langzaam maar zeker Het begint langzaam maar zeker bij steeds meer mensen door te dringen dat we te maken hebben met een echte genocide.

Een genocide die vooral is gericht op het ongeboren en/of nieuwe leven.Er is een uitgebreid artikel verschenen van Naomi Wolf die ook begint te beseffen dat er geen ontkennen meer aan is, omdat we met de experimentele spuiten te maken hebben met genocide.

Er is een groep van 3.000 onderzoekers bestaande uit gerenommeerde artsen en wetenschappers die zich hebben verenigd in The War Room/DailyClout Pfizer Research Volunteerd.

Deze groep houdt zich bezig met het doorspitten van de documenten die Pfizer 75 jaar lang verborgen wilde houden voor het publiek. Gelukkig stak een Amerikaanse rechter hier een stokje voor, en als je ziet wat er al allemaal boven water komt uit de inmiddels 55.000 vrijgegeven interne Pfizer documenten, dan is het te begrijpen dat ze die verborgen wilden houden.

De onderzoeksgroep is erachter gekomen dat Pfizer en ook de Amerikaanse FDA in december 2020 al wisten dat hun experimentele gentherapie die ze ‘vaccins’ noemen niet werkte. Ook bleek dat een bekende bijwerking van deze ‘vaccins’ covid-19 was.

In mei 2021 wist Pfizer dat 35 kinderen hartschade hadden opgelopen binnen een week nadat ze waren ingespoten. Een maand later gaf de FDA via een noodtoelating toestemming om de Amerikaanse kinderen hiermee in te spuiten.

Ook wisten zowel Pfizer en de FDA dat de ingespoten vetbolletjes met DNA codering niet op één bepaalde plek in het lichaam bleef, maar zich binnen 48 uur verspreiden naar zo goed als alle organen.

Pfizer zorgde ervoor dat driekwart van de deelnemers aan haar testen vrouwen waren. Dit, omdat vrouwen minder vatbaar schijnen te zijn voor hartschade. Daarnaast raakte Pfizer dossiers ‘kwijt’ van mensen die hadden deelgenomen aan de proeven, zodat niemand weet wat daarmee is gebeurd.

Wanneer je naar de totale bijwerkingen kijkt in de Pfizer documenten, dan zijn die heel anders dan die staan vermeld op de website van het Amerikaanse RIVM, de CDC en zoals die bekend zijn gemaakt via de media.

Bij Pfizer zie je bijwerkingen voorbijkomen zoals Bell’s Palsy, beroertes, gescheurde bloedvaten, trombose, Guillain Barre enzovoort. Ook kwamen bijwerkingen voor die verdacht veel lijken op de symptomen van apenpokken.

Daarnaast kwamen er bij de Pfizer proeven veel allergische reacties voor op PEG, maar dit werd nergens vermeld toen de ‘vaccins’ werden losgelaten op het grote publiek.

Children’s Health Defense van Robert Kennedy jr. schreef al in augustus dat ‘mRNA vaccins die klinische Covid-19 testen ondergaan, inclusief het Moderna vaccin, op een nanodeeltjes ‘vervoersysteem’ zijn gebaseerd, waarin een synthetische stof zit genaamd polyethyleen glycol (PEG)… Het gebruik van PEG in medicijnen en vaccins is steeds controversiëler vanwege de goed gedocumenteerde gevallen van tegengestelde, aan PEG-verbonden immuunreacties, inclusief levensbedreigende anafylaxie.’

Niemand, maar dan ook helemaal niemand in mainstream heeft het ook maar gewaagd om één kritisch geluid te laten horen voor wat betreft ‘vaccins’.

Ondanks het feit dat er bij bosjes mensen dood neervielen op de sportvelden hielden de mainstreammedia zich bezig met het verzinnen van allerlei fabels die de onverwachte dood van al die mensen zou moeten verklaren.

Echter, het bovengenoemde onderzoeksteam is tot de conclusie gekomen dat we hier met niets minder dan genocide te maken hebben.

Dit vooral ook omdat de ‘vaccins’ gericht lijken te zijn tegen alles wat met voortplanting te maken heeft. Het zijn de foetus in de baarmoeder en de pasgeboren kinderen die slachtoffer worden en ondanks het feit dat men dit wist bij Pfizer en de FDA zijn de spuiten losgelaten op moeders en zwangere vrouwen.

De onderzoeksgroep heeft vastgesteld dat de vetbolletjes met daarin de DNA manipulatie codering overal weten door te dringen, inclusief de bloed hersenbarrière.

Zoals wij eerder hebben geschreven mochten zwangere vrouwen niet deelnemen aan de testen en werd het predicaat ‘veilig en effectief voor zwangere vrouwen’ verkregen door het uitvoeren van wat testen op Franse ratten.

Echter, tijdens het onderzoek raakten ongeveer 270 vrouwen zwanger en van die groep raakte Pfizer van 230 van hen de dossiers kwijt. Van de overgebleven 36 zwangere vrouwen verloren 28 hun kind.

Ook bleek dat er tijdens de proeven een kind was gestorven dat borstvoeding kreeg van de moeder. Daarnaast bleken heel veel baby’s van gevaccineerde moeders allerlei klachten te hebben.

Bovenstaande is slechts een deel van wat de onderzoekers allemaal ontdekten. Voor wie het hele document wil lezen kan dat hier doen.

Hoe dan ook, het is duidelijk dat overheidsinstanties hand in hand werken met de farmaceutische bedrijven en dat het gezamenlijke doel genocide lijkt te zijn.