Georgia guidestones Ze hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze willen dat er een groot deel van de wereldbevolking verdwijnt.

Zelfs nu de genocide in volle gang is heeft het grootste deel van de wereld niet door wat er werkelijk gebeurt.Het eindspel is in volle gang. Het spel tussen licht en duister, het spel dat zal bepalen of wij zullen eindigen als slaven of als vrije mensen.

Zoals het op dit moment gaat lijkt de balans door te slaan in het voordeel van de satanische sekte in de achtergrond. Dit, omdat ze er via de mainstream media wonderwel in zijn geslaagd om de grote massa af te leiden, te verdelen, bang te maken en vooral ook te hypnotiseren.

Voor wie vergeten is wat die satanische sekte precies inhoudt, hier nog even een definitie.

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Probleem is echter dat er veel te veel mensen op aarde zijn om de Illuminati te dienen. Ze hebben er wel een aantal nodig, maar geen miljarden.

Daarom willen ze een groot deel van bevolking die zijn zien als nutteloze mee-eters opruimen.

Iemand die daar een groot voorstander van is en waar we al eerder over schreven is de Joodse futuroloog Dr Yuval Noach Harari.

We schreven eerder het volgende over deze man:

Tijdens WEF bijeenkomsten verkondigt deze man dat wat ze dan ‘de menselijke elites’ noemen straks nog veel meer kunnen dan alleen maar het bouwen van een digitale gevangenis.

Dit zullen ze dan bereiken door het hacken van mensen en zodoende de macht krijgen over het leven zelf.

Zo vertelt hij dat vroegere dictators dat ook heel graag gewild zouden hebben, maar dat toen de technologie er nog niet was om dit te kunnen doen, maar die is er vandaag de dag wel.

Hij schept op dat wanneer ze er straks inderdaad in slagen om miljarden mensen te hacken en te ‘herbouwen’ naar hun wensen, dat dit dan de grootste revolutie ooit zal zijn sinds het begin van de tijd, vier miljard jaar geleden.

Hij gaat verder met te stellen dat wetenschap de natuurlijke evolutie zal vervangen en dat wij niet langer afhankelijk zullen zijn van de ene of andere God ergens boven de wolken.

Met andere woorden, de leden van de Illumanati beschouwen zichzelf zo meteen als God en willen door het hacken van mensen een voor hen nuttig slavenras bouwen.

Harari schept verder op dat ze nu al beschikken over de techniek om miljarden mensen te hacken.

Tot zover het eerdere artikel.

Maar, hij zegt nog veel meer dingen zoals je in de volgende korte video kunt zien.

Hij vraag zich waarom we eigenlijk nog mensen nodig hebben in de 21ste eeuw. Of beter gezegd, waarom we zoveel mensen nodig hebben?

Op de vraag wat we dan volgens hem met deze mensen zouden moeten doen antwoord de man: Probeer ze happy te houden met drugs en computerspellen.

Voor Harari is het duidelijk dat het gros van de mensheid bestaat uit nutteloze mee-eters waarvoor eigenlijk geen plaats is op aarde.


Videolink

Als je dan verder kijkt naar de mensen die je achter de nep coronapandemie en de ‘corona’ vaccins aantreft, dan bestaat er weinig twijfel of men is begonnen met ‘grote opruimen’.

Het is een ingenieus plan. Je komt met een nep pandemie, spuit vervolgens het grootse deel van de wereld is met een experimentele gentherapie waardoor een deel onmiddellijk sterft en een groot deel in een later stadium.


Videolink