communisme is in aantocht De New World Order zal bestaan uit een centrale wereldoverheid die met harde hand op communistische wijze zal regeren.

Vrijheid bestaat niet meer voor de burger die 24/7 zal worden geobserveerd.Eén van de moeilijkste dingen voor veel mensen is het overzicht te houden en niet te veel te verzanden in details.

Dat laatste gebeurt op grote schaal en dat gebeurt bewust om mensen af te leiden en mee te sleuren in allerlei details waardoor ze letterlijk door de bomen het bos niet meer zien.

Daarom is het goed om af en toe stil te staan bij juist de grote lijnen, want die laten zien waar we naartoe gaan.

De grote lijnen zoals de beruchte satanische sekte die voor ogen heeft zijn de volgende:

Er zal een groot deel van de wereldbevolking dienen te verdwijnen totdat er een voor hen acceptabel aantal zal overblijven. De mensen die overblijven zullen als slaven leven in een communistische dictatuur waarbij hun vrijheid drastisch zal worden beperkt, denk aan de Hunger Games.

De fase waarin wij ons nu bevinden is die waar de genocide op de mensheid is begonnen, in dit stadium voornamelijk door de experimentele gentherapie.

Daarnaast wordt de wereld aan alle kanten voorbereid op het leven in een communistische staat.

Een belangrijk kenmerk van een communistische samenleving is dat het collectief boven alles gaat en dat privébezit niet bestaat.

d

We zijn nog niet beland in 2030, maar de eerste stappen naar die nieuwe maatschappij zijn al gezet.

De geesten van de bevolking worden rijp gemaakt voor het einddoel van Klaus Schwab en zijn medesekteleden.

Daarom zie je nu het volgende soort artikelen verschijnen.

alles samen delen

Zo staat er onder andere in dat artikel:

We hebben allemaal onze eigen was­machine, droger, keukenapparaten en vaak amper gevulde opslagruimtes. Al deze ruimte kan beter gebruikt worden, namelijk door meer ruimte en voorzieningen gemeenschappelijk en dus efficiënter te gebruiken. Dat draagt bij aan het oplossen van niet ­alleen het woningtekort, maar ook van ­andere relevante problemen.

Het begint met het delen van een wasmachine en het eindigt met het delen van je huis.

Dat laatste is ook wat er gebeurde na de door de sekte georganiseerde revolutie in Rusland. De grote huizen in Moskou werden omgetoverd tot woonkazernes waar veel kameraden samen een huis konden delen in plaats van dat er één rijke burger woonde.

Iets delen met iemand is natuurlijk prima als je dat tenminste zelf hebt besloten. Als iemand anders dat voor je heeft besloten en jij wordt gedwongen om daaraan mee te doen dan wordt het een heel ander verhaal.

De hierboven genoemde Ida Auken van het WEF schreef in 2016 een artikel in Forbes waarin onder andere het volgende stond:

Welkom in het jaar 2030. Welkom in mijn stad, of beter gezegd, onze stad. Ik bezit niets. Ik heb geen auto. Ik bezit geen huis. Ik bezit geen gebruiksvoorwerpen of kleren.

Dit klinkt misschien een beetje vreemd, maar voor ons in deze stad is het helemaal logisch.

Alles wat je ooit zag als een product is nu een dienst geworden. Wij hebben toegang tot transport, accommodatie, voedsel en alle dingen die wij in ons dagelijks leven nodig hebben. Eén voor één werden al deze dingen gratis, dus had het weinig zin voor ons om nog veel dingen te bezitten.

Tot zover Ida Auken en wat zij beschrijft is in het feite hetzelfde als wat er nu in het artikel van Trouw staat.

Naarmate we vaker en meer crises zullen meemaken, zal het leven moeilijker worden en zullen steeds meer mensen afhankelijk worden van de overheid.

Ida Auken schrijft dat alles gratis is in 2030, maar natuurlijk is dat niet zo. Er hangt een heel hoog prijskaartje aan dat ‘gratis leven’.

Het prijskaartje is dat mensen volledig afhankelijk zullen worden van overheden die volledig onder controle staan van sekte instituten zoals het WEF.

Dat is de reden dat er de ene na de andere crisis zal worden gefabriceerd, de één na de andere ‘rampzalige’ gebeurtenis zoals een pandemie of oorlog, waarbij uiteindelijk de complete wereld zoals wij die kennen zal zijn verdwenen.

Ordo ab Chao.