de Joodse oorlog in Oekraïne  Oorlogen ontstaan nooit spontaan, want mensen leven liever in vrede dan dat ze elkaar de hersens in slaan.

Dus, wie heeft ervoor gezorgd dat er nu een oorlog woedt in Oekraïne?Eén van de meest gangbare theorieën voor het ontstaan van de oorlog in Oekraïne heeft te maken het WEF en het feit dat veel van de wereldleiders onder volledige controle van deze club staan. De theorie dat alle leiders onder controle staan van het WEF en daarom onder één hoedje spelen.

Het WEF speelt zeker een belangrijke rol in alles wat er gebeurt en dat is zoals we onlangs hebben beschreven omdat het WEF een instituut is dat behoort bij de Illuminati, een satanische sekte die volgens Joodse onderzoekers wordt gedomineerd door kabbalistische Joden en vrijmetselaars.

Iemand die een heel belangrijke rol speelde bij de Illuminati en ook het huidige Oekraïe was de rabbijn Menachem Mendel Scheerson.

Menachem Mendel Schneerson, bij velen bekend als de Lubavitcher Rebbe of simpelweg als de Rebbe, was een in het Keizerrijk Rusland geboren Amerikaanse orthodox-joodse rabbijn en de laatste rebbe van de chassidische beweging Chabad-Lubavitch.

Volgens een bij Henry Makow verschenen artikel heeft deze Schneerson de huidige oorlog al jaren geleden voorspeld of beter gezegd mede bekokstoofd.

Belangrijk om te weten bij dit alles is natuurlijk het feit dat het huidige Oekraïne niets anders is dan het vroegere Khazaria, het land waar het huidige Joodse volk vandaan komt. In het Nederlands wordt dit het rijk der Chazaren genoemd.

het Rijk der Chazaren

Voor wat meer achtergrondinformatie hierna een deel uit een eerder artikel:

Het Rijk der Chazaren was ooit gevestigd in de streek rondom de Zwarte Zee en Kaukasus en werd geregeerd door de meest wrede koningen die de wereld ooit gekend heeft. Deze koningen waren aanhangers van wat men noemt de Babylonische Black Magic. De Chazaren stonden in de hen omringende landen bekend als dieven, moordenaars, struikrovers en voor het aannemen van de identiteit van de reizigers die ze doodden. Dit vormde het normale leven in het Rijk der Chazaren.

De omringende landen onder aanvoering van Rusland werden het absoluut spuugzat en gaven het land rond 800 een ultimatum. De koning van de Chazaren mocht een keuze maken welke van drie religies hij wenste te adopteren voor zijn volk en waarbij alle burgers dit verplicht zouden aannemen en dit ook een vast onderdeel zou worden voor de opvoeding van de kinderen.

De koning mocht kiezen uit de Islam, het Christendom of het Judaïsme. De koning koos het laatste en beloofde binnen de grenzen te blijven die binnen de nieuwe religie bestonden. Ondanks deze belofte bleven de koning en zijn kring van oligarchen trouw aan de oude Babylonische godsdienst, die bekendstaat als Black Magic of ook wel als Secret Satanism. Dit geheime satanisme hield in dat er bepaalde ceremonies werden uitgevoerd waarbij onder andere kinderen werden geofferd, waarna men deze “leeg liet lopen” om vervolgens het bloed te drinken en het hart op te eten.

De koning handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god Baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de Uil (Moloch). Om de omringende landen in de waan te laten dat hij zich hield aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de Luceferiaanse Black Magic werden vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het Babylonisch Talmoedisme.

Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Er veranderde in de praktijk dan ook bitter weinig, want nog steeds werden reizigers beroofd en gedood en de Chazaren stonden dan ook bekend als meesters in het vermommen en het aannemen van valse identiteiten, iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Dit uiteraard samen met hun nog steeds bestaande satanische Babylonische verering van de (af)god Baäl en het offeren van kinderen.

Dit alles duurde voort tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er genoeg van hadden. Dit niet in het minst omdat ook hun kinderen door de Chazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van hem trouwe oligarchen bekend werd onder de naam Chazaarse Mafia (CM).

Een ander iets waar de Chazaren meesters in waren, was het spioneren en via hun uitgebreide netwerk van spionnen waren ze op de hoogte van een komende aanval op hun land en ontsnapten ze met hun enorme voorraden goud en zilver naar het Westen. Ze bleven zoveel mogelijk uit beeld, namen zoals gewoonlijk een nieuw identiteit aan en in het geheim bleven ze hun Baäl aanbidden en de ceremonies uitvoeren. Ze waren ervan overtuigd dat Baäl hen de hele wereld zou schenken zoals deze dit volgens hen had beloofd, op voorwaarde dat ze kinderen bleven leegbloeden en aan hem offerden.

Dat was ook het moment dat de koning van de Chazaren eeuwige wraak heeft gezworen tegen Rusland voor het hen verdrijven vanuit hun land.

Tot zover het eerdere artikel.

Bovenstaande noemen ze ook het wel het Eerste Chazaarse Rijk. Het Tweede Chazaarse rijk was de wraak op Rusland door middel van de Joodse communistische revolutie en het Sovjet bewind dat duurde van ongeveer 1918 tot de val van de muur in 1989.

En dan staan we nu aan de vooravond van het Derde Chazaarse Rijk oftewel de New World Order.

De eerder genoemde rabbi Schneerson heeft volgens Makow in 1994 uitgebreid uit de doeken gedaan hoe ze hun voormalige thuisland Oekraïne weer in handen kunnen krijgen en er tegelijkertijd voor zorgen dat Rusland wordt vernietigd.

Schneerson was van mening dat de Slavische volkeren, waaronder Rusland, bestaan uit mensen die totaal onbuigzaam zijn. Daarom kunnen volgens hem dit soort mensen worden vernietigd, maar nooit overwonnen. Daarom heeft het de voorkeur om hen te vernietigen, en om te beginnen hun aantal flink te reduceren.

Het idee van Schneerson was om de slavische landen (300 miljoen mensen, waaronder de helft Russisch) op te delen in kleine, zwakke en niet langer met elkaar verbonden landen. Dit is dezelfde tactiek die ook bekend staat als het Yinonplan en die ze ook gebruiken in het Midden Oosten.

De door Schneerson gewenste methode om hun doel te bereiken is het aloude verdeel en heers. Dit, omdat dit in de praktijk nog altijd uitstekend werkt. Het plan was en is om de volken onderling tegen elkaar op te zetten en hen zodoende mee te sleuren in (burger) oorlogen, waarbij ze elkaar over en weer zoveel mogelijk zullen vernietigen.

Het plan was om de bevolking van Oekraïne te laten geloven dat ze zouden vechten tegen de uitbreidingsdrift van de Russen en dat ze zodoende strijden voor hun onafhankelijkheid. Terwijl ze denken dat ze hun vrijheid krijgen zo zei Schneerson zullen ze door ons volledig worden onderworpen.

Dezelfde soort logica wordt gevolgd bij de Russen door hen te laten geloven dat ze hun nationale belangen moeten verdedigen en het ‘illegaal’ weggehaalde land terug moeten halen enzovoort.

Verder zei Scheerson dat wanneer je naar de geschiedenis kijkt het duidelijk is dat dit land toebehoort aan de Chazaarse Joden. De Slavische bevolking die er nu woont zijn slechts tijdelijke gasten en moeten worden verdreven.

Schneerson was ervan overtuigd dat zij dit land terug zouden krijgen om van daaruit te beginnen met het Grote rijk der Chazaren. Een nieuw Israël op vruchtbare bouwgrond en waarbij ze precies hetzelfde zullen doen als destijds met Israël . Toen werd Israël gecreëerd en de Palestijnen verdreven.

Het plan was verder om een deel van de bevolking uit Israël te verplaatsen naar Oekraïne. Volgens Schneerson zullen ze het Slavische deel van de bevolking uitdrijven, tot ver benoorden Moskou. Het plan is verder dat er voor de overgebleven Slavische bevolking een reservaat zal komen, vergelijk met dat van de Indianen in Amerika.