Dit is de echte pandemie

 kinderhandel is de echte pandemie   Alleen al in Amerika worden per dag 100.000 kinderen verhandeld als lustobjecten voor verborgen klanten.

Ze worden niet behandeld als menselijke wezens, maar als objecten die naar believen kunnen worden gedood.Als wij in ons land iets hebben geleerd over de manier waarop politie en justitie in opdracht van hogere machten er alles aan doen om kindermisbruikers en handelaren uit de wind te houden, dan is dat wel in de zaak Joris Demmink.

Er zijn in de loop der jaren talloze artikelen verschenen op deze website waaruit onomstotelijk blijkt dat de man schuldig was, maar toch…

Toch wordt hem van hogerhand de hand boven het hoofd gehouden en wanneer onderzoekers te dichtbij komen dan verdwijnen ze gezwind achter de tralies zoals we hebben gezien in het geval van klokkenluider Huib Plug, de man die nu opvallend stil is.

Niet alleen worden wij als land verraden door degenen die ons horen te vertegenwoordigen (WEF lakeien), het is ook vanuit de hoogste kringen dat de mensen die zich schuldig maken aan kindermisbruik, rituele offeringen en gelijksoortige praktijken altijd buiten schot blijven.

Zij hebben volledige controle over de mensen die hen moeten opsporen en dan zie je zoals in het geval van Demmink dat politiemensen kunnen getuigen wat ze willen, de man loopt net zo vrolijk weer naar buiten om te gaan borrelen met zijn vrienden.

Het Demmink verhaal gebeurt over de hele wereld en in ieder land.

Kijk en luister naar de volgende korte video en dan ontdek je dat er iedere dag opnieuw alleen al in Amerika 100.000 kinderen worden verhandeld voor seks en andere zaken. Van die 100.000 kinderen komt ongeveer 50 tot 60 procent uit pleeggezinnen.

De handelaren die de kinderen leveren doen dit vaak op bestelling. Als iemand een tienjarig meisje wil met blond haar en blauwe ogen dan krijgen ze die geleverd ook al weten de handelaren dat dit kind misschien tot wel 20 keer op een dag verkracht zal worden.

Vaak willen mensen niet eens weten dat dit soort dingen gebeurt, want het is een ongemakkelijke waarheid en als er dan toch mensen zijn die er iets aan willen doen, dan lopen ze altijd tegen een muur aan, want degenen die de kinderen bestellen zijn in staat om politie en justitie te beïnvloeden of zelfs aan te sturen.

Videolink

Een aantal jaren geleden reisde de Britse acteur en journalist Ross Kemp naar India en had daar op een afgelegen plek een gesprek met een mensenhandelaar.

Deze nog jonge man zegt dat hij duizenden kinderen heeft verhandeld, voornamelijk meisjes, maar dat niet alleen.

Hij biecht voor de camera op dat hij minimaal 400 meisjes heeft vermoord en begraven omdat ze hem te veel problemen opleverden.


Het gebeurt iedere dag, het gebeurt ook bij ons, het gebeurt onder onze ogen en de maatschappij laat de daders jaar in jaar uit hun gang gaan.

Om hoeveel kinderen het wereldwijd op jaarbasis gaat is niet in te schatten, maar als je zo het cijfer hoort uit Amerika, dan gaat het om veel, heel veel kinderen.

Dit is de echte pandemie in onze maatschappij. Leden van de satanische sekte en hun aanhang die over kinderen kunnen beschikken wanneer en hoe ze maar willen.

Maken ze daarbij fouten, niets aan de hand, want ze worden volledig afgedekt door de mensen die hen moeten opsporen. Niemand vindt het ook vreemd dat er nog nooit een klant van Jeffrey Epstein voor de rechter is verschenen.

Het volgende is wat we al schreven in 2012 over de beruchte Bohemian Grove:

De tienjarige Kevin Collins wordt op 10 februari 1984 ontvoerd in de straten van San Fransisco, onderweg naar huis. Kevin zal nooit meer thuiskomen, want hij ligt waarschijnlijk ergens begraven in de uitgebreide bossen van Bohemian Grove.

Die dag, op 10 februari 1984, was Kevin vroeger dan gewoonlijk, vertrokken van basketballes in het schoolgebouw. Normaal gesproken zou hij begeleid worden door één van zijn oudere broers, in dit geval de twaalfjarige Gary, maar die was die dag ziek.

Kevin is voor het laatst gezien op de hoek van Oak Street en (heel toepasselijk) Masonic Avenue rond een uur of acht ’s avonds. Getuigen verklaarden later dat ze hem bij de bushalte hebben zien praten met een grote blonde man. Daarna is er nooit meer iets van hem vernomen.

Nu, opeens, na al die jaren lijkt het mysterie van de verdwijning van Kevin Collins misschien opgelost te zijn. In een kort interview met de bekende documentairemaker Anthony J. Hilder verklaart een man die Peter Tscherneff heet het volgende, op de vraag van Hilder of hij getuige is geweest van een rituele satanische offering in Bohemian Grove:

“Ja, dat was Kevin Collins en wat ik ook overal heb verteld is dat ik één van de drie of vier mensen was die hem hebben ontvoerd uit de straten van San Fransisco. Kevin Collins was uitgekozen door Michael Aquino omdat hij een jonge katholieke maagd was.”

Het schijnt dat Anthony Hilder via een rechtbank probeert om toestemming te krijgen voor het graven in de terreinen van Bohemian Grove onder de titel The Dig (Het Opgraven). Afgaande op de verhalen die de ronde doen en wat mensen in de loop der jaren hebben verklaard, verwacht men in het uitgestrekte gebied minimaal 1300 lijken aan te treffen.

Degene die klaarblijkelijk opdracht heeft gegeven tot de ontvoering van Kevin is Michael Aquino, een hele zieke geest. Hij was één van de oprichters van de Kerk van Satan en was daarnaast nog veertig jaar militair in een hoge rang en betrokken bij allerlei mind control projecten zoals MK Ultra. Wie meer over hem wil weten, kan hier klikken.


Tot zover het eerdere artikel.

Wij hadden vorige week te maken met heftige aanvallen op de website, maar dat gebeurde ook al in 2013.

Het volgende staat op een Facebookpagina:

De website Niburu.co is een website die kritisch schrijft over allerlei ethische, filosofische, wetenschappelijke en politieke aangelegenheden. Vanochtend kwam Niburu.co met een zeer groot verhaal over het niet legitiem zijn van de instantie die over de gegevensstromen van kinderen tussen de verschillende Jeugdzorginstellingen gaat. Kortom, de website ontdekte dat er nog geen wetgeving bestaat voor het gegevensuitwisselingssysteem. Binnen een uur na deze publicatie en na plaatsing van mijn artikel met de verborgen filmopnames binnen Jeugdzorg, werd de website plat gelegd. Zo ziet u hoe de staat als de dood is dat haar ware gezicht getoond wordt. Mensen word wakker en deel dit nieuws over de overheid voor wie uw kinderen en kleinkinderen niet meer veilig lijken te zijn!

Bovenstaande gebeurde naar aanleiding van dit artikel:

clandestiene database Jeugdzorg

Kinderhandel, misbruik en rituele moord, dat is de werkelijke pandemie waar deze wereld mee te maken heeft.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl