oorlog, Israël tegen Rusland  De oorlog in Oekraïne komt als een geschenk uit de hemel voor de machthebbers, want nu ineens zijn er allerlei dingen mogelijk.

Maar, dat alles heeft totaal niets te maken met het werkelijke doel van de oorlog in Oekraïne.Wat we nu zien in Oekraïne is een beeld zoals dat door de MSM voor ons wordt geschilderd.

Dat is belangrijk, want daarmee kunnen ze ieder gewenst beeld creëren en het is dan ook niet voor niets dat er censuur op Chinese wijze wordt toegepast waardoor mensen hier bijvoorbeeld geen Russische nieuwskanalen meer kunnen volgen.

Het beeld dat dan wordt gecreëerd is het arme Oekraïne dat vanuit het niets wordt aangevallen door het agressieve Rusland van Vladimir Poetin en daarom is de oorlog in Oekraïne een oorlog van ons allemaal.

In werkelijkheid is deze oorlog veroorzaakt door Amerika met, zoals gewoonlijk, in de achtergrond Israël.

Voor ons begint het allemaal in 2014 als er een Amerikaans/Israëlische staatsgreep wordt gepleegd in Oekraïne. Voor meer achtergronden en dat de sporen naar de ‘usual suspects’ leiden verwijzen wij naar dit eerdere artikel.

Sinds die tijd bepaalt Amerika wat er gebeurt in Oekraïne en aangezien Amerika wordt bestuurd door Israël bepalen zij het verdere verloop van de gebeurtenissen.

Het is dan ook niet Joe Biden die werd gekozen tot nieuwe president van Amerika.

d

Na de verkiezingen bleek onze voorspelling helemaal correct, want de sleutelposities binnen de Amerikaanse regering kwamen in handen van Israël.

joodse regering van amerika

Er wordt gezegd dat de oorlog in Oekraïne een proxyoorlog is tussen Amerika en Rusland. In werkelijkheid is het dan ook een proxyoorlog tussen Israël en Rusland.

Natuurlijk is de oorlog in Oekraïne precies wat men nodig heeft om Europa versneld te slopen, maar daarnaast spelen er dan ook heel andere zaken in het gebied dat nu Oekraïne heet.

Zo schreven wij in 2015 het volgende:

Het is de laatste tijd vrij rustig geweest in het oosten van Oekraïne en het inmiddels bij Rusland behorend schiereiland de Krim.

Aan die rust lijkt nu een einde te zijn gekomen.

Dat is ook niet zo vreemd want de Krim is nog steeds Russisch en het oosten van Oekraïne heeft nog steeds niet toegegeven aan de druk van Kiev en het Westen.

Er spelen natuurlijk allerlei belangen, maar wellicht het grootste belang is dat de Chazaren hun land terug willen. Het volk dat wij onterecht Joden noemen en op dit moment het land van de Palestijnen bezet houdt.

Zoals wij schreven in een eerder artikel:

Waar we nu dus mee te maken hebben in het moderne Israël is een kunstmatig gecreëerd land gedomineerd door Joden die geen enkele verwantschap hebben met de Joden uit de tijd van Jezus; niet geografisch noch genetisch of spiritueel.

We zien een van oorsprong Turks nomadenvolk dat vanwege bepaalde voordelen meer dan duizend jaar geleden zich bekeerde tot een vorm van Judaïsme.


Vorig jaar kwam er een geheim Joods plan aan het licht waarbij men wil proberen het originele thuisland van de Joden/Chazaren weer in bezit te nemen. Een land dat voor een deel in Oekraïne ligt, maar waarbinnen vooral de Krim heel erg belangrijk is.

Vooral de Krim wordt door de Joden/Chazaren beschouwd als hun echte thuisland en dat willen ze hoe dan ook weer in handen krijgen.

rijk der chazarent


Tot zover het eerdere artikel. In bovenstaande wordt verwezen naar een artikel dat in 2014 is geplaatst door The Times of Israël.

Bij The Times of Israël kom je vaak dingen tegen die je niet snel zult vinden in andere Israëlische media, zoals bijvoorbeeld het volgende:

On 1 August 2014, an article entitled "When Genocide is Permissible" and recommending the obliteration of the entire population of Gaza Strip was published on the blogs by a regular contributor. The article was later deleted. Opinion editor Miriam Herschberg said that the article did not conform to their editorial guidelines and the contributor had been discontinued.

Het is wat veelal werkelijk speelt, maar wat vaak niet hardop wordt gezegd of geschreven.

In datzelfde kader moet je dan ook het in 2014 gepubliceerde artikel zien. Het is een waarheid waar men veelal niet over wenst te spreken.

En dan iets bijzonders. Dit artikel heeft jarenlang normaal online gestaan, maar sinds het begin van dit jaar staat er de volgende waarschuwing bij.

times of israel, chazaren

Het zou nu ineens gaan om satire en men moet dit artikel dan ook niet serieus nemen. Deze waarschuwing heeft er nooit op gestaan als je kijkt naar de historie van dit artikel en dan opeens aan het begin van de oorlog in Oekraïne wordt het bestempeld als satire.

De timing en het simpele feit dat ze het doen, toont aan dat dit artikel absoluut waar is en dat ze op deze manier aan ‘damage control’ willen doen.

In het kader van bovenstaande is het volgende bericht ook veelzeggend:

rusland schopt zionisten het land uit

En dan hebben we tenslotte nog de bekende rabbi Schneerson, de man die claimde dat zijn volk recht heeft op het gebied dat nu Oekraïne heet.

Hierna een deel uit een eerder artikel:

De eerder genoemde rabbi Schneerson heeft volgens Makow in 1994 uitgebreid uit de doeken gedaan hoe ze hun voormalige thuisland Oekraïne weer in handen kunnen krijgen en er tegelijkertijd voor zorgen dat Rusland wordt vernietigd.

Schneerson was van mening dat de Slavische volkeren, waaronder Rusland, bestaan uit mensen die totaal onbuigzaam zijn. Daarom kunnen volgens hem dit soort mensen worden vernietigd, maar nooit overwonnen. Daarom heeft het de voorkeur om hen te vernietigen, en om te beginnen hun aantal flink te reduceren.

Het idee van Schneerson was om de slavische landen (300 miljoen mensen, waaronder de helft Russisch) op te delen in kleine, zwakke en niet langer met elkaar verbonden landen. Dit is dezelfde tactiek die ook bekend staat als het Yinonplan en die ze ook gebruiken in het Midden Oosten.

De door Schneerson gewenste methode om hun doel te bereiken is het aloude verdeel en heers. Dit, omdat dit in de praktijk nog altijd uitstekend werkt. Het plan was en is om de volken onderling tegen elkaar op te zetten en hen zodoende mee te sleuren in (burger) oorlogen, waarbij ze elkaar over en weer zoveel mogelijk zullen vernietigen.

Het plan was om de bevolking van Oekraïne te laten geloven dat ze zouden vechten tegen de uitbreidingsdrift van de Russen en dat ze zodoende strijden voor hun onafhankelijkheid. Terwijl ze denken dat ze hun vrijheid krijgen zo zei Schneerson zullen ze door ons volledig worden onderworpen.

Dezelfde soort logica wordt gevolgd bij de Russen door hen te laten geloven dat ze hun nationale belangen moeten verdedigen en het ‘illegaal’ weggehaalde land terug moeten halen enzovoort.

Verder zei Scheerson dat wanneer je naar de geschiedenis kijkt het duidelijk is dat dit land toebehoort aan de Chazaarse Joden. De Slavische bevolking die er nu woont zijn slechts tijdelijke gasten en moeten worden verdreven.

Schneerson was ervan overtuigd dat zij dit land terug zouden krijgen om van daaruit te beginnen met het Grote rijk der Chazaren. Een nieuw Israël op vruchtbare bouwgrond en waarbij ze precies hetzelfde zullen doen als destijds met Israël . Toen werd Israël gecreëerd en de Palestijnen verdreven.

Het plan was verder om een deel van de bevolking uit Israël te verplaatsen naar Oekraïne. Volgens Schneerson zullen ze het Slavische deel van de bevolking uitdrijven, tot ver benoorden Moskou. Het plan is verder dat er voor de overgebleven Slavische bevolking een reservaat zal komen, vergelijk met dat van de Indianen in Amerika.