan die zich voordoet als een mystieke broederschapsorde die zich vooral bezighoudt met filantropie.

theodore herzl, vrijmetselarij Joods

In werkelijkheid is het de frontorganisatie van de Ilumminati, een combinatie van vrijmetselaars en Kabbalistische Joden.

Politici hebben in de loop der eeuwen nooit het volk gediend, maar zijn bijna zonder uitzondering allemaal vrijmetselaars, inclusief onze premier Rutte.

Ook al werken ze voor organisaties als de WEF, ze zijn bovenal vrijmetselaars en vertegenwoordigen in het dagelijks leven hun superieuren binnen de vrijmetselarij. De doelstelling van de vrijmetselarij, dat wil zeggen de New World Order, is een kabbalistisch Joodse tirannie, aldus Makow.

Als je echter de geschiedenisboeken openslaat, dan zie je daar van bovenstaande helemaal niets terug. Alsof er geen drijvende krachten in de achtergrond zijn die zo goed als alles bepalen wat er in onze wereld gebeurt.

Daarom hier een deel uit een eerder artikel dat aantoont dat ook Amerika tot stand is gekomen door manipulerende vrijmetselaars.

We gaan even terug naar het jaar 1781 en Generaal George Cornwallis.

Charles Cornwallis, eerste Markies Cornwallis (Londen, 31 december 1738 – Ghazipur, 5 oktober 1805) was een Britse militair en koloniaal gouverneur. Hij is bekend als Brits generaal in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Het beleg van Yorktown in 1781, waarbij hij verslagen werd door een Amerikaans-Franse troepenmacht, wordt vaak als einde van die oorlog beschouwd.

Toen Cornwallis was verslagen zei hij het volgende:

“Jullie kerken zullen worden gebruikt om de Joodse religie te onderwijzen en in minder dan 200 jaar zal de hele wereld werken voor de heilige wereldregering.

Alle religies zullen door het Judaïsme worden geïnfiltreerd op een manier dat de grote massa er niets van zal merken en diezelfde massa zal werken en leven onder het onzichtbare alziende oog van de Grote Architect van de Vrijmetselarij”.

Cornwallis was duidelijk een hooggeplaatste vrijmetselaar die heel goed op de hoogte was van de grotere agenda. 

Hoeveel mensen zouden er zijn in Amerika die weten dat hun land is gecreëerd door de vrijmetselaars?

Het zijn vrijmetselaars die de Constitution (grondwet) hebben geschreven en de Onafhankelijkheidsverklaring hebben getekend. Het incident in 1773 waar zogenaamd Indianen thee van Britse schepen in de haven van Boston in het water kieperden, waren verklede vrijmetselaars. Een false flag dus.

De door de Illuminati volledig geïnfiltreerde en gecontroleerde vrijmetselarij doet zich richting buitenwereld voor als een goedwillend broederschap, maar is in werkelijkheid de kerk van satan in vermomming. Het is een werktuig voor de maconnieke centrale bankiers die de VS zijn begonnen als hulpmiddel om hun New World Order te kunnen bereiken.

Iemand die veel inzage heeft gegeven in de manier waarop de vrijmetselarij te werk gaat en de werkelijke doelen is historicus Bernard Fay, over wie we eerder een uitgebreid artikel hebben geschreven.

Het is ook Fay die heeft beschreven op wat voor manier de vrijmetselaars Amerika tot stand hebben gebracht.

Rond 1770 bestonden de Verenigde Staten uit 13 geïsoleerde koloniën met allemaal eigen regeringen, religies, gewoontes, rassen en sociale en politieke structuren. Er heerste onderling heftige rivaliteit en strijd en om een brief van Georgia naar Massachusetts te krijgen, moest je drie weken uittrekken.

De vrijmetselarij nam het op zich om het fundament voor de nationale eenheid neer te leggen. Omdat zij werkten via geheime genootschappen konden ze in alle koloniën uit de voeten en werkten in de achtergrond en in stilte aan hun plannen.

In korte tijd ontstond er daardoor een kleine maar heel prominente groep mensen die een Amerikaans nationaliteitsgevoel hadden ontwikkeld en zonder dat zou er nooit een Verenigde Staten van Amerika zijn ontstaan.

Rond 1760 was er geen stad, groot of klein, maar de vrijmetselarij niet haar web had gesponnen. Overal predikten zij broederschap en eenheid.

George Washington, de eerste Amerikaanse president was een hooggeplaatste vrijmetselaar en al zijn getrouwen waren eveneens vrijmetselaars.

george washington, vrijmetselaar

Alles wat daar toen gebeurde vormde onderdeel van de lange termijn planning van wat men noemt de Judeo-Maconnieke samenzwering richting een totalitaire wereldregering. Een planning die wij ons niet voor kunnen stellen, omdat deze honderden jaren beslaat. Denk daarbij eens aan hoe door de eeuwen heen bepaalde families strak hun bloedlijnen beschermden en dat nog steeds doen.

De bankiers van de Illuminati wisten in 1772 al dat de Nieuwe Orde der Tijden er zou komen: Novus Ordo Seclorum. 

1772 begin van nieuwe wereld orde

Nu leven we in de tijd dat de Nieuwe Wereld Orde op het punt staat geboren te worden en nog steeds verkeert de wereld voor het grootste deel in een gehypnotiseerde of slapende toestand.

Nog is het niet te laat om het tij nog te keren, maar de klok staat ondertussen wel enkele seconden voor twaalf.

Op het moment dat wij als volk eenmaal volledig gevangen zitten in de twee netten, elektriciteitsnet en internet, dan is het over en sluiten.