Niemand kijkt naar de werkelijke daders

 werkelijke daders vaccinatie genocide  We kijken naar zetbazen zoals Hugo de Jonge als mensen die verantwoordelijk zijn voor de enorme ramp die onze maatschappij heeft getroffen.

Opnieuw worden er driftig plannen gemaakt om miljoenen mensen in te spuiten en niemand kijkt naar de werkelijke daders.De mensen die iets verder kijken dan hun neus lang is, beginnen langzamerhand door te krijgen dat er toch bepaalde krachten aan het werk zijn.

Krachten waarvoor onze leiders kruipen en die zij belangrijker vinden dan het volk dat hen heeft 'gekozen'.

Niemand definieert ooit die krachten. Iedereen spreekt altijd in vage termen over elite, cabal, globalisten alsof dit zou verklaren waarom die krachten in de achtergrond aan het werk zijn.

Dat doet het uiteraard niet. Op de manier waarop dingen plaats vinden en worden gepland blijkt dat er een duidelijke structuur bestaat. Een groep ‘globalisten’ of de ‘elite’ gaat niet jaren de tijd nemen om een nep coronapandemie in elkaar te sleutelen.

Er is een planning, er is een gecoördineerde aanloop naar bepaalde gebeurtenissen en dat betekent dat er een bepaalde organisatie actief is.

We noemen deze groep ook wel de Illuminati en het kenmerk van deze Illuminati is dat ze satanisch van aard zijn.

Het heeft de vorm van een sekte, een dodelijke satanische sekte, en bestaat volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow uit wat hij noemt kabbalistische Joden, aangevuld met hooggeplaatste vrijmetselaars.

De man heeft hier zijn leven lang onderzoek naar gedaan, en daarom gaan we er vanuit dat hij weet waarover hij spreekt. Bij die Illuminati maken de kabbalistische Joden de dienst uit en hebben zij in de loop der eeuwen alle belangrijke insituten ter wereld weten te infiltreren.

Wij zijn allemaal Nederlanders maar niet allemaal vrijmetselaar. Het zijn allemaal Joodse mensen, maar niet allemaal lid van de satanische sekte. Een groot deel van het Joodse volk weet zelfs niet dat deze bestaat.

De leden van de sekte verbergen zich onder en tussen het Joodse volk en als ze worden ontmaskerd is het eerste wat ze brullen: 'antisemitisme'. Dit is ondertussen uitgegroeid tot een machtig wapen om hen te beschermen, want niemand wil graag een antisemiet worden genoemd.

Voor meer informatie over deze beruchte sekte en het ontstaan daarvan verwijzen wij naar dit eerdere artikel.

Dit is wat Makow schrijft:

The Illuminati's doctrine is based on Cabalist Judaism, the view that Cabalist Jews represent God, and they are the only real humans. The goyim are animals destined to serve the Illuminati. (A majority of secular Jews would find these ideas repulsive and absurd.)

En daar zit hem ook direct het grote probleem. Mensen die wel door hebben wie er in de achtergrond aan de touwtjes trekken verwarren dit al heel snel met het Joodse volk, hetgeen totale onzin is. Er is geen samenzwering van 'de Joden' om de wereld te onderwerpen aan hun heerschappij.

De meeste Joden weten niet van het bestaan van een satanische sekte die zich onder en achter hun volk verschuilt.

Omdat leden van de sekte werkelijk overal zijn geïnfiltreerd vind je ook heel veel Joden in cruciale posities.

Of je nu kijkt naar de Rockefellers, Bill Gates, Donald Trump of Klaus Schwab, iedere keer blijken ze al dan niet in het geheim Joods te zijn. Net zoals bijna het complete bestuur van het World Economic Forum en de Amerikaanse overheid.

Het gaat er niet zozeer om dat ze Joods zijn, maar wel dat het leden zijn van de satanische sekte.

Op dit moment vindt er een genocide plaats en daarom is het belangrijk om te weten of de sekte ook hier een belangrijke rol speelt.

Als je naar de volgende drie minuten durende video kijkt, dan zie je dat werkelijk ieder aspect dat met ‘corona vaccinatie’ te maken heeft Joods is.

De grote fout die ze in de volgende video maken is dat ze bij alle mensen een Jodenster opplakken. Dat geeft dan al heel snel weer de indruk dat het ‘de Joden’ zijn, hetgeen absoluut niet het geval is. Maar, als je daar doorheen kunt kijken, dan zie je dat leden van de sekte zoveel belangrijke posities bezetten binnen alles wat met ‘corona vaccinaties’ te maken heeft, dat dit niets met toeval te maken heeft.


Videolink

Het volgende plaatje is een stuk tekst uit een artikel bij Henry Makow en laat zien dat ook het Joodse volk slachtoffer is van de Illuminatie, de satanische sekte, net zoals wij dat zijn.

satansiche sekte definitie, makow

Dit zijn de satanische krachten waar wij mee te maken hebben en die niet kunnen wachten om de bevolking een volgende ronde 'levensreddende spuiten' toe te dienen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl