Waarom wel zelfbeschikkingsrecht over eigen lichaam bij abortus?

 baas over eigen lichaam We hebben gezien hoe de druk op mensen om zich verplicht te laten inspuiten steeds groter wordt.

Bij verplichte vaccinaties beschik je niet meer over je eigen lichaam, terwijl de wereld nu moord en brand schreeuwt dat dit wel het geval moet zijn bij abortus.Er is op dit moment een hoop commotie gaande betreffende de abortuswetgeving en dan met name in Amerika.

Uit een gelekte conceptuitspraak bleek dat de meerderheid van de conservatieve opperrechters een streep wil zetten door de historische Roe v. Wade-uitspraak van bijna vijftig jaar geleden, waarin het recht op abortus werd vastgelegd. Als dit ook het definitieve besluit wordt van het hof, is het voortaan aan de Amerikaanse staten zelf om te bepalen of abortus mag. Republikeinse staten zijn al bezig met het recht te verbieden of fors te beknotten.

Daarnaast is het volgende wetsvoorstel gestrand.

Een wet om in heel de Verenigde Staten abortus legaal te maken, is gestrand in het parlement. Het wetsvoorstel van de Democraten van president Joe Biden kreeg in de honderdkoppige Senaat niet de zestig stemmen die nodig waren om het in behandeling te nemen.

De centrale vraag bij al het bovenstaande is of vrouwen het recht hebben om te beschikken over hun eigen lichaam.

Dat argument wordt dan ook meer dan fel verdedigd door de Amerikaanse vicepresident Kamela Harris. Dat is dan dezelfde Kamela Harris die vindt dat men mensen wel verplicht kan laten vaccineren.


Videolink

Hiermee wordt duidelijk dat het helemaal niet gaat om de vrijheid van de mens, maar om de agenda van hen die in de achtergrond aan de touwtjes trekken.

Wanneer mensen zoals Kamela Harris pleiten voor abortus, dan doen ze dat niet omdat ze begaan zijn met het lot van vrouwen, maar omdat het via organisaties zoals Planned Parenthood big business is.

Uit een eerder artikel:

In het eerdere artikel hebben we gezien hoe ze zonder blikken of blozen geaborteerde baby's verkopen aan de hoogste bieder en hoe meer abortussen, hoe meer handel. In het hiernavolgende stuk wordt duidelijk hoe ze nog veel verder gaan en zich ook schaamteloos bezighouden met mensenhandel en het promoten van prostitutie onder minderjarigen.

Er zijn meer geheime beelden opgedoken met betrekking tot Planned Parenthood, de Amerikaanse abortusfabriek die kapitalen verdient met het verkopen van onderdelen van geaborteerde baby's die in sommige gevallen al wel gewoon geboren zijn zelfs.

Het is dan ook niet zomaar dat we de vader van Bill Gates tegenkomen in het bestuur van Planned Parenthood.

Om deze business in stand te houden moeten de vrouwen de vrijheid houden om abortus te kunnen laten plegen en pleit Kamela Harris dan ook hartstochtelijk voor die vrijheid.

Voor wat betreft de experimentele gentherapie die wordt verkocht als ‘coronavaccinatie’ is het een heel ander verhaal. Daar moet juist geen sprake zijn van het beschikken over het eigen lichaam. Daar moet de dwang voorrang krijgen boven het recht om te beslissen over eigen lichaam.

Waarmee maar weer eens is aangetoond dat de psychopaten die worden aangesteld door de satanische machthebbers in de achtergrond zonder blikken of blozen iedere rol spelen die hen wordt opgedragen.

Moeten ze het ene moment verkondigen dat het beslissen over het eigen lichaam het grootste goed is, dan zullen ze dat doen. Moeten ze een week later verkondigen dat het eigen lichaam ondergeschikt is aan het belang van de gemeenschap, dan zullen ze dat doen.

Wat dat betreft is er weinig verschil tussen politici en acteurs. Beiden zijn gekocht en/of worden gechanteerd door dezelfde satanische sekte.

Daarom had je tijdens de vaccinatiecampagnes ook gewetenloze acteurs die mensen opriepen om zich te laten inspuiten.

De volgende video geeft daar een aantal mooie voorbeelden van, met direct daaraan gekoppeld de gevolgen van hetgeen zij aanbevolen.


Videolink
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl