Nieuw onderzoek: Ongevaccineerden vormen gevaar voor gevaccineerden

 Joodse David Fisman: Ongevaccineerden vormen gevaar voor gevaccineerden  Het maakt niet uit hoeveel slachtoffers er vallen naar aanleiding van de experimentele gentherapie, het zijn altijd de ongevaccineerden die het hebben gedaan.

Zo is er nu een nieuw wetenschappelijk onderzoek verschenen dat claimt dat het de ongevaccineerden zijn die een gevaar vormen voor gevaccineerden.Eindelijk hebben ze het voor elkaar. Het heeft even geduurd, maar nu is er een echt wetenschappelijk onderzoek dat stelt dat wij, de ongevaccineerden, het grote gevaar zijn.

Het onderzoek is gepubliceerd in in Canadian Medical Association Journal (CMAJ) en maakt volgens Forbes een eind aan het verhaal dat vaccinatie een persoonlijke keuze is en ondersteunt het beleid om de prikken verplicht te maken.

Volgens het onderzoek vormen ongevaccineerden een buitenproportioneel risico voor covid-19 besmettingen bij wat we hier voor het gemak maar even gevaccineerde mensen noemen.

Het zogenaamde peer reviewed onderzoek toont verder aan dat er een beduidend hoger besmettingsrisico bestaat voor gevaccineerden wanneer ongevaccineerden en gevaccineerden met elkaar omgaan, zelfs als de vaccinatiegraad heel erg hoog is.

Het onderzoek is uitgevoerd met een computermodel, waarbij allerlei verschillende parameters werden ingevoerd.

Met veel bombarie wordt dan ook meegedeeld dat dit de stelling dat vaccineren een persoonlijke keuze is, onderuit haalt. Dit omdat de ongevaccineerden waarschijnlijk de gezondheid en veiligheid van hun gevaccineerde soortgenoten in gevaar brengen.

Er komt nu volgens Forbes ook een eind aan het argument dat wanneer je je niet laat vaccineren, je alleen daar zelf slachtoffer van wordt. 

Dan gaan ze verder met te stellen dat de kleine minderheid die niet is gevaccineerd een onevenredig groot risico vormt voor de gevaccineerde meerderheid en dat het daarom geen kwestie meer kan zijn van een vrije keuze.

Volgens de leider van het onderzoek, de Joodse professor David Fisman van de Universiteit van Toronto, is het dan ook volledig terecht dat er een beleid wordt gevoerd waar de prikken verplicht worden gesteld en waarbij de ongevaccineerden worden buitengesloten van plaatsen waar zich gevaccineerden bevinden, zoals restaurants en het openbaar vervoer.

Fisman vergelijkt dit met dezelfde soort maatregelen als het verbieden van rijden onder invloed. Je bent als ongevaccineerde volgens deze man een gevaar voor de publieke gezondheid en daarom is het volkomen acceptabel dat vaccinaties worden verplicht.

Gevaccineerde mensen hebben het recht om hun pogingen om zichzelf te beschermen niet te laten ondermijnen door ongevaccineerden. Verder is hij van mening dat zijn onderzoek het verplicht vaccineren voor vliegen en reizen per trein ondersteunt.

En tot slot maakt hij nog even duidelijk dat de ongevaccineerden veel meer kans lopen om in het ziekenhuis te belanden met covid-19 en daarbij waardevolle bedden en zorg weghalen voor anderen zoals kanker- of hartpatiënten.

Dat Fisman gewoon toegeeft dat de ‘vaccins’ dus niet werken is iets wat de meeste mensen niet eens zullen opmerken.

Het maakt allemaal niet uit hoe ze bepaalde cijfers in computermodellen hebben gemanipuleerd om dit soort resultaten te krijgen. Dit soort onderzoeken zal straks worden gebruikt als de nieuwe, zeer gevaarlijke en besmettelijke varianten van een niet bestaand virus opduiken.

Naarmate er meer gevaccineerden zullen sterven als gevolg van de door de ‘vaccins’ veroorzaakte AIDS en de immense bloedproppen in hun aderen zal de druk op de ongevaccineerden toenemen, want zij zullen hiervan de schuld krijgen.

De genocide op de bevolking moet onverminderd doorgaan en nu is het de beurt aan het nog gezonde deel van de bevolking om ook de spuit des doods in ontvangst te nemen als het Fisman en zijn medesekteleden ligt.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl