de komende slavernij Er is een belangrijk aspect dat uitgebreid is behandeld bij het WEF vorige week en waar relatief weinig aandacht aan is besteed.

En dat is de manier waarop nationale overheden volledig buitenspel gezet zullen worden in de laatste fase richting New World Order.


Je wordt af en toe letterlijk kotsmisselijk van al de mooie dure woorden die de aanhangers van de satanische sekte gebruiken om onze slavernij aan te kondigen.

Woorden waarvan een doorsnee burger geen flauw benul heeft wat deze eigenlijk inhouden, maar wel woorden die onze komende slavernij aankondigen.

Woorden en afkortingen zoals ESG.

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging. De term is afgeleid van de ‘Triple Bottom Line’, ook bekend als ‘People, Planet and Profits’ (PPP), een concept dat in de jaren ‘90 werd geïntroduceerd. Het stelt dat bedrijven zich moeten richten op elk van de drie P’s en niet alleen op ‘Profits’ (Winsten) omdat de andere twee elementen even belangrijk zijn voor een commerciële onderneming om duurzaam te zijn. Dit concept evolueerde in ESG, wat vandaag de dag de basis vormt voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Waar het WEF nu op aanstuurt is dat er als het ware een nieuwe economische wereldorde komt, een orde waarbij bedrijven die voldoen aan hun ESG criteria de dienst zullen uitmaken.

Het wordt een top down benadering, waarbij voornoemde bedrijven ver boven nationale overheden zullen staan.

Dit systeem zal het tot nu bestaande vrije kapitalisme vervangen en daarbij wordt dan ook gesproken van ‘stakeholders’.

ESG is gebaseerd op het eenvoudige idee dat bedrijven waarschijnlijk een sterk rendement1 bereiken en leveren als ze waarde creëren voor hun stakeholders – werknemers, klanten, leveranciers en de maatschappij in het algemeen, met inbegrip van het milieu – en niet alleen voor de eigenaars van het bedrijf.

Formeel is de maatschappij als geheel is stakeholder, maar de macht bij de grote bedrijven ligt natuurlijk in handen van leden van de satanische sekte.

Bedrijven die meedoen aan dit nieuwe systeem zullen machtiger worden dan nationale overheden en logischerwijs wordt daarbij wat er nog over is van een democratie vakkundig buitenspel gezet.

In een artikel op Zerohedge geven ze talloze voorbeelden van hoe men de afgelopen week in Davos druk bezig is geweest met het promoten van dit systeem.

Zo werken ze daar nu druk aan een standaard waaraan bedrijven moeten voldoen. Ze noemen dit ISSB (International Sustainability Standards Board). Deze ISSB moet dan wereldwijd een standaard programma maken waar ESG bedrijven aan moeten voldoen.

Emmanuel Faber, de voorzitter van ISSB maakte heel duidelijk wat precies de bedoeling is. Hij stelt dat zij, de grote bedrijven, niet onderhavig kunnen blijven aan de regels van een bepaald land. Dit, omdat deze meestal gekoppeld zijn aan een politiek systeem dat per dag kan veranderen.

Met andere woorden, zij plaatsen zichzelf boven alle nationale overheden en op deze manier komt er tevens een eind aan de democratie, of wat er nog van over was.

En de eigenaars van alle grote bedrijven komen allen te samen in de overkoepelende bedrijven die machtiger zijn dat wie dan ook op aarde.

Kijk met al het bovenstaande in het achterhoofd nog een keer naar deze uitstekende video van Tim Gielen. Een video die duidelijk maakt hoe de lijntjes lopen.



Videolink