Frans Timmermans wil dat de EU nog veel meer macht krijgt

 nog veel meer macht voor EU De ene crisis is nog niet voorbij of de andere dient zich alweer aan en voor de EU komen deze als een geschenk uit de hemel.

De oplossing voor iedere crisis wordt gezocht in nog veel meer macht voor Europa.We hebben een Europees parlement en we hebben een Europese Commissie. Als je willekeurige mensen op straat zou vragen om tien namen te noemen van mensen die in één van bovengenoemde clubs zitting hebben, dan zal 99 procent het antwoord schuldig blijven.

En toch zijn het deze clubs die in steeds grotere mate ons leven bepalen, want zij maken heel handig gebruik van iedere crisis die zich voordoet. Het gebeurt geniepig, het gebeurt stukje bij beetje, maar na iedere crisisachtige situatie zal je zien dat er weer meer macht naar Brussel is gegaan.

Want een crisis is wat er nodig is om weer een stukje extra macht over te hevelen naar Brussel, omdat mensen normaal gesproken de noodzaak niet zouden inzien van een dergelijke machtsoverdracht.

Toen we de nep coronapandemie hadden moest de inkoop van de experimentele spuiten worden overgedragen naar Brussel, want dan konden er veel betere afspraken gemaakt worden met de fabrikanten.

Ook moest er zo nodig een Europees coronapaspoort komen om een eind te maken aan al de verschillende regels en voorschriften in de verschillende landen. Een belangrijke stap richting digitale slavernij werd op die manier verkocht als een manier om weer vrij te kunnen reizen.

Er worden plannen gepresenteerd voor gezamenlijke EU defensie aankopen en de volgende stap zal natuurlijk een Europees leger zijn.

En nu komt de volgende stap, want Frans Timmermans wil dat de EU degene wordt die gas gaat inkopen voor alle EU lidstaten.

Dit alles zou dan zijn om minder afhankelijk te worden van Rusland en om ervoor te zorgen dat de prijs niet onnodig hoog wordt opgedreven omdat de individuele landen misschien tegen elkaar gaan opbieden om toch maar voldoende gas te kunnen kopen.

Als het geheel in handen van ome Frans en collega’s wordt gegeven, dan is dat probleem weg en kunnen zij, net als bij de vaccins, gunstige voorwaarden bedingen waar iedereen baat bij heeft. Volgende week staat er een nieuwe Europese top gepland en Timmermans is ervan overtuigd dat landen zo verstandig zullen zijn om de EU groen licht te geven voor het inkopen van gas.

De EU is het instituut dat tot nu toe alleen maar geweldige voordelen heeft weten te behalen uit zowel de nep coronapandemie als de oorlog in Oekraïne.

Het is alsof ze deze gebeurtenissen zelf hebben bedacht om op die manier in heel korte tijd heel veel macht naar zich toe te trekken. Maar, dat mag niet gezegd worden, want dan ben je een complotdenker.

Alles berust helemaal op toeval en dat die gebeurtenissen nu net allemaal zo zijn verlopen dat een groot en machtig bouwblok in heel korte tijd zo ontzettend veel meer macht naar zich toe kan trekken is een toevallige samenloop van omstandigheden.

Nu lijkt het alsof we daar de apenpokkencrisis nog eens overheen zullen krijgen en ongetwijfeld zal Timmermans dankzij die crisis binnenkort weer een lumineus idee hebben om nog meer macht richting Brussel te trekken.

De Europese Commissie waar ook Timmermans in zit is niet gekozen door het volk en toch is het deze club die bepaalt wat er in feite in Europa gebeurt.

Maar wat vooral angstaanjagend is, is de snelheid waarmee het gebeurt en het gemak waarmee de burgers accepteren dat ze worden geregeerd door ongekozen mensen in Brussel.

Ook op andere manieren wordt iedere crisis gebruikt om steeds meer macht over te hevelen naar Brussel. Zo is er naar aanleiding van de 'corona crisis' een Europees coronafonds opgetuigd. Maar, landen die geld willen uit dat fonds krijgen dat niet zomaar.

Brussel stelt allerlei eisen aan 'hervormingen' die moeten worden doorgevoerd voordat landen geld uit die pot krijgen. En dus krijg je nu koppen dat Brussel Nederland op de vingers tikt over de hypotheekaftrek en dat dit Brussel een doorn in het oog is.

De zogeheten ’landenspecifieke aanbevelingen’ waren verworden tot een tandeloze tijger, maar daar is verandering in gekomen door het coronaherstelfonds. Als compromis richting Nederland krijgen EU-lidstaten alleen ’coronamiljarden’ als ze voldoende hervormen op basis van de jaarlijkse adviezen.

Iedere keer opnieuw zal er een volgende crisis komen, net zolang dat het eens mooie Nederland volledig is gesloopt en een onbetekende provincie is geworden in het Groot Europese Rijk.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl