Zelf nadenken lost een hoop problemen op

 zelf nadenken is de oplossing   Er is niets ergers dan rondlopen op deze wereld, alles voor zoete koek slikken wat je wordt voorgehouden en straks verbaasd zijn over wat er gaat komen.

Dat telt gelukkig niet voor de lezers van deze website, want zij zijn goed geïnformeerd, weten wat er gaat komen en nemen waar nodig hun maatregelen.Het volgende is geschreven door Erick van Dijk met vandaag als onderwerp de machtige voedselindustrie. Een industrie die er niet is om ons leven beter of gezonder te maken, integendeel.

Machtig  voedsel:

Hoe langer je onderzoek doet, des te beter en sneller zul je de patronen herkennen. En om iets te kunnen her-kennen dien je het eerst te leren kennen. Informatie inwinnen, met andere woorden, hét medicijn tegen de onwetendheid die falen van het voorstellingsvermogen veroorzaakt.

Daarom is het goed om te kijken naar documentaires waar alle aspecten van een bepaald onderwerp kort en helder op een rijtje worden gezet. Neem bijvoorbeeld “corona.”

Het is een heel ander beeld dan een half jaar geleden, net voor het einde van de door onze zoete lieve overheid opgelegde en compleet nutteloze mond en neus bedekkende luierplicht. Maar, hoe snel mensen vergeten. Alles dat hen werd opgelegd, alles dat diep ingreep in het persoonlijk leven van iedere burger, een verbod om een ander mens aan te raken, een hand te geven, te omarmen, te kussen (…), “sociaal” afstand houden, selectieve demonstratieverboden, censuur en zwartmaken van anders denkenden (lees: goed geïnformeerden), het brute politiegeweld tegen burgers die gebruik maakten van hun grondrecht zich te mogen uiten. Zelfs het schrijven van deze opsomming brengt dat nare gevoel weer terug.

Wat niet prettig is, maar wel nodig. We dienen ons voortdurend bloot te stellen aan de kille harde feiten om onze motivatie te behouden ons hiertegen te verzetten. Want, als men geen probleem ziet is er ook geen aandrang tot het vinden van een oplossing.

Dat is de kracht die ik zie in de documentairereeks van Amerikaans strijder Derrick Broze. In afzonderlijke delen wordt telkens een andere laag belicht van de zogenaamde Machtspiramide, de goed verborgen organisatiestructuur die schuilt achter elk aspect van de menselijke samenleving, hoe je het ook noemen wilt, Illuminati, “de Joodse Samenzwering,” de Cabal, die ik zelf altijd “de Kliek” noem, dat boeit verder allemaal niet zo.

Niet alleen geeft de maker in elke aflevering een overzicht van de oorsprong van die macht en hoe deze wordt aangewend, met welke gevolgen, aan het einde van elke aflevering worden ook waardevolle tips gegeven over wat iedereen zelf kan doen om zich, ons, te ontworstelen aan de wurggreep van deze Kliek.

In deze aflevering gaan we kijken naar de agrarische en voedingsindustrie, ook iets waar je als mens niet aan ontkomt, je moet immers eten.

Net zoals we in deze serie al zo vaak zagen, zien we ook hier weer de invloed van een klein groepje ultrarijken die hun weelde inzetten om greep te krijgen op de richting van weer een industrie. Uiteraard, dit is zo'n patroon waarover ik in het begin sprak, niet om de wereld beter te maken, maar een meerlaagse agenda door te voeren die nog meer geld voor hen betekent, meer macht dus, en waar wij steeds hogere rekeningen betalen voor steeds slechter, misschien zelfs gevaarlijk, voedsel.

Drie keer raden welke familie ook hier weer een prominente rol speelt. Ik geef een hint. De naam begint met een R. En natuurlijk mogen ook de mainstream niet ontbreken.

Als men met een helder verstand alle feiten op zich in laat werken die in deze serie alleen al zijn gepresenteerd, dan kan het toch niet anders dat men er heel anders tegenaan gaat kijken en, beseffend dat ook onze navolgende regeringen hier aan mee hebben gewerkt, bij verkiezingen ook andere keuzen gaat maken, voor zover die er al zijn.


Videolink
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl