WHO dictatuur  Overal zien we dreigende berichten die ons vertellen dat de pandemie allesbehalve over is en we ons niet rijk moeten rekenen.

Daar is een heel goede reden voor, want nog even en dan hebben ze precies wat ze willen.Begin februari schreven wij over een grote dreiging die ons boven het hoofd hangt en die dreiging heet WHO oftewel de Wereldgezondheidsorganisatie.

We schreven toen onder andere het volgende:

Daarom zijn de bij de WHO aangesloten landen per 1 december 2021 overeen gekomen om te beginnen met een dergelijke bindende overeenkomst. En dit keer een verdrag waarbij ervoor wordt gezorgd dat de WHO wel de autoriteit heeft om dingen te kunnen doen.

De eerste vergadering zal op 1 maart 2022 worden gehouden en daar zullen de lijnen worden uitgezet om tot de uiteindelijke overeenkomst te komen die in 2024 in gebruik moet worden genomen.

Wanneer deze overeenkomst door de Minister van Volksgezondheid van een aangesloten land zal worden getekend, dan zullen waarschijnlijk de spelregels van de WHO gelden in tijden van pandemie of natuurlijke rampen (deze spelregels worden ook wel de grondwet van WHO genoemd). Als ze dit niet zo doen, dan heeft deze nieuwe overeenkomst geen enkele zin en kunnen ze net zo goed aan de oude vasthouden.

Als er dan weer sprake is van een pandemie die bijvoorbeeld twee jaar duurt, dan hebben we niet te maken met een OMT team dat de overheid adviseert, maar met bestuurders van de WHO die bepalen wat er wel en niet gebeurt in ons land. Dat zou dan heel ver kunnen gaan doordat de WHO dan bijvoorbeeld beveelt dat tijdens die pandemie iedere bewoner van ieder land verplicht gevaccineerd moet worden.

Tot zover het eerdere artikel.

We zijn nu begin april en die eerste vergaderingen zijn inmiddels achter de rug en er is ook meer bekend over wat er precies in het voorgenomen verdrag komt te staan.

Als het voorgenomen verdrag uiteindelijk wordt goedgekeurd, dan zal de WHO een ongekende macht krijgen en is de soevereiniteit van landen in feite verleden tijd.

Want de WHO krijgt carte blanche voor wat betreft het omgaan met een pandemie, hoe mensen hun leven leiden, en hoe mensen moeten worden behandeld en dit is inclusief bepaalde verplichtingen.

De oplossingen waar de WHO dan mee zal komen zullen gelijk zijn voor iedereen zonder ook maar te kijken naar de individuele omstandigheden van landen. Mochten landen dan toch vinden dat ze een pandemie anders willen aanpakken, dan zal dit onder de voorwaarden van het verdrag niet mogelijk zijn.

De bedoeling is dat het verdrag in 2023 in stemming zal worden gebracht en als het wordt goedgekeurd moet het in 2024 in werking treden.

Heel veel landen weten zelfs niet eens dat er aan dit verdrag wordt gewerkt en het is ook heel goed mogelijk dat de WHO zal proberen dit verdrag er voor 2024 door te drukken.

Ook wordt dit verdrag samengesteld zonder deelname of input van het publiek en is derhalve dan ook volledig ondemocratisch en tegen de grondwet. Dit zou het hele verdrag dan ook onwettig maken, maar dat soort zaken tellen tegenwoordig nauwelijks meer.

De WHO heeft de macht om wanneer het wil een pandemie uit te roepen waarmee ze dan straks de complete wereld in een lockdown kunnen dwingen.

Wat er zal gebeuren is dat de WHO straks de ultieme dictator wordt op het gebied van gezondheid en dat dit veel verder zal gaan dan alleen een pandemie.

Bovendien hebben ze de definitie van pandemie dusdanig aangepast dat er geen sprake meer hoeft te zijn van massale sterfte voordat ze een pandemie kunnen uitroepen. Dit betekent dan weer dat ze in feite alles wat ze willen kunnen uitroepen tot een pandemie.

Zo kunnen ze bijvoorbeeld besluiten dat overgewicht een pandemie is en meteen treedt dan alles in werking wat de WHO ultieme controle geeft over de ‘aanpak’ van een dergelijke pandemie.

Iets wat de WHO straks zo goed als zeker gaat verplichten zijn vaccinatiepaspoorten. Dit is één van de redenen dat men er alles aan zal doen om covid in leven te houden totdat zij de benodigde macht hebben om dingen te verplichten.

Naast de paspoorten kunnen ze dan ook vaccinaties verplichten en ook dat is iets dat zo goed als zeker op ons af gaat komen.

Een ander punt dat wordt aangeroerd in het nieuwe verdrag is dat er betere en meer betrouwbare informatie voor de burgers beschikbaar moet komen. Desinformatie (waarheid) wordt beschouwd als een gevaar voor de bestrijding van een pandemie en moet dan ook keihard worden aangepakt. Desinformatie oftewel waarheid ondermijnt het vertrouwen van het publiek en kan derhalve niet langer worden getolereerd.

Wat ze daarmee in feite zeggen is dat er nog veel meer censuur zal komen.

Het schijnt ook niet zo te zijn dat wanneer het verdrag is aangenomen landen er zomaar onderuit kunnen. Mochten landen ondanks de WHO voorschriften toch anders besluiten, dan zal de mogelijkheid bestaan om sancties op te leggen.

En natuurlijk komt ook hier Bill Gates namens de satanische sekte weer om de hoek kijken als zo ongeveer de belangrijkste donor van de WHO.