Ze komen letterlijk in je hoofd

 de mens is straks geen mens meer  De mensen die druk bezig zijn om ons uit te roeien en de rest tot slaaf te maken komen deze week weer vrolijk bij elkaar.

Niemand legt deze monsters een strobreed in de weg en zo kunnen ze verder brainstormen over de totale verwoesting en onderwerping van het goyim.


Via een lezer ontvingen wij een interessante link naar een uitgebreid artikel over het fenomeen dat mensen die zijn ingespoten met de bekende experimentele gentherapie soms zogenaamde MAC-adressen uitzenden.

Wij hebben hierover inmiddels diverse artikelen geschreven.

Een zogenaamd MAC-adres is de unieke code van een fysiek apparaat dat bestaat uit een aantal combinaties van letters en cijfers. Het eerste deel van de code identificeert de fabrikant van het apparaat en het tweede deel geeft het apparaat zelf een unieke code.

Om te beginnen correspondeert het deel van de code voor de fabrikant dat door ingespoten mensen wordt uitgezonden niet met enig bestaande fabrikant.

Er hebben ondertussen onderzoeken plaatsgevonden waardoor onomstotelijk is komen vast te staan dat mensen die zijn ingespoten op sommige momenten een MAC-adres uitzenden.

Ook hebben onderzoeken door bijvoorbeeld La Quinta Colomna aangetoond dat er zich in de ‘vaccins’ allerlei kunstmatige objecten bevinden zoals rechthoekige elektronische circuits en antennes, alsmede is er bewijs gevonden dat er sprake is van zelf assemblerende constructies.

Het doel van dit alles wordt weergegeven op het volgende plaatje.

mens gekoppeld aan internet

Op deze manier kan een communicatie tussen mens en internet tot stand worden gebracht. Hierdoor kan aan de ene kant informatie vanuit de mens worden verzonden, maar kunnen er ook andersom instructies naar diezelfde mens worden verstuurd.

Met andere woorden je hebt een communicatiemogelijkheid om vanuit de mens zowel te versturen als te ontvangen.

Als we dan even terugdenken naar wat de Joodse professor Harari wil (belangrijke adviseur van Klaus Schwab): Het is voor hem niet meer genoeg om alleen maar de mensen te kunnen volgen en observeren bij wat ze doen, hij wil letterlijk bij de mensen onder de huid kruipen om zo nog veel meer controle te kunnen uitoefenen.

Als we kijken naar het laagste niveau van dit alles dan komen we uit bij de nanosensoren die nodig zijn op ieder belangrijk punt in het lichaam.

De manier waarop ze dit voor elkaar weten te krijgen is door gebruik te maken van grafeenoxide zoals te zien op de volgende afbeelding.

mens gekoppeld aan internet

In de video hieronder wordt verder ingegaan op de technische aspecten van hoe uiteindelijk praktisch gezien de noodzakelijke componenten functioneren die het mogelijk maken om de communicatie tussen mens en internet tot stand te brengen.

Belangrijk aspect van al het bovenstaande is dat men er via al die nanodeeltjes ook in slaagt om de zogenaamde bloed-hersenbarrière te doorbreken waardoor ook de hersenen in het hele proces worden betrokken.

Dat betekent dan weer dat men via de communicatiesignalen in staat is om de hersenen te beïnvloeden, dit zowel op het gebied van gedachten als het handelen. ‘

De eerste helft van de video gaat over de technische aspecten van hoe al het bovenstaande werkt en het tweede is meer speculatief en gaat in op alle mogelijkheden die de machthebbers bezitten als mensen eenmaal zijn gekoppeld aan internet.

Ze kunnen werkelijk alles. Ze kunnen bepaalde stemmingen veroorzaken bij mensen, zij kunnen ziektes veroorzaakten, ze kunnen mensen conditioneren, kortom de mens is niet langer een vrij zelfstandig opererend wezen, maar een slaaf.

En dan tot slot wordt er nog een ander belangrijk aspect behandeld en dat is het feit dat het doel is en blijft om een deel van de wereldbevolking op te ruimen.

Via al de verzamelde gegevens van de mensen is het natuurlijk simpel om de waarde van die mens voor het systeem te berekenen. Men kan precies bepalen welke mensen nuttig zijn en welke alleen maar ballast zijn of allerlei andere problemen zullen veroorzaken zoals het twijfelen aan het systeem.

Er zal dan waarschijnlijk met een soort puntensysteem worden gewerkt en wanneer mensen minder dan een bepaald aantal punten scoren, zal er een hartaanval worden gegenereerd en is het over en sluiten voor die persoon.


Videolink

Mocht je toch nog twijfelen aan de bedoelingen van hen die ons willen vernietigen, neem dan even de tijd om de volgende video te bekijken.


Videolink
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl