msm is misleiding en propaganda  Het is niet voor niets dat het kijken van televisie gelijk staat aan het op bezoek gaan bij een hypnotiseur.

Na afloop denk je in beide gevallen dat je je eigen gedachten hebt, maar niet is minder waar, want je bent als het ware gehackt en opnieuw geprogrammeerd.Overheden zijn op zich niet zo gevaarlijk. Ze zijn pas levensgevaarlijk als ze de gevestigde media kunnen gebruiken als machtsmiddel.

Daarnaast zijn overheden zoals wij inmiddels weten ook al lang niet meer de vertegenwoordiging van het volk, maar staan volledig ter beschikking van buitenlandse entiteiten zoals het WEF.

Wanneer dan overheden en media samenspannen zoals dat de afgelopen paar jaar is gebeurd, dan ben je als doorsnee burger eigenlijk reddeloos verloren.

Je weet op een gegeven moment niet meer wat waar is en wat niet en bovenal weet je niet meer welke gedachten en meningen nu van jou zijn of welke afkomstig zijn van de vele duiders die jou weten te vertellen hoe je bepaalde berichten moet interpreteren.

Voor meer achter grond over de gevestigde media oftewel de MSM (mainstream media) gaan we naar een nieuwe video van Erick van Dijk, waar deze het volgende over schrijft:

Mijn leven nam een radicale wending na het zien van de film JFK in 1991. Veel later zou ik internationaal befaamd onderzoeksjournalist Jim Marrs ontmoeten tijdens een conferentie. Ik vertelde hem dat mijn onderzoek was begonnen na het zien van JFK, mede gebaseerd op Jims boek over de moord op President Kennedy. Hij zei: “Dat is altijd een goed punt om te beginnen.”

Tot dat moment was ik voornamelijk bezig met spiritualiteit, religie, esoterie, het paranormale, hypnose, uitreding en sjamanisme. Ik leefde jarenlang grotendeels in mijn eigen innerlijke wereld, wat me goed beviel, ik had niet zoveel op met de kille wereld buiten me.

Ik was geschokt door de mogelijkheid dat niet een “eenzame gek” de Amerikaanse President had vermoord, maar dat er een samenzwering zou kunnen schuilen door een scala aan grote belangen uit onder andere de wapen en olie-industrie. Ik maakte voor het eerst kennis met het zogenaamde militair-industriële complex.

Mijn focus werd verlegd van mijn innerlijke wereld naar de wereld waar de rest in leefde en ik paste dezelfde diepgravende onderzoeksmethoden toe die ik me eerder had aangeleerd. Slechts het onderwerp verschilde.

Het eerste boek dat ik las heette “Breinmanipulatie: Het nieuwe machtsmiddel van de CIA” van Walter Bowart, dat in brede zin handelde over de geheime programma's van de CIA, onder de noemer MK-ULTRA, om de menselijke geest te “hacken.” Ik zal niet ingaan op de details, er is al genoeg over geschreven en dit platform gunt me slechts zoveel woorden om de video te beschrijven, vandaar. Maar door dit boek vielen me de schellen van de ogen. De wekker begon te rinkelen.

Het is natuurlijk niet mogelijk om in een half uur elk onderwerp precies uiteen te zetten. Het doel van deze documentaire van Derrick Broze lijkt eerder de eerste aanknopingspunten te willen geven die tot nadenken dienen te stemmen en aanzetten tot verder eigen onderzoek.

Hebben jullie op school ooit iets geleerd over inlichtingendiensten en hun nauwe banden met de gevestigde media om de publieke opinie, en daarmee gedrag, ook kiesgedrag, te manipuleren? Ik niet, maar misschien zat ik op dat moment achterstevoren op mijn stoel de clown uit te hangen, dat scenario is niet denkbeeldig. Armen over elkaar nu, en vinger voor de mond, allemaal opletten, de les begint.

De onderwerpen voor vandaag zijn de geschiedenis van de gevestigde media, hun rol, ogenschijnlijk en werkelijk, en hun nauwe banden met de Amerikaanse en buitenlandse inlichtingendiensten en invloedrijke personen. Geen fictie. Feit.


Videolink