Vogelgriepvariant H3N8 overgesprongen naar mens

 vogelgriep komt steeds meer in beeld  De vogelgriep komt steeds meer in het nieuws en dat gebeurt niet zomaar.

In China is een vierjarig jochie ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis na besmetting met de vogelgriep.We gebruiken hierna het woord virus, met de volgende kanttekening:

We noemen iets een virus, maar in feite bestaat er niet zoiets als een virus en daarom slaagt men er ook niet in om een coronavirus te isoleren. We gebruiken in dit artikel gemakshalve het woord virus.

Volgens recente nieuwsberichten heeft een 4-jarig kind in China een besmetting opgelopen met een variatie van het vogelgriepvirus, de H3N8 variant.

Hiermee schijnt dit het eerste geval te zijn waarbij deze variant van het vogelgriepvirus is overgesprongen naar een mens volgens de Chinese gezondheidsorganisaties.

Het betreft een 4-jarige jongen die op 10 april is opgenomen in het ziekenhuis in de provincie Henan. Nooit eerder is een mens besmet met deze variant, aldus de autoriteiten.

Tot nu was bekend dat H3N8 in staat is om paarden, zeehonden en honden te besmetten. Het is ook de variant die zogenaamde hondengriep in Amerika veroorzaakt volgens de CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Ook volgens de CDC zijn er tot op dit moment nog geen mensen besmet.

Er wordt gesteld dat de besmetting van het jochie een soort ongelukje is, maar dat er weinig gevaar is voor grootschalige besmettingen. Virologen waarschuwen echter dat dit soort besmettingen kan betekenen dat varianten zich heel snel aanpassen en zich daardoor veel gemakkelijker kunnen verspreiden, ook onder mensen.

De conditie van het jongetje is kritisch en hij heeft volgens de autoriteiten de besmetting thuis opgelopen waar ze kippen en eenden houden.

Vorig jaar was er een geval in China waarbij deze werd besmet met variant H10N3, ook dit was een nog nooit eerder voorgekomen besmetting bij een mens.

In 2021 maakte China bekend dat er 21 infecties bij mensen waren vastgesteld met het subtype H5N6 van het vogelgriepvirus. Eerder waren er in 2017 al honderden mensen besmet geraakt met het subtype H7N9.

De mensen bij wie tot nu toe een besmetting is vastgesteld zijn allemaal ernstig ziek geworden en zes zijn overleden.

Virologen waarschuwen nu om heel erg waakzaam te zijn, want het kan zomaar gebeuren dat een variant zich toch heel snel onder mensen verspreid.

Normaal gesproken was bovenstaand bericht misschien niet zo belangrijk geweest, maar nu is het dat wel, gezien de waarschuwing van Robert Redfield, voormalig directeur CDC, waarover we in een eerder artikel het volgende schreven:

Hij vertelt op 30 maart dat de covid pandemie iets is om ons wakker te schudden en dat hij niet gelooft dat dit ‘de grote pandemie is’. Hij denkt dat deze grote pandemie nog moet komen en dat het een vorm van vogelgriep zal zijn met een aanzienlijk hoger sterftecijfer dan covid-19.

Redfield verwacht dat van alle mensen die hiermee geïnfecteerd zullen raken er tussen de 10 en 50 procent zullen overlijden en dat wij ons als wereld hierop moeten voorbereiden.


We worden aan alle kanten voorbereid op een volgende pandemie en zoals het er nu naar uitziet zal men dit keer de vogelgriep gebruiken in plaats van corona.

Dit, omdat zoals Redfield claimt, het aantal mensen dat hieraan zal overlijden vele malen hoger is dan bij covid-19, waardoor uiteraard ook de vaccinatiebereidheid zal toenemen en zelfs vrij gemakkeleijk afgedwongen kan worden.

In januari van dit jaar verscheen het volgende bericht:

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft bij een vos uit Dorst in de provincie Brabant vogelgriep vastgesteld. Het virus is getypeerd als hoog pathogene vogelgriep type H5N1. De vos werd begin december gevonden en vertoonde neurologische verschijnselen zoals rondjes lopen, omvallen en was waarschijnlijk blind. De vos werd opgevangen door een dierenopvang, en is daar wegens de ernstige verschijnselen geëuthanaseerd.

In dezelfde maand dit bericht:

In het zuidwesten van Engeland is een persoon besmet geraakt met de vogelgriep. De persoon liep de infectie op door zeer nauw en regelmatig contact met een groot aantal vogels, die gedurende een lange periode in en om het huis gehouden werden. De overdracht van de vogelgriep van vogel op mens is overigens zeer zeldzaam. De Wereldgezondheidsorganisatie is van het voorval op de hoogte gebracht.

Volgens het RIVM zal het allemaal niet zo’n vaart lopen.

De kans dat mensen besmet raken met vogelgriep is heel klein, en het risico voor de volksgezondheid wordt door het RIVM nog steeds ingeschat als laag.

Waarom wordt er dan druk gewerkt aan ‘vaccins’ tegen H5N1?

H5H1 vaccin

Het is geen nieuw vaccin, maar wordt nu opeens klaar gemaakt voor een mogelijke pandemie.

Al in 2007 gaf de Amerikaanse FDA toestemming voor het ontwikkelen van een vaccin tegen H5N1, voor het geval dat.

Eén ding is zeker en dat is dat de farmaceutische industrie niet werkt op basis van ‘wat als’. Zij werken op basis van dingen die ze weten.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl