Bijna niemand ziet de enorme Europese machtsgreep

  machtsgreep Europese Unie   Wij rollen van de ene crisis in de andere en dat is niet voor niets, want dit alles heeft een doel.

Dat doel is het centraliseren van de macht, eerst op Europees en later op wereldniveau.



Het is voor veel mensen niet voor te stellen dat politieke partijen zoals de VVD en het CDA druk in de weer zijn om het communisme in ons land te bevorderen.

De mensen die traditioneel gezien op deze partijen stemmen, willen juist het omgekeerde, maar schijnen nog steeds niet door te hebben hoe ze worden beduveld.

Het plan van de duistere krachten in de achtergrond is duidelijk. Zij willen complete macht over alles op deze wereld en de enige manier waarop ze dat kunnen bewerkstelligen is via een centrale alles overkoepelende overheid.

Dat is de beruchte New World Order en deze is formeel door de paus in gang gezet in 2015.

De centralisering van de macht is de reden van de nep corona pandemie en de gefabriceerde energiecrisis.

Overheden en overkoepelende overheden zoals de Europese Commissie worden ‘gedwongen’ om in te grijpen, daar anders volgens de propaganda van de MSM de maatschappij volkomen ontwricht zal raken.

Daardoor zijn we nu op een punt aanbeland waarbij de Europese Commissie haar kans schoon ziet om steeds meer macht te grijpen en die weg te halen bij nationale overheden.

Volgens een uitgebreid artikel in de gedrukte Telegraaf komt de Europese Commissie nu met een voorstel waarbij zij ten tijde van een crisis de macht krijgen om bedrijven te dwingen bepaalde goederen te produceren voor Europese klanten.

Als voorbeeld noemen ze dan de nep corona crisis en hoe alles en iedereen ineens op zoek ging naar mondkapjes die nergens waren te krijgen. Dat soort dingen mag niet meer voorkomen volgens de Commissie en de macht om dat te kunnen coördineren moet daarom bij hen terecht komen.

Wel moet er dan ook eerder actie worden ondernomen en dat in wat zij noemen ‘de periode van waakzaamheid’, dus nog voordat er sprake is van een echte crisis.

Wanneer er wel sprake is van een noodsituatie dan wil Brussel nog veel macht naar zich toe trekken.

Dan willen ze de macht hebben om bedrijven te dwingen om bepaalde producten te produceren, waarbij dan leveringen binnen de EU voorrang zullen krijgen. Wat ook in het voorstel staat is dat bedrijven worden gedwongen om mee te werken en informatie te delen.

Voor ondernemingen die weigeren om mee te werken ziet het er beroerd uit, want zij kunnen torenhoge boetes tegemoet zien.

Daarnaast wil Brussel meer macht om gezamenlijk dingen te kunnen inkopen voor de lidstaten.

Wat je hier ziet is een schoolvoorbeeld van een zogenaamde plan economie zoals die hadden in de Sovjet Unie.

Onder een planeconomie wordt een centraal geleide economie verstaan. Anders dan bij het liberalisme, waarin er sprake is van een vrije markt en bedrijven en ondernemers die hun eigen keuzes maken, bepaalt het gezag welke economische koers er gevaren wordt.

De Europese Commissie verwerpt deze beschuldigingen en claimt dat het al die macht wil om de Europese economie draaiende te houden in tijden van crisis. Dit zijn dan uiteraard crises die ze zelf hebben veroorzaakt.

De lidstaten moeten nog een besluit nemen of ze met de voorstellen instemmen, maar de geschiedenis leert ons dat landen die weigeren net zolang worden gemanipuleerd totdat ze uiteindelijk wel instemmen met de plannen.

Dat we dan situaties krijgen zoals bij de ‘vaccin inkoop’, waar Ursula von der Leyen alles regelt met haar maatje Albert Bourla van Pfizer en vervolgens weigert om openheid van zaken te geven is slechts bijzaak en niet belangrijk. Tenslotte deden ze dat ook niet in de Sovjet Unie.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl