mark rutte, psychopaat  Overheden zijn niet ontworpen om het volk te dienen, maar om de werkelijke machthebbers in de achtergrond te beschermen.

Daaruit volgt dat overheden niet worden gerund door mensen die compassie voelen voor hun medemens.Wij schrijven regelmatig over het monster dat overheid heet en dat het er niet is voor het welzijn van de bevolking, maar als werktuig voor de elite in de achtergrond.

Vandaag gaan we even niet verder in op wie of wat die elite is, maar wie dat wil weten, kan dat uitgebreid lezen in dit artikel.

Feit is dat de overheid van een land wordt gerund door psychopaten. Dit is geen toeval, dat is zo door het ontwerp van het totale concept overheid.

Een goed voorbeeld over hoe mensen in de praktijk tegenover dit soort dingen staan, zie je in een land als Amerika waar je eigenlijk maar twee partijen hebt. Je hebt de meer linkse mensen, de Democraten, en daar tegenover de meer rechtse Republikeinen.

Wanneer je een democratische president hebt, dan zullen de meeste van de Republikeinen het eens zijn met de stelling dat het Witte Huis wordt gerund door een stel psychopaten die erop uit zijn om zoveel mogelijk vluchtelingen het land binnen te halen en Amerika te laten overspoelen door moslims en andere illegalen. Zit er een republikeinse president dan zullen de meeste Democraten het eens zijn met de stelling dat het Witte Huis wordt gerund door een stel psychopaten die erop uit zijn om overal ter wereld oorlog te voeren.

Kortom, afhankelijk door welke bril je kijkt, is eigenlijk iedereen het er wel over eens dat de overheid wordt gerund door psychopaten.

xxx

Overheden worden altijd gerund door criminele psychopaten en dit is absoluut geen illusie, maar is onderdeel van het ontwerp.

Wij mensen verkeren vaak in de illusie dat wij degenen zijn die het concept overheid hebben bedacht en dat wij daar invloed op kunnen uitoefenen door het uitbrengen van onze stem.

Niets is minder waar, het concept overheid zoals wij dat kennen, is afkomstig van de satanische sekte die een dergelijk instituut nodig heeft. Een overheid die per definitie moet worden gerund door psychopaten om op deze manier de pedofiele satanische (kindermoordende) elite te beschermen.

Aansluitend op bovenstaande een nieuwe door Erick van Dijk in het Nederlands ondertitelde video uit het Neurenberg 2.0 proces.

Hij schrijft hierover het volgende:

In de video van deze dag luisteren we naar Ariane Bilheran, een Franse psychologe en auteur van verschillende boeken.

Haar specialismen zijn intimidatie, mentale manipulatie en machtspsychologie. 

Uit zo veel van wat we in deze procedure konden horen kunnen we toch niet anders dan eruit opmaken dat het denken van dit soort lieden compleet anders is dan dat van degenen met hun volledige scala aan menselijke gevoelens en emoties intact.

Of, zoals Ariane het uitdrukt: 

“We kunnen veronderstellen dat de aanstichters van deze tragische ontwikkelingen voor het volk zich zo verhouden tot de wereld, een relatie van angst en vervolging, van narcistische onbuigzaamheid, waar het volk wordt gezien als de vijand, een wereldbevolking die wordt gezien als te groot en, binnen een eugenetisch perspectief, geëlimineerd dient te worden.” 

Voor het besturen van nagenoeg elk gemotoriseerd voertuig moet je eerst een rijbewijs halen, dit om andere verkeersdeelnemers voor schade te behoeden.

Tis maar een suggestie, maar gezien het veelvuldig voorkomen van psychopathische, sociopathische en narcistische kenmerken bij lieden die zich bevinden op hoge posities van macht over velen, zou er niet een rigoureuze testprocedure moeten komen voor dergelijke machtsposities om de rest van de wereldbevolking te beschermen? 

Want een leider van een land bestuurt niet één voertuig maar miljoenen tot honderden miljoenen levens.

Een dergelijke screening zou moeten voorkomen dat ooit enig iemand met dergelijke trekken terecht komt op een positie van macht.

Wie er oor voor heeft, er wordt veel gesproken over genetische aanpassing.

Mijn suggestie zou zijn dat elk genetisch onderzoek zich richt op het vinden van het gen dat verantwoordelijk is voor het veroorzaken van dit soort schadelijke psychiatrische aandoeningen, zodat het uit de menselijke genenpoel wordt uitgefaseerd.

Tot die tijd zou ik zeggen: testen, testen, testen!


Videolink

Als er een procedure geweest zou zijn om leiders te testen, dan had ons land er nu heel anders uit gezien.