einde Georgia Guidestones  Na een eerdere explosie zijn inmiddels ook de resterende stenen van de beroemde Georgia Guidestones neergehaald.

Al in het begin van de jaren tachtig werd in de handleiding voor deze Georgia Guidestones Nederland expliciet vermeld.Gisterenochtend vroeg tekende het einde van één van de meest besproken monumenten ter wereld, de bekende Georgia Guidestones.

Op 6 juli 2022, rond vier uur in de ochtend vond er een explosie plaats bij het monument.


Nu heeft men inmiddels ook de rest van het monument neergehaald, zodat er niets meer van over is.

Uiteraard werd er geen kaartje achtergelaten met de naam van de dader erop, dus het is speculeren over wie dit dan wel gedaan zou kunnen hebben en waarom.

Ongetwijfeld zal er te zijner tijd ergens iemand worden opgepakt die verantwoordelijk gehouden zal worden voor deze daad, maar in onze wereld waar alles gemanipuleerd wordt zegt dit dan niets over de echte dader.

Hierna wat meer informatie over de stenen uit een eerder artikel:

De Georgia Guidestones zijn grote granieten zuilen op een heuvel in Elbert County, Georgia, VS. Soms worden ze een “Amerikaans Stonehenge” genoemd. Op de granieten zuilen staat een bericht, waarin 10 hoofdpunten worden weergegeven in acht moderne talen. Het bericht bestaat uit aanwijzingen voor de overlevenden van een toekomstige apocalyps, die een nieuwe en vooral betere beschaving moeten zien op te bouwen.

De structuur zelf is tegelijkertijd een kompas, kalender en klok. Over het ontstaan van het monument bestaat veel geheimzinnigheid: het is niet duidelijk wie ertoe opdracht heeft gegeven en waarom, hetgeen heeft geleid tot verschillende speculaties en samenzweringstheorieën. Op elke staande steen staat een bericht, op elke zijde, in een afzonderlijke taal.

Als men ‘tegen de klok’ in, vanaf het noorden, om de constructie heen wandelt is dit de volgorde waarin men de talen aantreft: Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, klassiek Chinees en Russisch. De Verenigde Naties zorgden voor verschillende vertalingen.

Eén van de sinistere boodschappen op deze stenen is de volgende:

Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature (Houdt het aantal mensen onder 500 miljoen en in een permanente balans met de natuur).

Het opruimen van de wereldbevolking is in feite de kernboodschap van de stenen. Dit is dezelfde doelstelling als die van de bekende satanische sekte, ook wel bekend als Illuminati.

georgia guidestonen, opruimen bevolking

Vlak nadat het monument was gebouwd in 1980, verscheen er een handleiding, waarin ook ons land expliciet wordt genoemd in verband met overbevolking.

Hier een deel uit een eerder artikel:

Ongeveer een jaar nadat het monument in 1980 werd opgericht werd er door het bedrijf dat het monument in opdracht van een onbekend iemand met de schuilnaam R.C. Christian had geplaatst, Elberton Granite, een handleiding gepubliceerd, The Georgia Guidestones Guidebook.

Het is een uitleg van de bedenkers/makers van dit monument waarin ze er geen enkele twijfel over laten bestaan wat hun doelstellingen zijn.

De wereld is klaar voor éénwereldregering en we zullen er alles aan moeten doen om de wereldbevolking binnen de perken te houden.

In dat document leggen ze verder uit dat de situatie op deze wereld met zoveel mensen niet te handhaven is en dan worden met name drie landen genoemd, waaronder Nederland.

De twee andere landen die specifiek worden genoemd zijn Haïti en Japan.

Hier een deel van de tekst uit de Guidebook waarin dit voorkomt:

georgia guidestonen, opruimen bevolking

Als het opblazen van het monument een symbolische boodschap voor de wereld inhoudt, welke boodschap zou dat dan zijn?

Wil de boodschap misschien zeggen dat de experimentele gentherapie die ze verkopen als ‘coronavaccin’ nu al een deel van de wereldbevolking heeft opgeruimd door alle ziektes en sterfgevallen die nog zullen komen (VAIDS) en is dit de reden is dat ze een deel van het monument hebben opgeblazen?

Mission accomplished or mission failed?

Of betekent het misschien iets heel anders?