nieuw social credit systeem Italië  Over een aantal jaren zal er nog nauwelijks verschil zijn te ontdekken tussen het leven in China en Europa.

China wordt niet meer Europees, maar wij worden wel steeds meer Chinees omdat we ons best zullen doen om punten van de overheid te sparen.Het leven is simpel als je aan de top van de piramide staat. Het enige dat je hoeft te doen is manieren te bedenken om al die miljarden mensen in het lagere deel van de piramide in toom te houden en deze te laten doen wat jij wil.

Een hele goede manier is natuurlijk om te zorgen dat er niet zo idioot veel mensen onder je zitten en de oplossing die ze daarvoor hebben bedacht zijn de experimentele gentherapie injecties die aan een gehypnotiseerd volk worden verkocht als ‘veilige en effectieve’ vaccins.

Hoe banger de mens, hoe meer bescherming deze wil, dus des te meer injecties deze gaat halen en des te eerder deze zijn of haar opwachting kan maken op de eeuwige jachtvelden.

Naast het opruimen van de mens zijn er ook systemen nodig om de resterende mensen onder controle te houden.

Wat ook de reden moge zijn van de massale en criminele lockdown in Shanghai, één van de redenen zou kunnen zijn dat ze willen kijken hoever ze kunnen gaan met het terroriseren van mensen voordat deze breken. Als je dit verhaal leest, dan begrijp je wat wij bedoelen.

Daarnaast heeft men in China ontdekt dat een systeem waarbij de burger wordt bestraft of beloond heel goed werkt in de praktijk. De meeste mensen in China willen graag goede burgers zijn, burgers waar de overheid trots op is, dus die zullen alles doen om beloond te worden voor hun goede gedrag.

Uiteraard snijdt het mes aan twee kanten en worden burgers die zich niet goed gedragen in de ogen van de overheid bestraft.

Men ging er altijd van uit dat wij nooit te maken zouden krijgen met dergelijke systemen omdat dit alleen lukt in landen als China waar mensen generaties lang zijn geconditioneerd in het gehoorzamen van de overheid.

Wij zouden anders in elkaar zitten en onze vrijheid veel te lief hebben om dit ooit op te geven voor een dergelijk controlesysteem. Echter, de nep coronapandemie heeft uitgewezen dat het merendeel van het volk wel degelijk valt te controleren met een social credit systeem.

We hebben gezien hoe snel mensen een prik gingen halen omdat ze daarmee dingen mochten. Dat alleen al toont aan dat het systeem een daverend succes was en dat daarop verder geborduurd kan worden.

Een land in Europa wat zwaar te lijden heeft gehad onder de coronaterreur is Italië. Nog steeds zijn daar heel strenge regels van kracht en mag je nog steeds alleen maar eten in een restaurant met een super groene pas, dat wil zeggen bewijs van vaccinatie of hersteld van covid-19.

Dat land is dan ook bij uitstek geschikt om daar een nieuwe stap te zetten met het Chinese social credit systeem.

Ze hebben daar een nieuwe app gelanceerd die de ‘smart citizen wallet’ wordt genoemd, de slimme burger portemonnee.

De app werkt een beetje zoals het zegeltjes spaarsysteem bij een supermarkt. Voor bepaalde dingen krijg je punten en die punten kan je dan weer ergens voor gebruiken.

Op dit moment is de app nog in een experimenteel stadium en actief in enkele steden zoals Rome, waarbij steden zoals Bologna later dit jaar zullen volgen.

Burgers die zich goed houden aan regels voor huisvuil, geen boetes oplopen, openbaar vervoer gebruiken en zuinig omgaan met energie krijgen daarvoor punten.

Met die opgespaarde punten krijgen ze dan weer korting op bepaalde dingen of gratis toegang tot bepaalde culturele activiteiten. Daarvoor hebben ze dan uiteraard wel weer de groene of de super groene pas nodig.

Dus, een ongevaccineerde kan punten sparen, maar die zal er in de praktijk niet zoveel mee kunnen. Hiermee is dit indirect ook weer een manier om mensen te dwingen zich te laten vaccineren.

Er wordt zoals gewoonlijk grote nadruk op gelegd dat dit systeem geheel vrijwillig is.

En het blijft niet alleen beperkt tot Italië zo te zien want ook in het zuiden van Duitsland wil men beginnen met een dergelijk systeem.

social credit systeem duitsland

Het is dan ook een kwestie van tijd voordat dit soort systemen bij ons van start zullen gaan en dan zal blijken hoe goed de conditionering van de burgers heeft gewerkt.