Je zult niets bezitten en gelukkig zijn Onze echte regering in de achtergrond voorspelde een aantal jaren geleden dat wij tegen 2030 niets meer zullen bezitten.

Het is dan ook wonderbaarlijk om te zien hoe die voorspelling uit Davos nu al begint uit te komen.Mensen vergeten snel en omdat er zoveel dingen tegelijk gebeuren lijkt het wel alsof de tijd vliegt.

En op een bepaalde manier doet het dat ook, want als we even kijken naar wanneer het WEF die beruchte voorspellingen deed voor het jaar 2030 dan praten we over 2016.

Ver voordat er sprake was van een corona neppandemie of van een oorlog in Oekraïne deed het WEF in november 2016 een aantal heel opmerkelijke voorspellingen voor het jaar 2030.

We zijn inmiddels een aantal jaren onderweg en kijk nu nog eens naar die voorspellingen? Veel van wat je in het korte filmpje ziet begint nu akelig bekend te klinken.


Het bestuur van het World Economic Forum (WEF) is zo goed als volledig Joods en vormt een belangrijk instrument van de Illuminati.

En voor de volledigheid nog even de definitie van wat wij zien als Illuminati:

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Wat je ondertussen ook hebt zien gebeuren is dat ze de afgelopen jaren alle belangrijke politieke partijen hebben geïnfiltreerd en dat ze door middel van politieke kartelvorming kunnen bepalen wat er in een bepaald land gebeurt.

Als je in ons land de VVD, D66, CDA, PvdA en Groen Links in je zak hebt dan heb je alle macht, want jij bepaalt wat er wel of niet gaat gebeuren.

Dat zie je dan ook terug in de overheid die voor wat betreft de sleutelposities bestaat uit trouwe lakeien.

De partijen die de ogenschijnlijk echte oppositie vormen zijn nuttige instrumenten want die houden het volk bezig, maar zullen nooit in staat zijn om echte invloed uit te oefenen of mee te regeren.

En zo bevindt ons land zich in een Illuminati wurggreep waar bijna niet meer uit te komen is omdat ze goed als alles bezitten.
 
Ze bezitten de politiek, maar ook de mainstream media (MSM) en je hebt de afgelopen twee jaar kunnen zien wat die tandem tot stand kan brengen. Alles, maar dan ook letterlijk alles wat ze willen kunnen ze het volk laten doen.

Als de politiek en MSM besluiten dat om een nieuwe pandemie het hoofd te kunnen bieden het nodig is dat de bevolking twee weken lang van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat door hoepels moet springen, dan zal het grootste deel van het volk twee weken lang door hoepels springen.

Dat is waar we mee te maken hebben en dat is wat ons nu in sneltreinvaart richting afgrond voert.

Kijk om je heen en je ziet het gebeuren.

Neem afscheid van WEF-politici en maak het land weer zelfstandig, anders hebben we allemaal niets meer in 2030 en zijn we doodongelukkig.

En steun deze website zodat je op de hoogte blijft van de werkelijke gang van zaken.