wetenschap werkt tegen de mensheid  Net zoals veel mensen denken dat politici voor hen werken geldt hetzelfde voor wat betreft de wetenschap.

In de wereld waarin wij nu leven wordt de wetenschap echter ingezet als wapen tegen te mensheid en de elementen van het leven zelf.


Als je een satanische sekte bent en je wilt zoveel mogelijk mensen uitroeien, dan is een heel efficiënte manier om dat te doen om een oorlog tegen het leven zelf te beginnen.

Alles bestaat in feite uit dingen die we elementen noemen. Een element is een enkelvoudige stof, zoals zuurstof, waterstof, magnesium, calcium enzovoort.

Zonder deze elementen zou er geen leven kunnen bestaan en daarbij is koolstof één van de belangrijkste elementen. Zonder koolstof zou er geen leven op aarde mogelijk zijn.

Een ander absoluut essentieel element is uiteraard zuurstof. Een combinatie van bovengenoemde twee elementen noemen we koolstofdioxide oftewel CO2.


Wat de satanische sekte nu heeft bekokstoofd is dat de wereld de twee elementen die absoluut noodzakelijk zijn voor iedere vorm van leven heeft bestempeld tot 'vervuilers'.

In een satanische wereld wordt alles omgedraaid en zo kan het dat elementen die onontbeerlijk zijn voor leven, worden verklaard tot vijand van het leven.

Door nu een oorlog te ontketenen tegen die o zo belangrijke elementen in het kader van een niet bestaande klimaatopwarming wordt er in feite een oorlog tegen het leven zelf gevoerd.

Als je dan ook zoveel mogelijk CO2 gaat verwijderen of tegenhouden, dan is dat indirect ook een aanval op de voedselvoorziening.

Bij planten spreek je van Fotosynthese:

Fotosynthese (ook: koolstofdioxideassimilatie of koolzuurassimilatie) is een vorm van biosynthese, waarbij energie uit zonlicht wordt gebruikt om gasvormig koolstofdioxide om te zetten in de vaste stof glucose. Bij deze chemische reactie komt zuurstofgas vrij. Een deel van de gevormde glucose wordt via zetmeelsynthese vervolgens omgezet in zetmeel, dat in wortels, stengels, bladeren en zaden door de plant wordt opgeslagen.

Om dit proces te laten plaatsvinden zijn er drie dingen nodig. Eén daarvan is zonlicht, het andere is CO2 en het derde is water.

In onderstaande video zegt Mike Adams dat ze op dit moment een oorlog voeren tegen CO2 en zonlicht, want men is ook druk in de weer om allerlei dingen te bedenken waarbij het zonlicht wordt gedimd. Dit zogenaamd om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, in werkelijkheid om de voedselvoorraad op aarde drastisch te beperken.

Maar zo voeren ze uiteraard ook al langere tijd oorlog tegen water. Denk aan geo-engineering waarbij precies te bepalen is welke gebieden wel of niet met grote droogte te maken zullen krijgen.

In het verlengde daarvan hoort natuurlijk ook stikstof thuis. Het is dankzij stikstof dat planten beter groeien en in onderstaande korte documentaire noemt Mike Adams stikstof dan ook een vorm van kunstmest. Net zoals de urine van koeien een vorm van kunstmest is.

Toen ooit de elementen werden ontdekt waren wetenschappers opgewonden, want men had de basiselementen van het leven zelf ontdekt.

Nooit hadden zij kunnen vermoeden dat latere (gekochte) collega’s diezelfde elementen zouden misbruiken voor het schrijven van fake wetenschappelijke rapporten om het leven op aarde uit te roeien.

En dat is toch hetgeen waar de meeste toch nog grote moeite mee hebben. Het feit dat er op deze aarde satanische mensen rondlopen voor wie de dood het hoogste goed is en als ze dat kunnen bereiken voor het grootste deel van de wereldbevolking dan beschouwen zij hun missie als geslaagd.

Kijk en luister naar de volgende korte documentaire waar het allemaal tot in detail wordt uitgelegd door Mike Adams.