Wij wonen in een land van levende doden

  levende doden na coronavaccinatie   Onze bevolking bestaat op dit moment voor een groot deel uit tikkende tijdbommen.

Ze lopen nu nog gewoon rond, maar uit onderzoek blijkt steeds vaker dat dit misschien niet zo gek lang meer gaat duren.Iemand die zich heel intensief bezig houdt met de gevolgen van de corona prikken is Mike Adams van de website Natural News.

Hij schat dat er nu per dag ongeveer 10.000 mensen sterven aan de gevolgen van deze experimentele gentherapie.

Zelfs onze minister Kuipers noemt deze 'vaccinaties' een ongecontroleerd experiment.


Mike schrijft dat zijn cijfers niet zomaar uit de lucht zijn gegrepen maar tot stand zijn gekomen na grondige analyse van de oversterfte gegevens nadat men in begin 2021 is begonnen met de ‘veilige en effectieve vaccinaties’.

Het aantal mensen dat nu wereldwijd is overleden schat hij in ergens tussen 5 en 12 miljoen.

Overheden kunnen dan wel van alles in het werk stellen om de oorzaak van de oversterfte te verbergen, het aantal (extra) doden is iets dat zelfs een overheid niet zomaar kan doen verdwijnen.

Daar ligt dan in feite dan ook de sleutel tot het ontmaskeren van de criminelen die verantwoordelijk zijn voor de dood van miljoenen mensen en uiteraard de miljoenen die nog zullen volgen, want het kwaad is al geschied.

Analisten zoals Steven Kirsch hebben berekend dat er 1 persoon sterft op iedere 1.000 prikken die worden gezet.

Daar komt het dan ook het getal van 12 miljoen doden vandaan, want wereld zijn er tot nu ongeveer 12 miljard prikken gezet. Nu zijn er uiteraard mensen die meerdere prikken hebben gehad, dus een meer reëel aantal zal dan misschien in de buurt van de 5 miljoen doden liggen. Het zijn er hoe dan ook miljoenen mensen waar we over spreken.

Zelfs als er op dit moment wordt gestopt met het nog verder inspuiten van mensen, dan nog zal het aantal doden blijven stijgen. Dit, omdat de gevolgen van de spuiten niet altijd direct na de injectie zichtbaar zijn.

Afgezien van VAIDS als doodsoorzaak zullen er nog miljoenen en miljoenen mensen overlijden als gevolg van de vreemde structuren die worden aangetroffen in de aderen van slachtoffers.

We hebben hier eerder ook al uitgebreid aandacht aan besteed en iemand die daar op dit moment ook veel kennis over bezit is Mike Adams die in zijn eigen laboratorium allerlei onderzoeken heeft uitgevoerd.

Hij heeft hiervoor monsters gekregen van onder andere de balsemer Richard Hirschman en Dr. Jane Ruby. Monsters die zijn genomen uit de aderen van overleden personen die ‘gevaccineerd’ waren voordat ze stierven.

Hier een aantal conclusies die Mike heeft getrokken naar aanleiding van zijn laboratorium onderzoek.

De klonters in de aderen worden steeds groter naarmate er meer tijd verstrijkt. Hieruit kan je volgens Mike concluderen dat we te maken hebben met zelf assemblerende constructies.

Om te kunnen groeien worden er bepaalde elementen uit het bloed gebruikt zoals tin, aluminium en natrium. Mike omschrijft dit als die elementen worden geoogst uit het bloed.

Naarmate de klonters groeien nemen ze meer ruimte in beslag binnen de bloedvaten. In het begin stroomt het bloed simpelweg om de structuren heen. Echter, soms schieten die klonters los, bijvoorbeeld bij grote fysieke inspanning, en blokkeren hierdoor compleet de bloedsomloop waardoor je het bekende fenomeen krijgt van mensen die ‘plotseling en onverwacht’ sterven aan een hartaanval.

Het volgende is ook belangrijk:

Die klonters hebben tijd nodig om te kunnen groeien. Dit kan vele maanden duren tot wel enkele jaren voordat de bloedsomloop volkomen geblokkeerd is.

Dit betekent dan weer dat de sterfgevallen die we tot nu toe hebben gezien maar een fractie zijn van het werkelijke aantal dat nog gaat komen.

Veel mensen die dan ook zijn ingespoten zijn dan ook niets anders dan tikkende tijdbommen volgens Mike. Voor hen is het een kwestie van tijd voordat de structuren dusdanig zijn gegroeid dat ze de bloedsomloop compleet afsluiten.

De structuren zijn geen bloedklonters, want ze kunnen op geen enkele bekende manier worden opgelost. Dit betekent dan ook weer dat er op dit moment geen ‘genezing’ bestaat voor mensen die zich hebben laten inspuiten.

Mike schrijft dat hij contact heeft gehad met diverse medische specialisten die allemaal hebben geprobeerd of ze die structuren konden laten oplossen, maar zonder succes.

Het zijn geen bloedklonters, het zijn een soort elastieken constructies die qua sterkte ook te vergelijken zijn met een rubberen elastiek.

Wat ook het doel moge zijn van deze constructies, het is duidelijk dat ze niet thuishoren in het menselijk lichaam en op termijn voor nog miljoenen doden kunnen zorgen.

Het is voor zover wij weten niet bekend of bovenstaand verschijnsel zich voordoet bij alle batches van het 'vaccin' of alleen bij sommigen. Wel is er een website waar wordt bijgehouden welke batches meer gevaarlijk zijn dan anderen. Hoe betrouwbaar dit is kunnen wij niet beoordelen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl