Vrij reizen binnen Europa was nooit bedoeld voor eigen burgers

 Kalergiplan groot succes  Iedere avond ziet de Nederlandse bevolking de toestanden in Ter Apel waar men er niet langer in slaagt om alle asielzoekers op te vangen.

Het is nu zelfs zo erg dat de overheid gelukkig een nationale crisis kan uitroepen waardoor ze veel meer kunnen doen.Zoals altijd is het ook nu weer hetzelfde recept:

Je veroorzaakt een crisis en komt vervolgens met noodwetgeving en maatregelen om het door jou gecreëerde probleem op te lossen. Een oplossing die altijd nadelig uitpakt voor de bevolking. 

Al jarenlang worden de grenzen wijd opengesteld voor een steeds groter wordende stroom vluchtelingen, asiel- en gelukzoekers. Het zijn bijna altijd zonder uitzondering jonge mannen die staan te trappelen om een 'positieve bijdrage' te leveren aan onze maatschappij.

Net zoals oorlogen niet bij toeval ontstaan, zo ontstaan er ook geen eindeloze stroom mensen van andere culturen die de Westerse landen overspoelen.

Net zoals alles nu in een stroomversnelling gaat, zo gaat nu ook de omvolking in een stroomversnelling. En dat betekent dat er meer aspirant Nederlanders aankomen dan het systeem kan verwerken.

En dan krijg je één van de meest walgelijke tenenkrommende stukjes televisie en dat is wanneer Mark Rutte probeert  menselijk te zijn en te doen voorkomen alsof hij geeft om die arme asielzoekers.

Rutte zei na afloop van de ministerraad dat de huidige situatie in aanmeldcentrum Ter Apel ‘om je te schamen is', nu meermaals mensen op stoelen hebben moeten slapen: ,,Straks liggen mensen in het grasveld.” Om dat te voorkomen is meer ‘doorzettingsbevoegdheid’ nodig, stelt hij. ,,Het is belangrijk dat we met elkaar zeggen: dit laten we niet gebeuren.”

Gedupeerde Nederlandse toeslagouders die al dan niet hun kinderen zijn kwijtgeraakt kunnen wat Mark Rutte betreft in de (beer)put zakken. Nog steeds wacht het merendeel van hen op de compensatie die hen was beloofd door de man onder wiens leiding hun leven is verwoest.

De overheid heeft met de eindeloze stroom mensen die naar ons land komen wederom een perfect excuus gecreëerd en voor de zoveelste keer hebben we een volgende crisis.

Het kabinet heeft de haperende asielopvang uitgeroepen tot nationale crisis. Dit betekent volgens minister-president Mark Rutte dat de regering vanaf nu bijna dagelijks overlegt met gemeenten en provincies over een oplossing. ,,Je kunt zo heel snel schakelen”, aldus de premier.

Doordat ze van het Kalergiplan een nationale crisis hebben gemaakt, kunnen ze uiteraard veel meer doen. De bevolking keek enkele weken geleden al verbijsterd toe toen Hugo de Jonge bekend maakte dat Nederlanders die een huis willen geen voorrang krijgen, maar statushouders wel.

Er wordt al druk gesproken over verplicht accommodatie afstaan en dit alles is slechts het begin.

Vrij reizen binnen de EU is ook niet ontstaan voor de eigen burgers zoals velen abusievelijk denken en zoals het wordt verkocht door overheden. Vrij reizen binnen Europa is alleen bedoeld voor de grote stromen mensen van buiten de EU.

Zodra het Kalergiplan is voltooid zal er gegarandeerd een eind komen aan vrij reizen.

Vorig jaar februari schreven wij een artikel over het ontstaan van dit alles. Hierna een deel uit dat artikel.

De bevolking is jarenlang wijsgemaakt dat de Europese Unie staat voor vrij verkeer van personen en dat wij een morele plicht hebben om een niet aflatende stroom asielzoekers en gelukszoekers met open armen te ontvangen. En wie denkt dat daar een bepaald agenda achter zit, is een complotdenker.

Die agenda is er wel degelijk en wat er nu gebeurt is dan ook geen toeval, want het vormt onderdeel van het plan van de vrijmetselaar Richard Coudenhoven-Kalergi van zo’n 100 jaar geleden.

De vrijmetselarij is honderden jaren geleden gehackt en overgenomen door een virus in de vorm van leden van een satanische sekte. Sindsdien is de vrijmetselarij een heel belangrijk werktuig in de uitvoering van hun plannen, zoals we eerder schreven.

De essentie van het plan van Kalergi.

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.

xxx
De meest belangrijke uitvoerder van het Kalerigplan is ongetwijfeld Angela Merkel, de dame die niet is wie ze lijkt te zijn en waarover we eerder het volgende schreven:

Bijna niemand vermoed dat er bij Angela Merkel veel meer schuil gaat achter dat boerse uiterlijk dan een doorgewinterde politica die de ervoor gezorgd heeft dat Europa is overstroomd door vluchtelingen met een ander geloof en cultuur.

Velen denken nog steeds dat Angela dit alles gedaan heeft uit compassie voor de medemens en de noodzaak om verse arbeidskrachten naar Europa te halen. Wat zij deed en nog steeds doet, vormt onderdeel van een geraffineerd plan. 

Het Kalergiplan dan wel te verstaan. Het plan om Europa te overspoelen met vreemde culturen zodat er uiteindelijk een mengelmoes zal ontstaan zonder cultuur, geschiedenis of eigenwaarde en een volk dat daardoor gemakkelijk onder controle is te houden.
Het plan dat op papier is gezet zo'n 100 jaar geleden door de vrijmetselaar Richard Coudenhoven-Kalergi.

In 2010 werd aan de Duitse Kanselier Angela Dorothea “Merkel” (Kasner/Kazmierczak) de European Award by the European Society Coudenhove-Kalergi verleend. Daarbij is zij een counselor van deze foundation, net als voormalig Duits Kanselier Helmut Kohl (Cohn), Jean-Claude Juncker (EU-commissie president), en Herman van Rompuy (president van de Europese raad) waren.

xxx
Het gebeurt allemaal recht in ons gezicht en toch is er bijna niemand die het ziet. Niemand die ziet dat alles wat er gebeurt wordt gepland door de Sekte des Doods en dat de mensen die wij zien als leiders niets anders zijn dan ingehuurde krachten die een bepaalde rol spelen, zoals we schreven in een eerder artikel.

Angela Merkel is al diverse keren aangesproken op het feit dat ze eigenlijk overal waar ze komt haar handen in een vreemde positie houdt. Dit is dermate opvallend dat het gebaar bekend is geworden als de Merkel Raut of in de Engelstalige pers, de Merkel Diamond.

xxx
Zelf heeft Merkel een aantal jaren geleden als verklaring gegeven dat ze dit doet omdat ze anders niet weet waar ze haar handen moet laten.

Echter, het is al helemaal niet toevallig dat Merkel dit gebaar maakt op bovenstaande foto waar ze een belangrijke Joodse onderscheiding krijg uit gereikt. (B'nai Brith award in 2008).

Als je niet weet waar je je handen moet laten, zijn er wel gemakkelijkere manieren te bedenken om deze te parkeren, dus dat is absoluut niet de reden. Het is een gebaar dat veelal in verband wordt gebracht met de vrijmetselarij en wordt gezien als een zogenaamd Illuminati symbool.

Sommigen denken dat het een symbool is voor de bekende passer en winkelhaak van de vrijmetselaars en anderen zeggen dat het een omgekeerde piramide is. 

Nu is Angela Merkel uiteraard ook niet wie ze lijkt, want ze is een volwaardig lid van de Chazaarse mafia en het is derhalve niet vreemd dat zij dit gebaar maakt.

Merkel is inmiddels van het toneel verdwenen. Zij heeft haar verwoestend werk gedaan, maar haar erfenis leeft voort zoals we vorig jaar schreven:

En dan het nieuws:

Vorig jaar werden 49.000 personen genaturaliseerd tot Nederlander. Daarnaast werden nog eens 7000 mensen Nederlander door gebruik te maken van andere regelingen, waaronder adoptie.

49.000 + 7000 = 56.000. En dan hebben we het over het zonovergoten Den Helder, het prachtige Graafschap-bolwerk Doetinchem en/of het cultuurhistorische juweeltje Roermond (wiki). Zomaar in 1 jaar erbij!

Het aantal naturalisaties is sinds eind jaren 90 niet zo hoog geweest. Het hoogtepunt was 1996, toen bijna 79.000 immigranten tot Nederlander werden genaturaliseerd. (NOS).

Ondanks het feit dat 2020 een jaar was waar zo goed als alles gesloten was, slaagt ons land er toch in om meer nieuwe Nederlanders dan ooit te verwelkomen.

In het jaar dat in het teken stond van de lockdowns slaagt Nederland er desondanks in om een compleet nieuwe stad uit de grond te stampen. Dat wil zeggen inwoners voor een complete stad.

Het is niet alleen Nederland, het is heel West-Europa.

Volgens een artikel bij Henry Makow krijgen jonge Duitse vrouwen training in het omgaan met baby’s, waarbij bewust gebruik wordt gemaakt van donkere poppen en staat op de overheidswebsites duidelijk aangegeven hoe de nieuwkomers Duitse vrouwen zwanger kunnen maken.

Dit alles onder de bezielende leiding van de niet zo Duitse Angela Merkel.

witte genocide

witte genocide

Uit een toespraak die op 12 januari 1952 werd gehouden door rabbi Rabbinovich tijdens een bijeenkomst met andere rabbi’s in Boedapest, Hongarije:

“Ik kan met zekerheid stellen dat de laatste generatie blanke kinderen nu wordt geboren. Onze controlecommissie zal, in het belang van de vrede en het uitbannen van raciale spanningen, ervoor zorgen dat er een verbod komt waardoor blanken niet langer met blanken mogen paren".

"De blanke vrouw moet paren met leden van de donkere rassen, de blanke man met donkere vrouwen. Dus, het blanke ras zal verdwijnen, want door het mengen van het blanke en het donkere ras betekent dit het einde van de blanke man en daarmee wordt onze meest gevreesde vijand slechts een herinnering. Wij staan aan de vooravond van een rijk van 1000 jaar voorspoed en welvaart, de Pax Judiaca en ons ras zal onbetwist heersen over de wereld. Onze superieure intelligentie zal ons in staat stellen om de baas te blijven spelen over een wereld gevuld met donkere mensen".

Zo zijn er nog talloze vergelijkbare uitspraken te vinden en ze zijn er zo trots op dat ze soms een beetje te enthousiast te werk gaan zoals de Joodse Barbara Spectre in Zweden.

Zij bevestig hetgeen rabbi Rabbinovich al die jaren geleden al zei in Boedapest.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl