bill gates, joodse seriemoordenaar   Ze worden steeds brutaler, maar nog steeds zijn er bepaalde dingen die ze toch nog liever even verborgen houden.

Zoals de werkelijke reden dat de wereld massaal wordt ingespoten met een experimentele gentherapie.Eén van de moeilijkste dingen om te begrijpen is dat er daadwerkelijk mensen zijn die niets liever willen dan het grootste deel van de bevolking opruimen.

Men kan simpelweg niet begrijpen dat er een satanische sekte bestaat op deze wereld die wordt gevormd door kabbalistische Joden aangevuld met hooggeplaatste vrijmetselaars.

Wij hebben onlangs een uitgebreid artikel geschreven over wie de werkelijke daders zijn van de genocide die op dit moment voor onze ogen plaatsvindt in de vorm van levensgevaarlijke experimentele covid-injecties die aan het publiek worden verkocht als ‘veilige vaccins’.

Vooraanstaand lid van deze satanische sekte is uiteraard de Gates familie. Wij schreven hierover eerder het volgende;

Nog steeds wordt Bill Gates, de man die in dezelfde categorie thuishoort als massamoordenaars zoals Stalin, steevast door de mainstream media een weldoener genoemd. Afgespiegeld als een man die als missie heeft om de wereld te redden.

Je moet toch wel aardig naïef zijn om dat soort verhaaltjes te geloven. En toch is dat precies wat er gebeurt.

weldoener bill gates redt de wereld

Vanaf het prille begin is het altijd al gegaan om het uitroeien van een groot deel van de wereldbevolking. De eugenetica is Bill Gates al met de paplepel ingegoten.

(De eugenetica of rasverbetering is het onderzoek naar het verbeteren van de genetische samenstelling van een populatie).

Net als zijn vader Bill Gates senior die ook al bezeten was van de eugenetica, waarbij ze hun werkelijke doelstellingen vermomden als gezondheidszorg voor arme landen.

Vader Gates zat niet voor niets in het bestuur van Planned Parenthood, de organisatie die volgens velen niets meer is dan een onderdeel van de eugenetica beweging en de laatste jaren veelvuldig in het nieuws is geweest als handelaar in geaborteerde baby’s. Ook van Margaret Sanger, de oprichter van deze organisatie, is bekend dat zij nauw betrokken was bij de eugenetica beweging. (De vader van Sanger was een fanatieke vrijmetselaar en zij trouwde met de Joodse architect William Sanger).

Ook Mary Maxwell, de dochter van de bankier en directeur bij de Federal Reserve Bank, James Maxwell, en moeder van Bill Gates, was Joods, waarmee Bill eveneens Joods is. Hetzelfde geldt trouwens ook voor vader Gates die dit feit liever verborgen wilde houden volgens een aantal bronnen.

Tot zover het eerdere artikel.

Als je dat eerdere artikel verder leest, dan zie je ook weer al de ‘usual suspects’ voorbij komen en dan weet je dat wat hun uiteindelijke doelstellingen dan ook mogen zijn, het niet veel goeds voorspelt voor de wereld.

Maar, wat je ook ziet is dat ze in de loop der jaren bepaalde namen hebben veranderd, omdat mensen anders misschien te snel zouden doorkrijgen waar ze eigenlijk mee bezig zijn.

Zo is er vanuit één van de stichtingen van de Gates familie een Instituut opgericht aan de John Hopkins Universiteit dat heet Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health

Een mooie naam, maar dat was niet altijd de naam, want vroeger heette dit instituut anders, namelijk Bill & Melinda Gates Institute for Population Control.


Eén van de drijvende krachten achter dit alles en de voormalig directeur van dit Instituut was de Joodse professor Laurie Schwab Zabin.

In de volgende iets langer durende video kan je haar horen zeggen dat ze de naam hebben veranderd omdat ‘population control’ tegenwoordig een beetje een ondeugend woord is.


Dit zijn de krachten die ons willen doen geloven dat een experimentele gentharapie die overal ter wereld waar dit middel wordt gebruikt voor oversterfte zorgt veilig en effectief is, dat ze weldoeners zijn die de wereld graag helpen met hun vermogen.

Dr Lorraine Day echter noemt Bill Gates een satanische Joodse massamoordenaar.

Iets waar ze het waarschijnlijk in Vietnam wel mee eens zullen zijn.