Doe wat je wordt opgedragen want anders…

 satanische sekte in de achtergrond    Onze leiders vliegen van de ene geheime vergadering naar de andere om daar orders in ontvangst te nemen van onze werkelijke regering.

Onze leiders zijn marionetten geworden die moeten doen wat hen in het oor wordt gefluisterd want anders…Wij zijn het volk en wij leven formeel nog steeds in een democratie. Dit betekent dat de mensen die door ons worden gekozen ons moeten vertegenwoordigen.

Niet alleen dat, ze moeten dat doen op een open en transparante manier zonder dingen voor ons verborgen te houden.

De mensen die zijn gekozen als volksvertegenwoordiger worden door ons betaald om hun werk te doen en derhalve dienen zij verantwoording tegenover het volk af te leggen.

Dat is althans de theorie, want we weten dat het in de praktijk niet zo werkt.

In de praktijk wordt wij geregeerd door de besluiten die worden genomen in allerlei geheime genootschappen.

Politici die worden gekozen als onze leiders dienen deel te nemen aan die geheime genootschappen, want doen ze dat niet dan worden ze keihard aangepakt door de satanische sekte.

Heel soms in de geschiedenis heb je gekozen leiders die een eind willen maken aan de terreur van de geniepige satanische krachten in de achtergrond. Mensen die wel het goede voorhebben met de bevolking.

Zo iemand was de Amerikaanse president John F. Kennedy die onder meer het volgende had te zeggen over transparantie en geheime genootschappen.

Het woord geheimhouding zelf is weerzinwekkend in een vrije en open samenleving, en we zijn als volk, van nature en historisch, tegen geheime genootschappen, tegen geheime eden en geheime procedures.

We hebben lang geleden besloten dat de gevaren van het overmatig en ongerechtvaardigd verbergen van relevante feiten veel groter zijn dan die welke worden genoemd om het verbergen te rechtvaardigen.

Zelfs vandaag de dag heeft het weinig zin om de dreiging van een gesloten samenleving tegen te gaan door de willekeurige beperkingen ervan te imiteren. Zelfs vandaag de dag heeft het weinig waarde om het voortbestaan van onze natie te verzekeren als onze tradities er niet mee overleven.

En er is een zeer ernstig gevaar dat een aangekondigde behoefte aan meer veiligheid zal worden aangegrepen door degenen die de betekenis ervan willen uitbreiden tot de grenzen van officiële censuur en verhulling.

Ik ben niet van plan dit toe te staan in de mate dat het in mijn macht ligt, en geen enkele ambtenaar van mijn regering, of zijn rang nu hoog of laag is, civiel of militair, zou mijn woorden hier vanavond moeten interpreteren als een excuus om het nieuws te censureren, om afwijkende meningen te onderdrukken, om onze fouten te verdoezelen, of om de pers en het publiek de feiten te onthouden die ze verdienen te weten.

Kennedy sprak bovenstaande woorden in april 1961 en in november 1963 werd hij vermoord.

We zien dat er in de loop der jaren precies is gebeurd waarvoor door Kennedy werd gewaarschuwd.

Nu hebben we leiders die lid zijn van de vrijmetselarij en die proberen achter gesloten deuren ons lot te besluiten bij onder andere het WEF en Bilderberg.

Hieronder zie je twee van die gehoorzame lakeien op 4 juni bij Bilderberg conferentie.


Videolink

Zolang ze precies doen wat de sekte van hen verlangd mogen ze de leider uithangen in het publiek, maar achter de gesloten deuren zijn het slechts loopjongens die orders in ontvangst mogen nemen en deze uitvoeren.

Bovenstaande heeft niets met complotdenken te maken, maar simpelweg met observatie.

Leon de Winter stelt in zijn column in de Telegraaf dat door al die geheimzinnige vergaderingen en clubs zoals het WEF en Bilderberg hij eigenlijk gedwongen wordt om complotdenker te worden.

Een andere mogelijkheid is er niet, want als ‘onze leiders’ het beste met ons voor zouden hebben, dan zouden ze net als Kennedy walgen van al die geheime genootschappen.

Dat doen ze niet. Ze genieten van de macht die ze door de satanische sekte krijgen toebedeeld. Ze genieten met volle teugen omdat ze weten dat ze volkomen onschendbaar zijn zolang ze doen wat hun meesters van hen verlangen.

En wat doen wij als volk? Wij gaan iedere paar jaar naar de stembus en stemmen op deze door de sekte ingehuurde krachten.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl