onze leiders zijn gecontroleerde trekpoppen  Zo goed als alles hebben ze geïnfiltreerd en overgenomen en het zal dan ook niet al te lang meer duren voordat wij onze laatste beetje vrijheid kwijt zijn.

De kudde schapen trapt in de propaganda die ze rondstrooien via de door hen gecontroleerde mainstream media en onze leiders kruipen door het stof.Als je ziet hoe de wereld werkelijk draait en je hoeft geen blad voor de mond te nemen omdat je niet afhankelijk bent van reclame om in leven te blijven, dan kan je ook vertellen wie er werkelijk aan de touwtjes trekken.

Zo hebben we dat gedaan met 9/11 en zo doen we dat ook met betrekking tot de huidige situatie in de wereld. Want, ook bij de huidige gefabriceerde crises kom je dezelfde daders tegen als bij 9/11.

En dan hebben we het over de Chazaarse maffia, ook wel de satanische sekte genoemd. De sekte die rond 1666 is ontstaan rondom de rabbijn Sabbatai Zevi.

In een gebied wat nu Oekraïne en de Krim is, woonde in vroegere tijden een volk dat men de Chazaren noemde.

De Chazaren hadden een steppengebied tussen de rivieren de Wolga en de Dnjepr en de zuidelijke Kaukasus, ten noordoosten van Moskou en de bovenloop van de Wolga. Het rijk bestond van 552 tot 967 en in het begin bestond het uit verschillende Turkse stammen. Toen het groeide kwamen ze de Göktürken tegen. Na hun veroveringen onderwierpen zij deels de Altyn Oba-horde en hun bewoners gingen uiteindelijk inelkaar op.

Pas toen er een einde kwam aan de onderdrukking van de Göktürken in 766 waren zij toch nog met zoveel om in gevecht te kunnen gaan met de omliggende grootmachten, het Islamitische Kalifaat van de Abbasiden en het Christelijke Byzantijnse Rijk. Toen Cyrillus de Chazaren aanbood hen tot het Christendom te bekeren, gaven zij de voorkeur aan een vorm van Jodendom, omdat er Joden in dit nomadenvolk waren opgegaan met wie ze veel handel dreven".

In 1666 woonde er in Turkije een dergelijke Chazaar, de rabbijn Sabbatai Zevi, in de toenmalige stad Smyrna (nu Izmir) in Turkije. Deze man had zichzelf uitgeroepen tot de nieuwe Messias en trok veel volgelingen. Hij werd echter uitgekotst door zijn collega rabbijnen en ook de toenmalige Turkse sultan van het Ottomaanse Rijk had niet veel op met deze nieuwe Messias. Dus, stelde hij Zevi voor de keus om zich of te bekeren tot de islam of te sterven. Aangezien Zevi een Chazaar/Jood was, had hij hier geen enkele moeite mee omdat ze gewend zijn zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en een andere identiteit aannemen terwijl ze gewoon blijven wat ze altijd zijn geweest.

In werkelijkheid bleef hij vasthouden aan zijn eigen geloof, hetgeen een aparte (satanische) versie was van het kabbalisme. Volgens een specialist op dit gebied, rabbijn Antelman, geloven aanhangers van Zevi dat er twee manieren zijn om te zorgen dat de Messias weer snel op aarde zal terugkeren. De eerste is om te zorgen dat alle mensen goed worden of de tweede optie, dat alle mensen slecht worden. De aanhangers van Zevi die Sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets en hangen de filosofie aan dat omdat ze niet allemaal heiligen kunnen zijn, ze beter allemaal dan maar zondaars kunnen zijn.

Zo is bijvoorbeeld de beruchte Rothschild familie onderdeel van bovengenoemde satanische sekte en doen ze nog steeds wat ze altijd hebben gedaan en dat is overal infiltreren en vervolgens de macht overnemen. Ze worden dan ook regelmatig vergeleken met een virus.

Wat we nu het Joodse volk noemen bestaat eigenlijk uit twee 'componenten'.

Evert Jan Poorterman scheef hier eerder het volgende over:

Doordat zij zich niet hadden uitgesproken voor het Islamitische geloof en ook niet voor het Christendom wisten zij verder buiten schot te blijven... Men noemt hen ook wel de Askenazi-Joden (de neuzen) en juist deze 'joden' zouden in de eeuwen die volgden langzaam maar zeker in westelijke richting trekken en oostelijk Europa gaan bewonen. Uiteindelijk hebben zij zich op het Europese vasteland gevestigd en zijn zij waarschijnlijk de 'Jiddische' Joden (jooddietsen)... Het zijn de zelfden als de Chazaren (al in Genesis genoemd vóór de stammen Israëls). De nazaten van de 12 stammen Israëls worden de Sefardische Joden genoemd en zij maken nog maar zo'n 5 % uit van alle Joden.

Van deze totale groep behoort slechts een deel van de Askenazi Joden bij de satanische sekte, dit zijn de nazaten van de volgelingen van Zevi. 

Deze sekte is ook de grootste vijand van wat we het Joodse volk noemen. Ze misbruiken het Jodendom en offeren net zo gemakkelijk Joden als goyim als het hen zo uitkomt.

sabbatai zevi

Deze satanische sekte is ook eigenaar van het inmiddels zeer bekende World Economic Forum. Het is dan ook niet voor dat het een Joodse voorzitter heeft in de vorm van Klaus Schwab en een zo goed als volledig Joods bestuur.

Dat is dezelfde Schwab die op de ochtend van 9/11 toevallig een kop koffie dronk met een rabbijn in New York.

Via het WEF worden de Westerse overheden gecontroleerd zoals ook in ons land het geval is.

Vandaag een mooi voorbeeld dat laat zien hoe ver dit alles gaat.

Eén van de landen die met de ergste coronaterreur te maken kreeg was Nieuw Zeeland. Dit land staat onder leiding van premier Jacinda Ardern.

Ardern is één van de favorieten van Schwab en uiteraard een voormalig Young Global Leader van het WEF.

De politiek die in Nieuw-Zeeland wordt gevoerd is dan ook die van het WEF, alias de satanische sekte.

Uit wat er onlangs allemaal is bekokstoofd bij het WEF weten wij dat ze de grote bedrijven straks een grotere machtspositie willen geven boven nationale overheden.

Natuurlijk zijn zij eigenaren van de paar bedrijven die eigenlijk alle grote bedrijven wereldwijd in handen hebben en dat zijn Blackrock en Vanguard.

Blackrock staat onder leiding van de Joodse Larry Fink die ons weet te vertellen dat wij binnenkort allemaal ons gedrag moeten aanpassen.

En wie zien we nu tevoorschijn komen uit het gebouw van Blackrock in New York?

Niemand minder dan Jacinda Ardern die bij haar meesters moet smeken of ze wat meer geld in Nieuw-Zeeland willen steken.


Videolink

Is dit de wereld waarin wij willen leven? Onze leiders als gewillige trekpoppen in handen van een satanische sekte?