eu wil medische gegevens van alle burgers De invoering van een digitale pas waarmee mensen konden aantonen dat ze zo dom waren geweest om een experimentele gentherapie te ondergaan was pas het begin.

De Europese Commissie vindt dit coronapaspoort zo’n groot succes dat ze nu alle medische gegevens van alle Europese inwoners in bezit willen krijgen.Men begint nu toch her en der wel een klein beetje wakker te schrikken. Dit omdat de voorloper van de geplande wereldregering nu wel heel drastisch te werk gaat.

De Europese Unie dient als blauwdruk voor de komende communistische wereldregering en wij in Europa merken daar uiteraard steeds meer van.

Alles, maar dan ook alles wordt bij het communisme centraal geregeld en besluiten worden genomen door organen waarvan niemand precies wie daar in zitten en die niet door de burgers zijn gekozen.

Het volgende beschrijft hoe het Politbureau functioneerde ten tijde van de Sovjet Unie. Vergelijk dat met hoe de Europese Unie fungeert en je ziet nauwelijks verschil. Bedenk daarbij dat degene die dit systeem in Rusland hebben ingevoerd, precies dezelfde zijn als die bij ons nu in de achtergrond aan de touwtjes trekken.

Het Politbureau van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie was het beleidmakende orgaan van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie (CPSU).

Het Politbureau bestond uit de belangrijkste en machtigste personen van het Centraal Comité. Het Centraal Comité koos het Politbureau om de partij te besturen tussen de sessies van het Centraal Comité in. Het Politbureau moest volgens de partijstatuten verantwoording afleggen aan het Centraal Comité. In werkelijkheid was het Politbureau het ware machtsorgaan waar alle belangrijke beslissingen werden genomen. Het Politbureau bestuurde via de partij ook het land, omdat alle ministers en andere politici lid waren van het Politbureau.

Ons Europese Politbureau komt nu met volgende:

De Europese Commissie wil dat er een EU-breed medisch patiëntendossier komt, de zogeheten European Health Data Space (EHDS). Dat moet het voor burgers van EU-lidstaten makkelijker maken om in een ander EU-land te worden geholpen als ze daar ziek worden of een ongeluk krijgen.

Een arts of andere hulpverlener kan in het dossier in zijn of haar eigen taal de medische geschiedenis van de patiënt inzien en daar het behandelplan op afstemmen. Medische hulp kan zo sneller en doeltreffender worden geleverd, zo is de bedoeling.

Eurocommissarissen Schinas (Europese manier van leven) en Kyriakides (Gezondheid) benadrukken bij de lancering van het plan dat de veiligheid en bescherming van de data voorop staat.

Volgens de Telegraaf gebruikt de Europese Commissie het succes van de digitale coronapas om de lidstaten nu te bewegen verder te gaan met volledige digitalisering van gezondheidsgegevens op Europees niveau.

In Nederland is het digitale patiëntendossier nooit een succes geworden, dit omdat te veel mensen zich klaarblijkelijk toch zorgen maken over hoe er wordt omgegaan met hun privégegevens aldus diezelfde Telegraaf.

Nu wordt het nieuw leven ingeblazen en dat dit keer op Europees niveau. Hoelang zal het duren voordat die nieuwe digitale medische database er daadwerkelijk is? Misschien nog enkele jaren als heel veel landen tegensputteren, maar uiteindelijk zal het er komen.

Het wordt dan uiteraard geheel vrijwillig, alleen het probleem is dan dat de Europese digitale coronapas alleen werkt als ook het medische dossier daaraan is gekoppeld. Dit omdat straks alle vaccinaties in een Europese database worden geregistreerd.

Dus je hoeft dan straks niet deel te nemen, maar je leven wordt dan wel heel erg beperkt.

Bovenstaande of een variatie daarvan is de manier waarop ze dit zullen invoeren. Hoe meer je buiten alle systemen weet te blijven des te beter. Hoe minder er van je geregistreerd staat des te minder ze je kunnen controleren.

Blijf daarom als het even kan weg van de medische industrie. Zorg zoveel mogelijk goed voor je zelf, houdt je eigen immuunsysteem op sterkte en eet goed, liefst biologisch.

Daarmee heb je dan al een belangrijke stap gezet in het voorkomen dat je weer ergens staat geregistreerd voor een ziekenhuisbezoek.

Als je ook financieel gezond wilt blijven, dan doe je er goed aan om even snel 15 euro te verdienen door gebruik te maken van het Orjana aanbod voor onze lezers deze week.

Koop een Orjana voordeelpakket met zowel CBD olie als CBD capsules en je krijgt een korting van maar liefst 15 euro op de normale verkoopprijs. Er hoeft geen kortingscode te worden ingevuld en deze actie is geldig tot en met zondag 8 mei 2022.